Vzkazy pro rodiče - Ing. Olga Matoušková

Učivo od 24. 9. do 27. 9. 2018

4. roč: About me – opakování základních frází 3. ročníku, Music Time, slovíčka úvodní lekce

test: sloveso to be

zkouším: výslovnostní znaky (kopie ve slovníčku), Holidays - I like

5. roč: Borrowers – text, slovíčka 1. lekce

test: sloveso to be

zkouším: rozhovor – Holidays, výslovnostní znaky (kopie ve slovníčku)

6. roč: Can - opakování, text a slovíčka úvodní lekce

test: sloveso to be

zkouším: výslovnostní znaky(kopie ve slovníčku), In the summer, dobrovolný DÚ – An experience from summer

7. roč: WAS, WERE, opakování – přítomný čas průběhový

test: přítomný čas prostý

zkouším: rozhovor – Holidays, výslovnostní znaky(kopie ve slovníčku), dobrovolný DÚ – An experience from summer

8. roč: Minulý čas sloves – opakování, slovíčka a text úvodní lekce

zkouším: rozhovor My holidays, dobrovolný DÚ – An experience from summer

9. roč: My Free Time, minulý čas x předpřítomný – opakování, nepravidelná slovesa

test: předpřítomný x minulý čas prostý

zkouším: 18 vět – My Holidays, dobrovolný DÚ – An experience from summer

8. roč - konverzace:

Ask and answer

 

Učivo od 17. 9. do 21. 9. 2018

 

4. roč: Sloveso to be- opakování, slovíčka 1. lekce

zkouším: výslovnostní znaky (kopie ve slovníčku), Holidays - I like

5. roč: Sloveso to be- opakování, slovíčka 1. lekce

zkouším: rozhovor – Holidays, výslovnostní znaky (kopie ve slovníčku)

6. roč: sloveso to be- opakování, text a slovíčka úvodní lekce

zkouším: výslovnostní znaky(kopie ve slovníčku), In the summer, dobrovolný DÚ – An experience from summer

7. roč: WAS, WERE, opakování – přítomný čas prostý

test: příslovce frekvence

zkouším: rozhovor – Holidays, výslovnostní znaky(kopie ve slovníčku), dobrovolný DÚ – An experience from summer

8. roč: My Holidays , přítomné časy, minulý čas sloves – opakování, slovíčka a text úvodní lekce

zkouším: rozhovor My holidays, dobrovolný DÚ – An experience from summer

9. roč: My Free Time, minulý čas x předpřítomný – opakování, nepravidelná slovesa

zkouším: 18 vět – My Holidays, dobrovolný DÚ – An experience from summer

8. roč - konverzace:

My Holidays

 

 

 

Učivo od 10. 9. do 14. 9. 2018

 

3. roč: Classroom language, Holidays, výslovní znaky

zkouším: Classroom language – probrané věty na kopii, Holidays - I like

4. roč: My Holidays, sloveso to be- opakování, slovíčka 1. lekce

zkouším: výslovnostní znaky (kopie ve slovníčku), Holidays - I like

5. roč: Holidays - rozhovor, sloveso to be- opakování, slovíčka 1. lekce

zkouším: rozhovor – Holidays, výslovnostní znaky (kopie ve slovníčku)

6. roč: sloveso to be- opakování, In the summer… , text a slovíčka 1. lekce

zkouším: výslovnostní znaky(kopie ve slovníčku), In the summer

7. roč: rozhovor – Holidays,  WAS, WERE, popiš obrázek, opakování – přítomný čas prostý

zkouším: rozhovor – Holidays, výslovnostní znaky(kopie ve slovníčku)

8. roč: My Holidays , minulý čas sloves – opakování, slovíčka a text 1. lekce

zkouším: rozhovor My holidays

9. roč: My Holidays, Minulý čas – opakování, nepravidelná slovesa

zkouším: 18 vět – My Holidays

8. roč - konverzace:

Classroom Rules, My Holidays

 

 

Pravidla pro hodiny AJ ve školním roce 2018/2019

 

Vážení rodiče, milí žáci,

přeji nám všem co nejpokojnější průběh školního roku 2018/2019.

Abychom se vyhnuli některým nedorozuměním, chci Vás seznámit nebo Vám připomenout

PRAVIDLA, která platí V našich HODINÁCH ANGLIČTINY.

Nejsou to všechna používaná pravidla reagující na všechny situace, ale jsou to ta základní.

Pro žáky:

1.  Komunikuj co nejvíce v angličtině.

2. Připravuj se na hodiny: DÚ, doplňování učiva v sešitě, příprava na zkoušení, pomůcky

3. Pokud chybíš, doplň si sešity a vyzvedni si kopie, také si zjisti DÚ (u spolužáků nebo u vyučující).

4. Ptej se hned, jak něčemu nerozumíš…u testu je už pozdě.

5. Chovej se v souladu se Školním řádem a řiď se pokyny vyučující

- Jsi-li tři a vícekrát během jedné hodiny napomenut/napomenuta, beru to tak, že vše umíš a nemusíš dávat pozor. Vyzkouším tě ústně, písemně nebo dostaneš úkol navíc, který bude oznámkován. Známku z těchto úkolů nelze opravit.

- Získáš-li tři jedničky za aktivitu u vyučující, píši jednu velkou do přehledu známek.

6. Nemáš DÚ? Dones a ukaž mi ho následující hodinu AJ. Zapomenutý DÚ se zapisuje do přehledu o zapomínání.

7. Zapomenuté pomůcky do hodiny se zapisují do přehledu o zapomínání.

8. Využívej konzultační hodiny. Někdy stačí málo k porozumění a upevnění učiva, STŘEDA 14.00 - 15.00, přijď se domluvit předem.

9. Opravit známku si můžeš po individuální domluvě, do 14 dní od té chvíle, kdy ti byla známka sdělena. Nelze opravovat známky z testů po lekcích. Umožnění opravy známky není automatické, je na rozhodnutí vyučující, zda ti bude oprava povolena. Opravujeme známky 3, 4 a 5.

10. Využívej zadaných dobrovolných DÚ.

11. Pokud je oznámena kontrola sešitů, ujisti se, že máš vše doplněné a nalepené kopie. Vedení sešitů je zahrnuto do klasifikace.

12. Sleduj Vzkazy pro rodiče, obsahují informace o probírané látce, o plánovaných testech a zkoušeném učivu

Pro žáky a pro rodiče:

1. Pomůcky do AJ:

Učebnice, pracovní sešit, žákovský průkaz

Psací potřeby, lepidlo

1 x sešit English (č.544 nebo 564), u 3. a 4. ročníku velký linkovaný sešit – širší (423x), u 5. ročníku velký linkovaný – úzké linky (424 nebo 444)

1 x sešit Tests (č.524)

1 x slovníček – Vocabulary (s linkami na procvičování, může být i slovníček z předchozích let)

Tištěný slovníček (4. a 5. ročník)

zde jsou odkazy na webové stránky, ze kterých, prosím, vytiskněte žákům slovníčky k učebnicím Chit-Chat a Happy Earth. Usnadní nám to práci v hodinách a žákům domácí přípravu. Děkuji.


Chit Chat 2 (4. ročník) - http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/chitchatwordlistcz2.pdf?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

Pokud nefunguje odkaz, zadejte do vyhledávače: OXFORD, SLOVNÍČKY, jděte na odkaz SLOVNÍČKY/OXFORD UNIVERSITY PRESS, pak CHIT CHAT, LEVEL 2 (PDF)

Happy Earth 1 - (5. ročník)- http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/happyearth1.pdf?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

Pokud nefunguje odkaz, zadejte do vyhledávače: OXFORD, SLOVNÍČKY, jděte na odkaz SLOVNÍČKY/OXFORD UNIVERSITY PRESS, pak HAPPY EARTH, pak HAPPY EARTH 1, WORDLIST (PDF)

2. Známka na vysvědčení zahrnuje výsledky ústního a písemného zkoušení, aktivitu v hodinách, domácí přípravu a vedení sešitů.

3. Konzultace pro žáky a rodiče ohledně čehokoliv, co se týká výuky angličtiny, je možná během konzultačních hodin, během třídních schůzek, hovorových hodin nebona základě individuální domluvy.

Pro rodiče:

Prosím komunikujte, pokud bude něco nejasného. Nejlépe přes e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Je lépe situace řešit průběžně než pouze na třídních schůzkách nebo hovorových hodinách. To už někdy může být pozdě.

Dohlédněte také na to, aby si žáci doplňovali učivo v sešitech za dobu nepřítomnosti ve škole a aby měli potřebné pomůcky do hodin.

Za Vaši spolupráci děkuji.

Olga Matoušková

 

 

 

Učivo od 18. 6. do 22. 6. 2018

 

V tomto týdnu vybírám učebnice a ke kontrole pracovní sešity

 

3. roč: Is there...? Yes, there is. No, there isn't.

4. roč: Animals, 10. lekce – slovíčka

středa 20. 6. – doučování 13.00 - 13.45

5. roč: druhý stupeň přídavných jmen

6. roč: Did you...?

7. roč: Have to, has to

8. roč: to be able to, at be allowed to

9. roč: My School, trpný rod

8. roč - konverzace:

My Story - presentation

 

Učivo od 11. 6. do 15. 6. 2018

3. roč: Animals, There is, there are

zkouším: rozhovor What have you got? - food

4. roč: Animals, 10. lekce – slovíčka

test: test po 7. – 9. lekci

zkouším: My School, práce s texty Dragon Crown 7, 8, 9, fráze What’s on TV? – formou rozhovoru

středa 6. 6. – doučování není

5. roč: druhý stupeň přídavných jmen

zkouším: přítomný čas průběhový, práce s texty 3. lekce, fráze Sports

středa 23. 5. – doučování není, bude pouze na osobní vyžádání žáků

6. roč: Koncovka -ed v minulém čase

zkouším: práce s texty v učebnici, překlad vět, was/were

7. roč: Adverbs - příslovce

zkouším: práce s texty, the USA, dobrovolný DÚ – rozhovor GOING TO

8. roč: Mela, text 5. lekce

zkouším: práce s textem, rozhovor – prac. sešit

9. roč: text U2, My School

test: test po 1. lekci (WW9)

zkouším: At a hotel - rozhovor

8. roč - konverzace:

My Story

 

 

 

Učivo od 4. 6. do 8. 6. 2018

3. roč: Animals, slovíčka 10. lekce

zkouším: rozhovor What have you got? - food

4. roč: My Free Time – a song, a postcard

zkouším: My School, práce s texty Dragon Crown 7, 8, 9, fráze What’s on TV? – formou rozhovoru

středa 6. 6. – doučování 13.00 – 13.45

5. roč: Přítomný čas průběhový, text

test: přítomný čas průběhový

zkouším: přítomný čas průběhový, práce s texty 3. lekce

středa 23. 5. – doučování není, bude pouze na osobní vyžádání žáků

6. roč: Koncovka -ed v minulém čase

zkouším: práce s texty v učebnici, překlad vět, was/were

7. roč: Adverbs - příslovce

zkouším: práce s texty, the USA, dobrovolný DÚ – rozhovor GOING TO

8. roč: složeniny every, opakování 4. lekce

test: test po 4. lekci

zkouším: práce s textem, rozhovor – prac. sešit

9. roč: text U2, My School

zkouším: At a hotel - rozhovor

8. roč - konverzace:

My Story

 

Učivo od 28. 5. do 1. 6. 2018

3. roč: Opakování U7 – 9, My Friend is a Monster 9

test: test po 7 – 9 (pátek)

zkouším: rozhovor What have you got? - food, dobrovolný DÚ str. 43 (Do you like apples?)

4. roč: My Free Time, What do you do on…?

zkouším: My School, práce s texty Dragon Crown 7 a 8, fráze What’s on TV? – formou rozhovoru

středa 23. 5. – doučování není

5. roč: Přítomný čas průběhový, kontrola samostatné práce

zkouším: práce s texty 3. lekce, vybírám My Dinosaur

středa 23. 5. – doučování není, bude pouze na osobní vyžádání žáků

6. roč: Was, were, koncovka -ed v minulém čase

test: předložky s místem, was/were

zkouším: práce s texty v učebnici, překlad vět, was/were

7. roč: to be going to

zkouším: práce s texty, the USA, rozhovor – Mickey, Millie and Mut

8. roč: čísla v AJ, složeniny any/some/no

test: directions

zkouším: práce s textem

9. roč: text U2, My School

zkouším: At a hotel - rozhovor

8. roč - konverzace:

My New Festival – presentation

Speak about your trip to Great Britain

 

 

Učivo od 21. 5. do 25. 5. 2018

3. roč: Do you like…?, kontrola samostatné práce z minulého týdne

zkouším: rozhovor str. 40, dobrovolný DÚ str. 43 (Do you like apples?)

4. roč: What’s on TV?, kontrola samostatné práce z minulého týdne

test: slovíčka 7. lekce

zkouším: My School, práce s texty Dragon Crown 7 a 8, fráze What’s on TV?

středa 23. 5. – doučování 13.00 – 13. 45

5. roč: Přítomný čas průběhový, kontrola samostatné práce z minulého týdne

zkouším: práce s texty 3. lekce, vybírám My Dinosaur

středa 23. 5. – doučování není, bude pouze na osobní vyžádání žáků

6. roč: Was, were, kontrola samostatné práce z minulého týdne

test: poslech

zkouším: práce s texty v učebnici, překlad vět

7. roč: to be going to, kontrola samostatné práce z minulého týdne

test: poslech

zkouším: práce s texty, the USA, rozhovor – Mickey, Millie and Mut

8. roč: Where in London? – directions, kontrola samostatné práce z minulého týdne

test: poslech

zkouším: práce s textem

9. roč: text U2, kontrola samostatné práce z minulého týdne

zkouším: At a hotel - rozhovor

8. roč - konverzace:

My New Festival - presentation

 

Učivo od 14. 5. do 18. 5. 2018

3. roč: Do you like…?, samostatná práce na celý týden zadaná v sešitě.

4. roč: What’s on TV?, samostatná práce na celý týden zadaná v sešitě.

5. roč: Přítomný čas průběhový, samostatná práce na celý týden zadaná v sešitě.

6. roč: WAS, WERE, samostatná práce na celý týden zadaná v sešitě.

7. roč: to be going to, samostatná práce na celý týden zadaná v sešitě.

8. roč: opakování složenin some, any, čísla, text 4. lekce, samostatná práce na celý týden zadaná v sešitě.

9. roč: Slovní zásoba, text U2, samostatná práce na celý týden zadaná v sešitě.

8. roč - konverzace:

My New Festival – samostatná práce

 

Strana 1 z 17