Vzkazy pro rodiče - Mgr. Eva Břicháčková

TÝDEN OD 21. 1. 2019

Matematika 6.A,B

- dělitelnost

- aritmetický průměr

Matematika 7.B

- celá čísla

Matematika 8.A

- dělení výrazů

- vytýkání

Matematika 9.B

- soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých

Přírodopis 6.A

- prvoci

 

TÝDEN OD 14. 1. 2019

Matematika 6.A,B

- dělení desetinných čísel

- znaky dělitelnosti

Matematika 7.B

- zlomky - procvičování počítání se zlomky

Matematika 8.A

- násobení a dělení výrazů

Matematika 9.B

- lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli

Přírodopis 6.A

- prvoci

 

TÝDEN OD 7. 1. 2019

Matematika 6.A,B

- dělení desetinných čísel

Matematika 7.B

- počítání se zlomky

- složený zlomek

Matematika 8.A

- násobení a dělení výrazů

Matematika 9.B

- rovnice s neznámou ve jmenovateli

Přírodopis 6.A

- lišejníky - opakování

- prvoci

 

TÝDEN OD 31. 12. 2018

Matematika 6.A,B

- dělení desetinných čísel

Matematika 7.B

- počítání se zlomky

Matematika 8.A

- sčítání a odčítání výrazů

Matematika 9.B

- lomené výrazy

Přírodopis 6.A

- řasy

- lišejníky

 

TÝDEN OD 17. 12. 2018

Matematika 6.A,B

- dělení desetinných čísel

Matematika 7.B

- dělení zlomků

Matematika 8.A

- výrazy s proměnnou

Matematika 9.B

- lomené výrazy

Přírodopis 6.A

- houby

- řasy

 

TÝDEN OD 10. 12. 2018

Matematika 6.A,B

- násobení a dělení desetinných čísel

Matematika 7.B

- násobení a dělení zlomků

Matematika 8.A

- souhrnné opakování

- číselné výrazy

Matematika 9.B

- algebraické výrazy

- seznámení s lomenými výrazy

Přírodopis 6.A

- houby

 

TÝDEN OD 3. 12. 2018

Matematika 6.A,B

- převody jednotek

- násobení desetinných čísel

Matematika 7.B

- násobení a dělení zlomků

Matematika 8.A

- užití Pythagorovy věty

Matematika 9.B

- výrazy

Přírodopis 6.A

- houby

 

 

TÝDEN OD 26. 11. 2018

Matematika 6.A,B

- převody jednotek

- násobení desetinných čísel

Matematika 7.B

- smíšená čísla

- sčítání a odčítání zlomků

- shodnost

Matematika 8.A

- Pythagorova věta

Matematika 9.B

- algebraické výrazy

Přírodopis 6.A

- sinice

 

TÝDEN OD 19. 11. 2018

Matematika 6.A,B

- sčítání a odčítání desetinných čísel

Matematika 7.B

- sčítání a odčítání zlomků

Matematika 8.A

- druhá odmocnina, třetí mocnina a odmocnina

- Pythagorova věta

Matematika 9.B

- 19.11. - Srovnávací písemná práce

- věty o podobnosti trojúhelníků

- užití podobnosti

Přírodopis 6.A

- viry a bakterie

 

TÝDEN OD 12. 11. 2018

6.A - v pondělí 12. 11. máme od 13:50 hod třídnickou hodinu


Matematika 6.A,B

- desetinná čísla na číselné ose

- zaokrouhlování desetinných čísel

Matematika 7.B

- uspořádání zlomků

- sčítání zlomků

Matematika 8.A

- druhá odmocnina

- třetí mocnina

- ve čtvrtek 15. 11. Srovnávací písemná práce

Matematika 9.B

- konstrukční úlohy

- v pondělí 19. 11. Srovnávací písemná práce

Přírodopis 6.A

- bakterie

 

Strana 3 z 19