Vzkazy pro rodiče - Mgr. Denisa Böhmová

24.9. - 28.9. 2018

Čj - věta, slovo, slabika

- abeceda

PS str. 8,9

Písanka - str. 7, 8

M - +,- s přechodem přes 10

- geometrie - geom. útvary

PS str. 11, 12, 78

Prv -  PS str. 9,10

Den české státnosti, svatý Václav - pracovní list

Aj - L1 - písnička Can you snap like a crocodile?

Can you see a lion?... Yes, No

UČ str. 9, 10

PS str. 7

 

 

17.9. - 21.9.2018

Čj - opakování - věta, slovo, slabika - počítáme věty v textu, vyhledáváme jednoslabičná, dvouslabičná atd. slova, soustředíme se na velké písmeno na začátku věty a ve vlastních jménech osob, na ukončení věty tečkou, počítáme slova ve větě, tvoříme věty.

- nové učivo - abeceda - učíme se říkat abecedu (trénovat i doma), začneme řadit slova podle abecedy

PS - do str. 7

Písanka str. 4,5

M - opakování +,- do 20

- slovní úlohy

PS do str. 9

Aj - L1 - zvířata z této lekce, trénink výslovnosti, čtení i psaní slov, písnička On safari

I can see a lion (tiger....), I can´t see....

učivo Aj lze procvičovat na web. stránkách vydavatelství Oxford - odkaz najdete na zadní straně pracovního sešitu

Uč. str. 8

PS str.5,6

Prv - po prázdninách ve škole

PS str.7, 8, 9

 

 

 

10. - 14.9.2018

Čj - opakování - věta, slovo, slabika

PS - do str.5

Písanka - str. 3

M - opakování +,- do 20

PS do str. 6

Prv - po prázdninách ve škole - pravidla chování, školní rok - měsíce, rozvrh hodin, místnosti a lidé ve škole

PS str. 6

Aj - The alphabet chant -str. 4,5

L1 - Playroom safari, str. 6,7

PS str.2,3,4

- učivo Aj lze procvičovat na web. stránkách vydavatelství Oxford - odkaz najdete na zadní straně pracovního sešitu

 

   

3.9. - 7.9. 2018

Milí žáci a rodiče.

Vítám Vás v novém školním roce a těším se na spolupráci.

 

Pondělí - 8.00 - 8.45

Úterý - nástup na oběd v 11.00 h

konec vyučování v 11.40 h

Středa - návštěva ZOO

návrat do školy v 11.45 - 12.00 h

Čtvrtek - výuka dle rozvrhu

Pátek - výuka dle rozvrhu

 

11.6. - 15.6. 2018

Slabikář - bě, pě, vě

do str. 94

Písanka - str. 26, 27, 30

Prv - třídíme odpad

str. 74, 75

M - sčítání do 20 s přechodem 10, prac. listy

Aj - Can you see...?

út 12.6. - divadlo Radost

 

Aj 2. roč.

dokončení lekce 7

   

Strana 1 z 31