Vzkazy pro rodiče - Mgr. Denisa Böhmová

24.6. - 28.6. 2019

Po - čt -  třídnické práce, vycházky

Úterý 25.6. - čtvrtek 27.6. - zkrácené vyučování na 4 vyuč. hodiny

- oběd v 11.10 hod.

Pátek 28.6. - rozdávání vysvědčení - 8.55 - 9.40 hod.

Středa 26.6. - besídka v 16.30 hod.

 

 

10.6. - 14.6. 2019

Čj - opakování učiva 2.ročníku

- písemná práce:

-y,i, u, ů, ú

-dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě

-párové souhlásky

-slova nadřazená, podřazená, souřadná

-slova protikladná a synonyma

-druhy vět

-psaní velkých písmen - vlastní jména osob, zvířat, měst, řek, pohoří

-abeceda

M - opakování učiva

- písemná práce:

- sčítání a odčítání do 100

- porovnávání čísel

- násobení a dělení č.1 - 5

- slovní úloha na sčítání nebo odčítání

- výpočet úlohy - o x více, o x méně, x krát více

- přímka, bod, úsečka

- geometrické tvary

Prv - léto

Aj - 7. lekce - slovíčka

 

 

 

3.6. - 7.6. 2019

Čj - slovní druhy

věta jednoduchá a souvětí

PS str.44, 47/1,2, 48/1,2, 49, 52 - dokončit

Písanka -

M - geometrie - str. 83

násobky čísla 6

Prv - nemoc, úraz

str. 62

Aj - Are you wearing...?

The weather

uč. str. 54 - 56

PS 46 - 48

Úterý - Zahradní slavnost od 17.00 hod.

Pátek - sportovní den - 8.00 - 9.40 sportování na hřišti školy, 3.hodina angličtina, ve 4.hodině oběd. Děti mohou odcházet domů od 11.40hod.

 

   

27.5. - 31.5. 2019

Čj - slovní druhy - podstatná jména, slovesa, předložky, spojky

PS - str 41 - 43

M - opakování - sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení 1 - 5

násobilka č.6

PS str. 68

G - str. 82

Prv - test - hospodářská zvířata, domácí ptáci

-  lidské tělo - obličej, smysly, péče o zuby

PS str. 60,61

Aj- L6

I´m wearing ....

Úterý 28.5. - třídní schůzky v 17.00 hod.

Středa  29.5.- dopravní hřiště ZŠ Pastviny - Komín. Sraz ráno ve třídě, batůžek - svačina, pití, šalinkarta. S  sebou  vlastní  cyklistickou helmu.

 

20.5. - 24.5. 2019

Čj - slovní druhy, podstatná jména, slovesa

PS str. 36, 39, 40

M - násobení a dělení 1 - 5

G - trojúhelník, čtyřúhelník, mnohoúhelník

PS str. 65, 81

Prv - opakování str. 59

Aj - L6 Summertime

 

Středa 22.5. - výlet Želetice, Zbýšov u Brna

Úterý 28.5. - třídní schůzky

   

Strana 1 z 38