Vzkazy pro rodiče - Mgr. Denisa Böhmová

18.3. - 22.3.2019

Čj - diktát - dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě

-  různé tvary slova x slova příbuzná

malý PS str. 30,  36/a) nebo b), 37/ a)

velký PS - str. 12, 13

Písanka - psaní Q, q - str. 8

M - sčítání a odčítání str. 18 / 1,2,3,  19/ 6,7, 28/ 1,7

- násobení dvěma - vybraná cvičení ze str. 38 - 41

Prv - test ČR

- rodina, pomoc rodičům - str. 44, 45

Aj - test L4, kontrola a čtení Tiny book

L5 - My house - uč. str. 40, 41

PS str. 36

V pátek 22.3. - v prvních dvou hodinách matematická olympiáda Klokan, kategorie Cvrček - účastní se všechny děti

26.3. - hovorové hodiny od 17.00 do 18.30hod.

 

 

11.3. - 15.3. 2019

Čj - slabika mě

PS do str. 10

malý PS - str. 28, 29

Písanka - str. 7

M - příprava na násobení

násobilka 2

PS str. 35 - 37

- +.- opakování  PS - vybraná cvičení ze str. 17 a 25

Prv - moje vlast

- myšlenková mapa - Česká republika, práce ve skupinách

Aj - I´ve got.....

I can hear with my ears. I can see..... , touch....., smell......., taste......

Can you hear ....? Can you smell.....? ....

UČ str. 38

PS str. 34

 

 

 

 

 

 

4.3. - 8.3. 2019

Čj - slabiky bě, pě, vě

PS str. 5, 6, 7

malý PS str. 27

Písanka - str. 6

M - přenášení úseček pomocí proužku papíru, měření délky, jednotky délky

str. 72 - 74

- sčítání a odčítání s přechodem přes základ 10

str. 15, 16 a 22 -24

Prv - Naše vlast

Aj - I´ve got

UČ str. 36 - game

I see, hear, smell, taste. touch ( with my eyes, ears.....)

UČ str. 37

PS str. 32, 33

 

Čtvrtek - beseda s ilustrátorkou Ivetou Autratovou

( učení s sebou dle rozvrhu)

 

 

   

25.2. - 1.3. 2019

Čj - opakování PS str. 52

- slabikotvorné r, l - str. 29

- str. 55 - individuální domácí procvičování

- psaní dě,tě,ně

PS 2 - str. 3, 4

malý PS str. 25

Písanka - str. 4, 5

M - sčítání s přechodem přws základ 10

PS do str. 15

G - porovnávání a přenášení úseček pomocí proužku papíru - str. 71, 72

Prv - Česká republika

str. 42

Aj - I´ve got

UČ str. 34, 35

PS str. 30, 31

 

 

 

18.2. - 22.2. 2019

Čj - PS s.51, 54

malý PS - str. 20, 22/c, 23/5

Písanka - str. 2, 3

M - PS 2 - do str. 9

Prv - Můj domov

str. 40, 41

DÚ - opakovat měsíce v roce, roční období (a příslušné měsíce), dny v týdnu, hodiny (čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá)

Aj - L4 - Happy faces

UČ - str. 32 - 34

PS - str. 28, 29

V pátek test z L3


   

Strana 1 z 35