Vzkazy pro rodiče - Mgr. Eva Břicháčková

TÝDEN OD 4. 6. 2018

Matematika 6.A

- trojúhelník

- test - převody jednotek (obsahu a objemu)

Matematika 7.A

- hranoly

- srovnávací písemná práce - 7. 6. 2018

Matematika 9.A

- základy finanční matematiky

Přírodopis 6.A,B

- hmyz s proměnou dokonalou

Přírodopis 7.A,B

- vybrané čeledi rostlin

Přírodopis 8.B

- vylučovací soustava

 

TÝDEN OD 28. 5. 2018

Matematika 6.A

- krychle a kvádr - povrch, objem

- test - povrch a objem krychle a kvádru

Matematika 7.A

- lichoběžník - opakování

- hranoly

Matematika 9.A

- kužel

- základy finanční matematiky - úvod

Přírodopis 6.A,B

- hmyz s proměnou dokonalou

Přírodopis 7.A,B

- semena a plody

Přírodopis 8.B

- trávicí soustava

 

TÝDEN OD 21. 5. 2018

Matematika 6.A

- krychle a kvádr - povrch, objem

- test - povrch a objem krychle a kvádru

Matematika 7.A

- lichoběžník

Matematika 9.A

- jehlan

- kužel

Přírodopis 6.A,B

- hmyz s proměnou nedokonalou

Přírodopis 7.A,B

- květ a plod

Přírodopis 8.B

- trávicí soustava

 

TÝDEN OD 14. 5. 2018

Matematika 6.A

- krychle a kvádr

- test - obraz kvádru a krychle, síť

Matematika 7.A

- trojúhelník a lichoběžník

Matematika 9.A

- jehlan

- kužel

Přírodopis 6.A,B

- hmyz s proměnou nedokonalou

Přírodopis 7.A,B

- květ

Přírodopis 8.B

- trávicí soustava

 

TÝDEN OD 7. 5. 2018

Matematika 6.B

- test - osová souměrnost

- kvádr, krychle

Matematika 7.A

- rovnoběžník

Matematika 9.A

- jehlan

Přírodopis 6.A,B

- vzdušnicovci

Přírodopis 7.A,B

- stonek

Přírodopis 8.B

- trávicí soustava

 

TÝDEN OD 30.4. 2018

Matematika 6.B

- osová souměrnost

Matematika 7.A

- rovnoběžníky

Matematika 9.A

- grafické řešení soustav dvou lineárních rovnic o dvou neznámých

Přírodopis 6.A,B

- korýši

Přírodopis 7.A,B

- stonek

Přírodopis 8.B

- dýchací soustava

 

TÝDEN OD 23. 4. 2018

Matematika 6.B

- test - úhly ve stupních a minutách

- osová souměrnost

Matematika 7.A

- rovnoběžníky

Matematika 9.A

- lomená funkce - opakování

- grafické řešení soustav dvou lineárních rovnic o dvou neznámých

Přírodopis 6.A,B

- pavoukovci

- korýši

Přírodopis 7.A,B

- kapraďorosty - opakování

- kořen, stonek

Přírodopis 8.B

- dýchací soustava

 

TÝDEN OD 16. 4. 2018

Matematika 6.B

- test - grafické sčítání, odčítání, násobení a dělení úhlů dvěma

- úhel ve stupních a minutách

Matematika 7.A

- měřítko plánu a mapy

Matematika 9.A

- lomená funkce

Přírodopis 6.A,B

- test - kroužkovci

- pavoukovci

Přírodopis 7.A,B

- opakování - mechorosty a kapraďorosty

Přírodopis 8.B

- opakování - mízní soustava

- dýchací soustava

 

TÝDEN OD 9. 4. 2018

Matematika 6.B

- grafické sčítání a odčítání úhlů

- test - vrcholové, vedlejší, souhlasné a střídavé úhly

Matematika 7.A

- opakování - trojčlenka

- měřítko plánu a mapy

Matematika 9.A

- geometrie v rovině a prostoru

- opakování učiva 8. ročníku

Přírodopis 6.A,B

- příprava na laboratorní práci

- 2. LP - pozorování organismů v kapce vody z vodní nádrže

Přírodopis 7.A,B

- kapraďorosty

Přírodopis 8.B

- mízní soustava

 

TÝDEN OD 2. 4. 2018

Matematika 6.B

- vrcholové a vedlejší úhly - opakování

- střídavé a souhlasné úhly - opakování

Matematika 7.A

- trojčlenka

Matematika 9.A

- opakování učiva předešlých ročníků

Přírodopis 6.A,B

- kroužkovci - opakování

Přírodopis 7.A,B

- mechorosty a kapraďorosty

Přírodopis 8.B

- oběhová soustava

 

Strana 5 z 19