Vzkazy pro rodiče - Mgr. Eva Břicháčková

TÝDEN OD 8. 4. 2019

Matematika 6.A,B

- sčítání a odčítání úhlů ve stupních a minutách

Matematika 7.B

- rovnoběžníky

Matematika 8.A

- Thaletova kružnice

- vzájemná poloha dvou kružnic

Matematika 9.B

- opakování učiva předchozích ročníků

Přírodopis 6.A

- kroužkovci

 

TÝDEN OD 1. 4. 2019

Matematika 6.A,B

- souhlasné a střídavé úhly

- úhly ve stupních a minutách

Matematika 7.B

- opakování - trojčlenka

- měřítko plánu a mapy

Matematika 8.A

- kruh, kružnice

Matematika 9.B

- opakování učiva předchozích ročníků

Přírodopis 6.A

- měkkýši

 

TÝDEN OD 25. 3. 2019

Matematika 6.A,B

- úhel ve stupních a minutách

Matematika 7.B

- trojčlenka

Matematika 8.A

- slovní úlohy řešené rovnicemi

Matematika 9.B

- opakování učiva předchozích ročníků

Přírodopis 6.A

- měkkýši

 

TÝDEN OD 18. 3. 2019

Matematika 6.A,B

- dvojice úhlů - vrcholové, vedlejší, souhlasné, střídavé

Matematika 7.B

- přímá a nepřímá úměrnost - tabulky, grafy

Matematika 8.A

- slovní úlohy řešené rovnicí

Matematika 9.B

- opakování učiva 6. a 7. ročníku

Přírodopis 6.A

- měkkýši

 

TÝDEN OD 11. 3. 2019

Matematika 6.A,B

- velikost úhlu

Matematika 7.B

- poměr

- přímá úměrnost

Matematika 8.A

- rovnice

- slovní úlohy

Matematika 9.B

- grafické řešení soustav dvou lineárních rovnic o dvou neznámých

Přírodopis 6.A

- 2. laboratorní práce

- opakování - hlísti

 

TÝDEN OD 4. 3. 2019

Matematika 6.A,B

- úhel, velikost úhlu

Matematika 7.B

- poměr

Matematika 8.A

- rovnice se zlomky

Matematika 9.B

- lineární funkce

Přírodopis 6.A

- hlísti

 

TÝDEN OD 25. 2. 2019

Matematika 6.A,B

-nejmenší společný násobek - opakování

- úhel

Matematika 7.B

- racionální čísla

Matematika 8.A

- lineární rovnice

Matematika 9.B

- lineární funkce

Přírodopis 6.A

- ploštěnci

- hlísti

 

TÝDEN OD 18. 2. 2019

Matematika 6.A,B

- nejmenší společný násobek

Matematika 7.B

- počítání s racionálními čísly

Matematika 8.A

- rozkladové vzorce

Matematika 9.B

- slovní úlohy o směsích

Přírodopis 6.A

- ploštěnci

 

TÝDEN OD 4. 2. 2019

Matematika 6.A,B

- největší společný dělitel

Matematika 7.B

- násobení a dělení celých čísel

Matematika 8.A

- vytýkání

- rozkladové vzorce

Matematika 9.B

- slovní úlohy - společná práce, směsi

Přírodopis 6.A

- žahavci

 

TÝDEN OD 28. 1. 2019

Matematika 6.A,B

- prvočíslo, složené číslo

- největší společný dělitel

Matematika 7.B

- počítání s celými čísly

Matematika 8.A

- vytýkání

- rozkladové vzorce

Matematika 9.B

- slovní úlohy o pohybu

Přírodopis 6.A

- žahavci

 

Strana 2 z 19