Vzkazy pro rodiče - Mgr. Eva Břicháčková

TÝDEN OD 24. 9. 2018

Matematika 6.A,B

- jednotky délky

- čtverec, obdélník

Matematika 7.B

- opakování - jednoduché rovnice

- dělitelnost přirozených čísel

Matematika 8.A

- obsahy a obvody rovinných obrazců

- objemy a povrchy těles

Matematika 9.B

- procenta a promile ve slovních úlohách

- rovnice

Přírodopis 6.A

- vznik života na Zemi

- projevy života

 

TÝDEN OD 17. 9. 2018

Matematika 6.A,B

- počítání s přirozenými čísly

Matematika 7.B

- počítání s desetinnými čísly

- jednoduché rovnice

Matematika 8.A

- počítání s racionálními čísly

Matematika 9.B

- počítání s racionálními čísly

- procenta, promile

Přírodopis 6.A

- Země

 

TÝDEN OD 10. 9. 2018

Matematika 6.A,B

- počítání s přirozenými čísly

Matematika 7.B

- počítání s desetinnými čísly

Matematika 8.A

- počítání s celými a racionálními čísly

Matematika 9.B

- počítání s racionálními čísly

- procenta, promile

Přírodopis 6.A

- opakování učiva přírodovědy

 

TÝDEN OD 11. 6. 2018

Matematika 6.A

- trojúhelník

- srovnávací písemná práce - 11. 6. 2018

Matematika 7.A

- procenta

Matematika 9.A

- základy finanční matematiky

- srovnávací písemná práce - 11. 6. 2018

Přírodopis 6.A,B

- hmyz s proměnou dokonalou

Přírodopis 7.A,B

- vybrané čeledi rostlin

Přírodopis 8.B

- kožní soustava

- nervová soustava

 

TÝDEN OD 4. 6. 2018

Matematika 6.A

- trojúhelník

- test - převody jednotek (obsahu a objemu)

Matematika 7.A

- hranoly

- srovnávací písemná práce - 7. 6. 2018

Matematika 9.A

- základy finanční matematiky

Přírodopis 6.A,B

- hmyz s proměnou dokonalou

Přírodopis 7.A,B

- vybrané čeledi rostlin

Přírodopis 8.B

- vylučovací soustava

 

TÝDEN OD 28. 5. 2018

Matematika 6.A

- krychle a kvádr - povrch, objem

- test - povrch a objem krychle a kvádru

Matematika 7.A

- lichoběžník - opakování

- hranoly

Matematika 9.A

- kužel

- základy finanční matematiky - úvod

Přírodopis 6.A,B

- hmyz s proměnou dokonalou

Přírodopis 7.A,B

- semena a plody

Přírodopis 8.B

- trávicí soustava

 

TÝDEN OD 21. 5. 2018

Matematika 6.A

- krychle a kvádr - povrch, objem

- test - povrch a objem krychle a kvádru

Matematika 7.A

- lichoběžník

Matematika 9.A

- jehlan

- kužel

Přírodopis 6.A,B

- hmyz s proměnou nedokonalou

Přírodopis 7.A,B

- květ a plod

Přírodopis 8.B

- trávicí soustava

 

TÝDEN OD 14. 5. 2018

Matematika 6.A

- krychle a kvádr

- test - obraz kvádru a krychle, síť

Matematika 7.A

- trojúhelník a lichoběžník

Matematika 9.A

- jehlan

- kužel

Přírodopis 6.A,B

- hmyz s proměnou nedokonalou

Přírodopis 7.A,B

- květ

Přírodopis 8.B

- trávicí soustava

 

TÝDEN OD 7. 5. 2018

Matematika 6.B

- test - osová souměrnost

- kvádr, krychle

Matematika 7.A

- rovnoběžník

Matematika 9.A

- jehlan

Přírodopis 6.A,B

- vzdušnicovci

Přírodopis 7.A,B

- stonek

Přírodopis 8.B

- trávicí soustava

 

TÝDEN OD 30.4. 2018

Matematika 6.B

- osová souměrnost

Matematika 7.A

- rovnoběžníky

Matematika 9.A

- grafické řešení soustav dvou lineárních rovnic o dvou neznámých

Přírodopis 6.A,B

- korýši

Přírodopis 7.A,B

- stonek

Přírodopis 8.B

- dýchací soustava

 

Strana 1 z 16