Vzkazy pro rodiče - Mgr. Eva Břicháčková

TÝDEN OD 27. 5. 2019

Matematika 6.A,B

- kvádr a krychle ve slovních úlohách

- trojúhelník

Matematika 7.B

- procenta - úvod

Matematika 8.A

- konstrukční úlohy

Matematika 9.B

- statistika

Přírodopis 6.A

- hmyz s proměnou dokonalou

 

TÝDEN OD 20. 5. 2019

Matematika 6.A,B

- kvádr a krychle ve slovních úlohách

Matematika 7.B

- hranoly

Matematika 8.A

- koule, kulová plocha

Matematika 9.B

- základy statistiky

Přírodopis 6.A

- hmyz s proměnou nedokonalou - procvičování

- hmyz s proměnou dokonalou

 

TÝDEN OD 13. 5. 2019

Matematika 6.A,B

- kvádr - povrch, objem

- slovní úlohy

Matematika 7.B

- hranoly

Matematika 8.A

- válec ve slovních úlohách

- koule

Matematika 9.B

- složené úrokování

Přírodopis 6.A

- hmyz s proměnou nedokonalou

 

TÝDEN OD 6. 5. 2019

Matematika 6.A,B

- krychle a kvádr

Matematika7.B

- lichoběžníky

Matematika 8.A

- kruh, kružnice, složitější obrazce

Matematika 9.B

- úvod do základů finanční matematiky

Přírodopis 6.A

- vzdušnicovci

 

TÝDEN OD 29. 4. 2019

Matematika 6.A,B

- osová souměrnost

- konstrukce krychle

Matematika 7.B

- trojúhelník

Matematika 8.A

- kruh, kružnice - slovní úlohy

Matematika 9.B

- kužel

Přírodopis 6.A

- korýši

 

TÝDEN OD 22. 4. 2019

Matematika 6.A,B

- osová souměrnost

Matematika 7.B

- trojúhelníky

Matematika 8.A

- vzájemná poloha dvou kružnic

- délka kružnice

Matematika 9.B

- jehlan

Přírodopis 6.A

- pavoukovci

 

TÝDEN OD 15. 4. 2019

Matematika 6.A,B

- úhly

- osová souměrnost

Matematika 7.B

- rovnoběžníky - obvod, obsah, konstrukce

Matematika 8.A

- užití Thaletovy kružnice

Matematika 9.B

- procvičovaní probraného učiva

Přírodopis 6.A

- členovci - úvod

 

TÝDEN OD 8. 4. 2019

Matematika 6.A,B

- sčítání a odčítání úhlů ve stupních a minutách

Matematika 7.B

- rovnoběžníky

Matematika 8.A

- Thaletova kružnice

- vzájemná poloha dvou kružnic

Matematika 9.B

- opakování učiva předchozích ročníků

Přírodopis 6.A

- kroužkovci

 

TÝDEN OD 1. 4. 2019

Matematika 6.A,B

- souhlasné a střídavé úhly

- úhly ve stupních a minutách

Matematika 7.B

- opakování - trojčlenka

- měřítko plánu a mapy

Matematika 8.A

- kruh, kružnice

Matematika 9.B

- opakování učiva předchozích ročníků

Přírodopis 6.A

- měkkýši

 

TÝDEN OD 25. 3. 2019

Matematika 6.A,B

- úhel ve stupních a minutách

Matematika 7.B

- trojčlenka

Matematika 8.A

- slovní úlohy řešené rovnicemi

Matematika 9.B

- opakování učiva předchozích ročníků

Přírodopis 6.A

- měkkýši

 

Strana 1 z 19