Vzkazy pro rodiče - Mgr. Eva Břicháčková

TÝDEN OD 23. 4. 2018

Matematika 6.B

- test - úhly ve stupních a minutách

- osová souměrnost

Matematika 7.A

- rovnoběžníky

Matematika 9.A

- lomená funkce - opakování

- grafické řešení soustav dvou lineárních rovnic o dvou neznámých

Přírodopis 6.A,B

- pavoukovci

- korýši

Přírodopis 7.A,B

- kapraďorosty - opakování

- kořen, stonek

Přírodopis 8.B

- dýchací soustava

 

TÝDEN OD 16. 4. 2018

Matematika 6.B

- test - grafické sčítání, odčítání, násobení a dělení úhlů dvěma

- úhel ve stupních a minutách

Matematika 7.A

- měřítko plánu a mapy

Matematika 9.A

- lomená funkce

Přírodopis 6.A,B

- test - kroužkovci

- pavoukovci

Přírodopis 7.A,B

- opakování - mechorosty a kapraďorosty

Přírodopis 8.B

- opakování - mízní soustava

- dýchací soustava

 

TÝDEN OD 9. 4. 2018

Matematika 6.B

- grafické sčítání a odčítání úhlů

- test - vrcholové, vedlejší, souhlasné a střídavé úhly

Matematika 7.A

- opakování - trojčlenka

- měřítko plánu a mapy

Matematika 9.A

- geometrie v rovině a prostoru

- opakování učiva 8. ročníku

Přírodopis 6.A,B

- příprava na laboratorní práci

- 2. LP - pozorování organismů v kapce vody z vodní nádrže

Přírodopis 7.A,B

- kapraďorosty

Přírodopis 8.B

- mízní soustava

 

TÝDEN OD 2. 4. 2018

Matematika 6.B

- vrcholové a vedlejší úhly - opakování

- střídavé a souhlasné úhly - opakování

Matematika 7.A

- trojčlenka

Matematika 9.A

- opakování učiva předešlých ročníků

Přírodopis 6.A,B

- kroužkovci - opakování

Přírodopis 7.A,B

- mechorosty a kapraďorosty

Přírodopis 8.B

- oběhová soustava

 

TÝDEN OD 26. 3. 2018

Matematika 6.B

- vrcholové a vedlejší úhly

- grafické sčítání úhlů

- test - přenášení úhlů, měření úhlů, rýsování úhlů dané velikosti, typy úhlů a túhelníků

Matematika 7.A

- nepřímá úměrnost

Matematika 9.A

- opakování - lineární funkce

- opakování učiva 6. ročníku

Přírodopis 6.A,B

- kroužkovci

Přírodopis 7.A,B

- mechy

Přírodopis 8.B

- krev, krevní skupiny, krevní oběh

 

TÝDEN OD 19. 3. 2018

Matematika 6.B

- grafické sčítání a odčítání úhlů

Matematika 7.A

- graf přímé a nepřímé úměrnosti

Matematika 9.A

- lineární funkce

Přírodopis 6.A,B

- měkkýši - test

- kroužkovci

Přírodopis 7.A,B

- návštěva ZOO - výukový program Co to tady zpívá? (65,-Kč)

- laboratorní práce - pozorování ptačího vejce a peří

Přírodopis 8.B

- opakování - savalová soustava

- krev, krevní skupiny

 

 

TÝDEN OD 12. 3. 2018

Matematika 6.B

- rýsování úhlů dané velikosti, měření úhlů

- grafické sčítání úhlů

- test - úhel - zápis, pravý a přímý úhel, osa úhlu

Matematika 7.A

- poměr - opakování

- pravoúhlá soustava souřadnic

Matematika 9.B

- lineární funkce

Přírodopis 6.A,B

- měkkýši - opakování

Přírodopis 7.A,B

- ptáci - opakování

Přírodopis 8.B

- svalová soustava

 

TÝDEN OD 5. 3. 2018

Matematika 6.B

- úhel

- velikost úhlu, typy úhlů

- přenášení úhlů a jeho osa

Matematika 7.A

- poměr

Matematika 9.A

- slovní úlohy o směsích

- funkce - úvod

Přírodopis 6.A,B

- měkkýši

Přírodopis 7.A,B

- ptáci - poznávání, shrnutí

Přírodopis 8.B

- svalová soustava

 

 

TÝDEN OD 26. 2. 2018

Matematika 6.B

- největší společný dělitel (test)

- úhel - úvod

Matematika 7.A

- počítání s racionálními čísly

Matematika 9.A

- slovní úlohy na společnou práci

- slovní úlohy o směsích

Přírodopis 6.A,B

- test - hlísti

- měkkýši

Přírodopis 7. A,B

- ptačí obři a trpaslíci

- vývoj ptáků

Přírodopis 8.B

- kosterní soustava

 

TÝDEN OD 19. 2. 2018

Matematika 6.B

- test - nejmenší společný násobek

- největší společný dělitel

Matematika 7.A

- racionální čísla

Matematika 9.A

- opakování - slovní úlohy o pohybu

- slovní úlohy na společnou práci

Přírodopis 6.A,B

- test - ploštěnci

- hlísti

Přírodopis 7.A,B

- ptáci otevřené krajiny

Přírodopis 8.B

- kosterní soustava

 

Strana 1 z 15