Vzkazy pro rodiče - Ing. Olga Matoušková

Učivo od 18. 6. do 22. 6. 2018

 

V tomto týdnu vybírám učebnice a ke kontrole pracovní sešity

 

3. roč: Is there...? Yes, there is. No, there isn't.

4. roč: Animals, 10. lekce – slovíčka

středa 20. 6. – doučování 13.00 - 13.45

5. roč: druhý stupeň přídavných jmen

6. roč: Did you...?

7. roč: Have to, has to

8. roč: to be able to, at be allowed to

9. roč: My School, trpný rod

8. roč - konverzace:

My Story - presentation

 

Učivo od 11. 6. do 15. 6. 2018

3. roč: Animals, There is, there are

zkouším: rozhovor What have you got? - food

4. roč: Animals, 10. lekce – slovíčka

test: test po 7. – 9. lekci

zkouším: My School, práce s texty Dragon Crown 7, 8, 9, fráze What’s on TV? – formou rozhovoru

středa 6. 6. – doučování není

5. roč: druhý stupeň přídavných jmen

zkouším: přítomný čas průběhový, práce s texty 3. lekce, fráze Sports

středa 23. 5. – doučování není, bude pouze na osobní vyžádání žáků

6. roč: Koncovka -ed v minulém čase

zkouším: práce s texty v učebnici, překlad vět, was/were

7. roč: Adverbs - příslovce

zkouším: práce s texty, the USA, dobrovolný DÚ – rozhovor GOING TO

8. roč: Mela, text 5. lekce

zkouším: práce s textem, rozhovor – prac. sešit

9. roč: text U2, My School

test: test po 1. lekci (WW9)

zkouším: At a hotel - rozhovor

8. roč - konverzace:

My Story

 

 

 

Učivo od 4. 6. do 8. 6. 2018

3. roč: Animals, slovíčka 10. lekce

zkouším: rozhovor What have you got? - food

4. roč: My Free Time – a song, a postcard

zkouším: My School, práce s texty Dragon Crown 7, 8, 9, fráze What’s on TV? – formou rozhovoru

středa 6. 6. – doučování 13.00 – 13.45

5. roč: Přítomný čas průběhový, text

test: přítomný čas průběhový

zkouším: přítomný čas průběhový, práce s texty 3. lekce

středa 23. 5. – doučování není, bude pouze na osobní vyžádání žáků

6. roč: Koncovka -ed v minulém čase

zkouším: práce s texty v učebnici, překlad vět, was/were

7. roč: Adverbs - příslovce

zkouším: práce s texty, the USA, dobrovolný DÚ – rozhovor GOING TO

8. roč: složeniny every, opakování 4. lekce

test: test po 4. lekci

zkouším: práce s textem, rozhovor – prac. sešit

9. roč: text U2, My School

zkouším: At a hotel - rozhovor

8. roč - konverzace:

My Story

 

Učivo od 28. 5. do 1. 6. 2018

3. roč: Opakování U7 – 9, My Friend is a Monster 9

test: test po 7 – 9 (pátek)

zkouším: rozhovor What have you got? - food, dobrovolný DÚ str. 43 (Do you like apples?)

4. roč: My Free Time, What do you do on…?

zkouším: My School, práce s texty Dragon Crown 7 a 8, fráze What’s on TV? – formou rozhovoru

středa 23. 5. – doučování není

5. roč: Přítomný čas průběhový, kontrola samostatné práce

zkouším: práce s texty 3. lekce, vybírám My Dinosaur

středa 23. 5. – doučování není, bude pouze na osobní vyžádání žáků

6. roč: Was, were, koncovka -ed v minulém čase

test: předložky s místem, was/were

zkouším: práce s texty v učebnici, překlad vět, was/were

7. roč: to be going to

zkouším: práce s texty, the USA, rozhovor – Mickey, Millie and Mut

8. roč: čísla v AJ, složeniny any/some/no

test: directions

zkouším: práce s textem

9. roč: text U2, My School

zkouším: At a hotel - rozhovor

8. roč - konverzace:

My New Festival – presentation

Speak about your trip to Great Britain

 

 

Učivo od 21. 5. do 25. 5. 2018

3. roč: Do you like…?, kontrola samostatné práce z minulého týdne

zkouším: rozhovor str. 40, dobrovolný DÚ str. 43 (Do you like apples?)

4. roč: What’s on TV?, kontrola samostatné práce z minulého týdne

test: slovíčka 7. lekce

zkouším: My School, práce s texty Dragon Crown 7 a 8, fráze What’s on TV?

středa 23. 5. – doučování 13.00 – 13. 45

5. roč: Přítomný čas průběhový, kontrola samostatné práce z minulého týdne

zkouším: práce s texty 3. lekce, vybírám My Dinosaur

středa 23. 5. – doučování není, bude pouze na osobní vyžádání žáků

6. roč: Was, were, kontrola samostatné práce z minulého týdne

test: poslech

zkouším: práce s texty v učebnici, překlad vět

7. roč: to be going to, kontrola samostatné práce z minulého týdne

test: poslech

zkouším: práce s texty, the USA, rozhovor – Mickey, Millie and Mut

8. roč: Where in London? – directions, kontrola samostatné práce z minulého týdne

test: poslech

zkouším: práce s textem

9. roč: text U2, kontrola samostatné práce z minulého týdne

zkouším: At a hotel - rozhovor

8. roč - konverzace:

My New Festival - presentation

 

Učivo od 14. 5. do 18. 5. 2018

3. roč: Do you like…?, samostatná práce na celý týden zadaná v sešitě.

4. roč: What’s on TV?, samostatná práce na celý týden zadaná v sešitě.

5. roč: Přítomný čas průběhový, samostatná práce na celý týden zadaná v sešitě.

6. roč: WAS, WERE, samostatná práce na celý týden zadaná v sešitě.

7. roč: to be going to, samostatná práce na celý týden zadaná v sešitě.

8. roč: opakování složenin some, any, čísla, text 4. lekce, samostatná práce na celý týden zadaná v sešitě.

9. roč: Slovní zásoba, text U2, samostatná práce na celý týden zadaná v sešitě.

8. roč - konverzace:

My New Festival – samostatná práce

 

Učivo od 7. 5. do 11. 5. 2018

3. roč: Do you like…?

zkouším: rozhovor str. 40

4. roč: slovíčka 8. lekce, What’s on TV

test: slovíčka 7. lekce

zkouším: My School

středa 9. 5. – doučování není

5. roč: -ed: minulý čas sloves, opakování 3. lekce

test: test po 3. lekci

zkouším: práce s texty

středa 9. 5. – doučování není

6. roč: texts, opakování 2. lekce

test: test po 2. lekci

zkouším: práce s texty v učebnici, překlad vět

7. roč: Adjectives – as-as, like, revision U5

test: přídavná jména – stupňování, test po 5. lekci

zkouším: práce s texty, dobrovolný DÚ – 7 vět + 2 obr. o jednom místě z Velké Británie

8. roč: Where in London – directions, Activity book – phrases

test: London

zkouším: práce s textem, London

9. roč: At a Hotel

zkouším: My New Holiday

8. roč - konverzace:

My Traffic Jam Car – presentations, My New Festival

 

Učivo od 30. 4. do 4. 5. 2018

 

3. roč: Bugs Café, slovíčka 9. lekce

test: přivlastňování

zkouším: práce s texty v učebnici, přivlastňování, rozhovor str. 40

4. roč: slovíčka 8. lekce, What’s on TV

test: čas, dny, měsíce, předložky on, in, at

zkouším: My School

středa 2. 5. – doučování 13.00 – 13.45

5. roč: -ed: minulý čas sloves, My Dinosaur

zkouším: práce s texty

středa 2. 5. – doučování není

6. roč: texts, opakování 2. lekce

test: poslech

zkouším: práce s texty v učebnici, překlad vět

7. roč: Adjectives – as-as, like

test: přídavná jména - stupňování

zkouším: práce s texty, dobrovolný DÚ – 7 vět + 2 obr. o jednom místě z Velké Británie

8. roč: Where in London

zkouším: práce s textem, London

9. roč: At a Hotel

test: poslech

zkouším: dobrovolný DÚ (one place in NYC), My New Holiday

8. roč - konverzace:

My Traffic Jam Car

zkouším: Records

 

 

Učivo od 23. 4. do 27. 4. 2018

 

3. roč: My Friend is a Monster8, opakování lekce

test: oblečení, barvy

zkouším: práce s texty v učebnici, přivlastňování, rozhovor str. 40

4. roč: at, on, School subjects

zkouším: have got, has got

středa 25. 4. – doučování není

5. roč: -ed: minulý čas sloves

test: was, were

zkouším: práce s texty

středa 25. 4. – doučování 13.00 – 13.45

6. roč: Must, texts

Vybírám práci MY ANIMAL (pondělí 23. 4.)

test: zájmena

zkouším: práce s texty v učebnici, překlad vět

7. roč: Adjectives – superlative

test: přídavná jména

zkouším: práce s texty, dobrovolný DÚ – 7 vět + 2 obr. o jednom místě z Velké Británie

8. roč: London

kontrola sešitů 2. část: sešity vybírané ke kontrole obsahují všechny zápisy, včetně těch hodin, na kterých žák chyběl. Žák si opíše učivo od spolužáka. Pokud mu chybí kopie, vyzvedne si je u vyučující. Příprava sešitu je klasifikovaná známkou. Nejedná se o klasifikaci úpravy sešitu, ale přípravy, tedy toho, zda má žák vše doplněno.

zkouším: rozhovor (min. č. průběhový)

9. roč: At a Hotel

test: New York City

zkouším: dobrovolný DÚ (one place in NYC), My New Holiday

8. roč - konverzace:

World Records, Fairytales

zkouším: Records

 

 

Učivo od 16. 4. do 20. 4. 2018

 

3. roč: Clothes, přivlastňování – Whose? + ‘s

zkouším: práce s texty v učebnici

4. roč: Have got - otázka, Space School

středa 18. 4. – doučování 13.00 – 13.45

zkouším: have got, has got

5. roč: -ed: minulý čas sloves

test: Was, were

zkouším: práce s texty, rozhovor Where were you?

středa 18. 4. – není

6. roč: My Animal, texts

test: přítomný čas prostý x průběhový

zkouším: práce s texty v učebnici

7. roč: Adjectives

kontrola sešitů 2. část: sešity vybírané ke kontrole obsahují všechny zápisy, včetně těch hodin, na kterých žák chyběl. Žák si opíše učivo od spolužáka. Pokud mu chybí kopie, vyzvedne si je u vyučující. Příprava sešitu je klasifikovaná známkou. Nejedná se o klasifikaci úpravy sešitu, ale přípravy, tedy toho, zda má žák vše doplněno. – po Velikonocích

zkouším: práce s texty, dobrovolný DÚ – 7 vět + 2 obr. o jednom místě z Velké Británie

8. roč: London

zkouším: rozhovor (min. č. průběhový)

9. roč: text 1. lekce (WW9), My Celebration

zkouším: dobrovolný DÚ (one place in NYC), My New Holiday

8. roč - konverzace:

World Records

test: Brno

zkouším: Where can they meet?, My Place in Brno - presentations

 

 

Strana 1 z 17