Vzkazy pro rodiče - Mgr. Eva Břicháčková

TÝDEN OD 19. 2. 2018

Matematika 6.B

- test - nejmenší společný násobek

- největší společný dělitel

Matematika 7.A

- racionální čísla

Matematika 9.A

- opakování - slovní úlohy o pohybu

- slovní úlohy na společnou práci

Přírodopis 6.A,B

- test - ploštěnci

- hlísti

Přírodopis 7.A,B

- ptáci otevřené krajiny

Přírodopis 8.B

- kosterní soustava

 

TÝDEN OD 12. 2. 2018

Matematika 6.A

- rozklad na součin prvočísel

- nejmenší společný násobek

- test - rozklad na součin prvočísel, nejmenší společný násobek

Matematika 7.A

- násobení a dělení celých čísel

- počítání s racionálními čísly

Matematika 9.A

- soustavy rovnic

- slovní úlohy

Přírodopis 6.A,B

- cizopasní ploštěnci, hlísti

Přírodopis 7.A,B

- lesní stromoví ptáci

Přírodopis 8.B

- kosterní soustava

 

TÝDEN OD 29. 1. 2018

Matematika 6.A

- test - znaky dělitelnosti, dělitelé čísla

- rozklad na součin prvočísel

- nejmenší společný násobek

Matematika 7.A

- násobení a dělení celých čísel

- počítání s racionálními čísly

Matematika 9.A

- soustavy rovnic

- slovní úlohy

Přírodopis 6.A,B

- cizopasní ploštěnci, hlísti

Přírodopis 7.A,B

- lesní stromoví ptáci

Přírodopis 8.B

- kosterní soustava

 

TÝDEN OD 22. 1. 2018

Matematika 6.B

- znaky dělitelnosti

- prvočíslo a číslo složené

Matematika 9.A

- soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých

Přírodopis 6.A,B

- opakování - žahavci

- ploštěnci

Přírodopis 8.B

- tkáně lidského těla

 

TÝDEN OD 15. 1. 2018

Matematika 6.B

- test - dělení desetinného čísla číslem desetinným

- dělitelnost přirozených čísel

Matematika 7.A

- celá čísla - sčítání a odčítání, násobení a dělení

Matematika 9.A

- rovnice s neznámou ve jmenovateli - opakování

- vyjádření neznámé ze vzorce

Přírodopis 6.A,B

- žahavci moře

Přírodopis 7.A,B

- mořští ptáci

- dravci a sovy

Přírodopis 8.B

- předchůdci člověka

- buňky

 

TÝDEN OD 8. 1. 2018

Matematika 6.B

- dělení desetinného čísla desetinným číslem

- test - dělení des. č.

Matematika 7.A

- celá čísla - porovnávání, sčítání a odčítání

Matematika 9.A

- rovnice s neznámou ve jmenovateli

- vyjádření neznámé ze vzorce

Přírodopis 6.A,B

- test - prvoci

- žahavci

Přírodopis 7.A,B

- vodní a mokřadní ptáci

- opakování - stavba těla ptáků

Přírodopis 8.B

- vývoj člověka

 

TÝDEN OD 1. 1. 2018

Matematika 6.B

- dělení desetinných čísel

- test - dělení desetinného čísla číslem přirozeným

Matematika 7.A

- počítání se zlomky

- celá čísla - úvod

Matematika 9.A

- krácení lomených výrazů

Přírodopis 6.A,B

- prvoci - opakování

Přírodopis 7.A,B

- ptáci - rozmnožování

Přírodopis 8.B

- etologie savců

 

TÝDEN OD 18. 12. 2017

Matematika 6.B

- dělení desetinných čísel

Matematika 7.A

- počítání se zlomky

Matematika 9.A

- lomené výrazy

Přírodopis 6.A,B

- test - řasy a lišejníky

- prvoci

Přírodopis 7.A,B

- test - plazi

- stavba těla ptáků

Přírodopis 8.B

- savci biomů světa

 

TÝDEN OD 11. 12. 2017

Matematika 6.B

- násobení desetinných čísel

- test - počítání s desetinnými čísly

Matematika 7.A

- opakování - násobení racionálních čísel

- dělení racionálních čísel

Matematika 9.A

- úpravy lomených výrazů

Přírodopis 6.A,B

- opakování - lišejníky a řasy - test

Přírodopis 7.A,B

- stavba těla ptáků

Přírodopis 8.B

- návštěva ZOO (12. 12.)

- opakování - primáti

 

TÝDEN OD 4. 12. 2017

Matematika 6.B

- test - převody jednotek

- násobení desetinných čísel

Matematika 7.A

- opakování - středová souměrnost

- násobení racionálních čísel

Matematika 9.A

- opakování - algebraické výrazy

- seznámení s lomeným výrazem

Přírodopis 6.A,B

- lišejníky

- řasy

Přírodopis 7.A,B

- stavba těla ptáků

Přírodopis 8.A

- opakování - lichokopytníci a sudokopytníci

- primáti

 

Strana 1 z 14