Vzkazy pro rodiče - Mgr. Dorota Smělíková

ANGLIČTINA 16.4.-19.4.2018

čtení na známky, písničky s klavírem

zkoušení - můj rozvrh

 

NĚMČINA 16.-18. 4. 2018

6. A

určování času, kdy přijdeš, kolik je hodin

 

7. TŘÍDA

hodiny

množné číslo podstatných jmen, práce se slovníkem

 

8. TŘÍDA

jídlo, slovní zásoba

 

9. TŘÍDA

shrnutí lekce, příprava na test, opakování

 

ANGLIČTINA 9.-12.4.2018

předměty ve škole

čtení textů

písničky

   

NĚMČINA 9.-12.4. 2018

6.a

10 vět o svých zájmech, kontrola na známky

hodiny

 

7. třída

hodiny, kolik je hodin?

množné číslo podstatných jmen

 

8. třída

jídlo, nákup

režim dne a rozvrh hodin

 

 

9. třída

měsíce

test - slovíčka 7. lekce

 

NĚMČINA 3.4.-5.4.2018

6. A

časování sloves, domino

3. lekce - volný čas

 

7. třída

hodiny, číslovky

7. lekce - procvičování

 

8. třída

věty se dvěma slovesy

režim dne a rozvrh hodin

ústní zkoušení - 10 vět (vyprávět o režimu dne)

 

9. třída

počasí, roční doby

zvyky a obyčeje v Německu x Česku

test - 3. termín

   

Strana 1 z 18