Vzkazy pro rodiče - Ing. Olga Matoušková

Učivo od 12. 11. do 16. 11. 2018

 

4. roč: There is, there are, slovní zásoba 2. lekce

test: práce s textem

zkouším: práce s textem, Dragon Crown (dobrovolný úkol – scénka)

5. roč: My Family, přítomný čas prostý

kontrola sešitů: sešity vybírané ke kontrole obsahují všechny zápisy, včetně těch hodin, na kterých žák chyběl. Žák si opíše učivo od spolužáka. Pokud mu chybí kopie, vyzvedne si je u vyučující. Příprava sešitu je klasifikovaná známkou. Nejedná se o klasifikaci úpravy sešitu, ale přípravy, tedy toho, zda má žák vše doplněno.

zkouším: práce s texty, rozhovor Where are you from?

6. roč: přivlastňování, řadové číslovky, slovíčka 1A

test: have got, has got

zkouším: fráze, rozhovor – HAVE GOT, přivlastňování v aj

7. roč: Minulý čas prostý – otázka, zápor, nepravidelná slovesa

test: minulý čas prostý

zkouším: minulý čas sloves – koncovka –ed (pravopis, výslovnost), práce s texty

8. roč: Minulý čas sloves – Wh-, My Last Year

test: minulý čas

zkouším: minulý čas sloves, práce s texty, nepravidelná slovesa

9. roč: IF – podmiňovací způsob

test: Florida

zkouším: 18 vět – My Holidays, My Free Time – situační rozhovor, the U. S. A, Florida, dobrovolný DÚ (jeden ze států USA)

8. roč - konverzace:

Places in a Town

test: Daily routines - slovíčka

zkouším: Ask and answer – rozhovor, Daily Routines

 

 

Učivo od 5. 11. do 9. 11. 2018

 

4. roč: The Dragon Crown 1, slovní zásoba 2. lekce

test: slovíčka

kontrola sešitů: sešity vybírané ke kontrole obsahují všechny zápisy, včetně těch hodin, na kterých žák chyběl. Žák si opíše učivo od spolužáka. Pokud mu chybí kopie, vyzvedne si je u vyučující. Příprava sešitu je klasifikovaná známkou. Nejedná se o klasifikaci úpravy sešitu, ale přípravy, tedy toho, zda má žák vše doplněno.

zkouším: práce s textem

5. roč: Where are they from? Přítomný čas prostý

test: A, AN, SOME, ANY, slovíčka 1. lekce (všechna)

zkouším: práce s texty

6. roč: přivlastňování, have got – opakování

zkouším: fráze, rozhovor – HAVE GOT

7. roč: Minulý čas prostý – otázka, zápor, nepravidelná slovesa

test: nepravidelná slovesa

zkouším: minulý čas sloves – koncovka –ed (pravopis, výslovnost)

8. roč: Minulý čas sloves – My Hero

zkouším: minulý čas sloves, práce s texty, nepravidelná slovesa

9. roč: Florida, IF – podmiňovací způsob

zkouším: 18 vět – My Holidays, My Free Time – situační rozhovor, the U. S. A

8. roč - konverzace:

Places in a Town

test: Daily routines - slovíčka

zkouším: Ask and answer – rozhovor, Daily Routines

 

 

Učivo od 29. 10. do 2. 11. 2018

 

4. roč: The Triathlon

zkouším: CAN - song

5. roč: Where are they from?

zkouším: dobrovolný DÚ – What a mess! – zpaměti (učebnice str. 5), práce s texty

6. roč: přivlastňování, have got – opakování

zkouším: fráze

7. roč: Minulý čas prostý – otázka, zápor, nepravidelná slovesa

zkouším: minulý čas sloves – koncovka –ed (pravopis, výslovnost)

8. roč: Minulý čas sloves – My Life, My Hero

zkouším: minulý čas sloves, práce s texty

9. roč: The U. S. A.,IF – podmiňovací způsob (opakování)

zkouším: 18 vět – My Holidays, My Free Time – situační rozhovor, A Person from the Czech History

8. roč - konverzace:

Places in a Town

test: Perfect Day, A Person from the Czech History

zkouším: Ask and answer – rozhovor, Daily Routines

 

 

Učivo od 22. 10. do 26. 10. 2018

 

4. roč: The Triathlon, The  Czech Republic Anniversary

test: CAN

zkouším: Holidays - I like, fráze formou rozhovoru (opak. 3. roč.), CAN - song

5. roč: a, an, some any, The Czech Republic Anniversary

zkouším: dobrovolný DÚ – What a mess! – zpaměti (učebnice str. 5), práce s texty str. 4, 5

6. roč: přivlastňování, have got – opakování, The Czech Republic Anniversary

test: CAN

zkouším: rozhovor – fráze, CAN

7. roč: Minulý čas prostý – otázka, zápor, nepravidelná slovesa, The Czech Republic Anniversary

zkouším: popis obrázku, minulý čas sloves – koncovka –ed (pravopis, výslovnost)

8. roč: Minulý čas sloves – My Life, My Hero, The Czech Republic Anniversary

zkouším: rozhovor My holidays, dobrovolný DÚ – prac. sešit 2/4, práce s texty str. 6, 8.

9. roč: The U. S. A.,The Czech Republic Anniversary

Úterý, 23. 10. – k odevzdání písemná práce My Hero

zkouším: 18 vět – My Holidays, My Free Time – situační rozhovor

8. roč - konverzace:

Daily Routines, The Czech Republic Anniversary

zkouším: Ask and answer – rozhovor, My Perfect Day

 

 

Učivo od 15. 10. do 19. 10. 2018

 

4. roč: CAN, CAN‘T

zkouším: Holidays - I like, fráze formou rozhovoru (opak. 3. roč.)

5. roč: a, an, some any

test: there is, there are, předložky

zkouším: dobrovolný DÚ – What a mess! – zpaměti (učebnice str. 5), práce s texty str. 4, 5

6. roč: Can, There is, there are - opakování, text a slovíčka úvodní lekce

test: fráze

zkouším: rozhovor - fráze

7. roč: - ed, opakování – minulý čas prostý

test: was, were

zkouším: popis obrázku, předložky

8. roč: Minulý čas sloves – opakování, slovíčka a text úvodní lekce

test: nepravidelná slovesa (prvních 35 na kopii)

zkouším: rozhovor My holidays, dobrovolný DÚ – prac. sešit 2/4, práce s texty str. 4, 6.

9. roč: My Hero

test: dovětky

zkouším: 18 vět – My Holidays, My Free Time – situační rozhovor, dobrovolný DÚ – My Trip to Prague

8. roč - konverzace:

Daily Routines

zkouším: Ask and answer – rozhovor, My Perfect Day

 

 

Učivo od 8. 10. do 12. 10. 2018

 

4. roč: CAN

test: fráze

zkouším: Holidays - I like, fráze formou rozhovoru (opak. 3. roč.)

5. roč: a, an, some any

test: there is, there are

zkouším: rozhovor – Holidays, dobrovolný DÚ – What a mess! – zpaměti (učebnice str. 5), práce s texty str. 4, 5

6. roč: Can, have got - opakování, text a slovíčka úvodní lekce

zkouším: rozhovor - fráze

7. roč: WAS, WERE, opakování – minulý čas prostý, předložky

test: was, were

zkouším: popis obrázku, was, were

8. roč: Minulý čas sloves – opakování, slovíčka a text úvodní lekce

test: nepravidelná slovesa (prvních 30 na kopii)

zkouším: rozhovor My holidays, dobrovolný DÚ – prac. sešit 2/4, práce s texty str. 4, 6.

9. roč: dovětky

test: nepravidelná slovesa

zkouším: 18 vět – My Holidays, My Free Time – situační rozhovor

8. roč - konverzace:

My Perfect Day, Daily Routines

zkouším: Ask and answer - rozhovor

 

 

Učivo od 1. 10. do 5. 10. 2018

 

4. roč: Music Time, slovíčka úvodní lekce

zkouším: Holidays - I like, fráze formou rozhovoru (opak. 3. roč.)

5. roč: There is, there are

test: abeceda, výslovnostní znaky

zkouším: rozhovor – Holidays, výslovnostní znaky (kopie ve slovníčku)

6. roč: Can - opakování, text a slovíčka úvodní lekce

zkouším: In the summer

7. roč: WAS, WERE, opakování – přítomný čas průběhový

zkouším: rozhovor – Holidays

8. roč: Minulý čas sloves – opakování, slovíčka a text úvodní lekce

zkouším: rozhovor My holidays

9. roč: My Free Time – fráze, dovětky

zkouším: 18 vět – My Holidays

8. roč - konverzace:

My Perfect Day

zkouším: Ask and answer - rozhovor

 

 

Učivo od 24. 9. do 27. 9. 2018

4. roč: About me – opakování základních frází 3. ročníku, Music Time, slovíčka úvodní lekce

test: sloveso to be

zkouším: výslovnostní znaky (kopie ve slovníčku), Holidays - I like

5. roč: Borrowers – text, slovíčka 1. lekce

test: sloveso to be

zkouším: rozhovor – Holidays, výslovnostní znaky (kopie ve slovníčku)

6. roč: Can - opakování, text a slovíčka úvodní lekce

test: sloveso to be

zkouším: výslovnostní znaky(kopie ve slovníčku), In the summer, dobrovolný DÚ – An experience from summer

7. roč: WAS, WERE, opakování – přítomný čas průběhový

test: přítomný čas prostý

zkouším: rozhovor – Holidays, výslovnostní znaky(kopie ve slovníčku), dobrovolný DÚ – An experience from summer

8. roč: Minulý čas sloves – opakování, slovíčka a text úvodní lekce

zkouším: rozhovor My holidays, dobrovolný DÚ – An experience from summer

9. roč: My Free Time, minulý čas x předpřítomný – opakování, nepravidelná slovesa

test: předpřítomný x minulý čas prostý

zkouším: 18 vět – My Holidays, dobrovolný DÚ – An experience from summer

8. roč - konverzace:

Ask and answer

 

Učivo od 17. 9. do 21. 9. 2018

 

4. roč: Sloveso to be- opakování, slovíčka 1. lekce

zkouším: výslovnostní znaky (kopie ve slovníčku), Holidays - I like

5. roč: Sloveso to be- opakování, slovíčka 1. lekce

zkouším: rozhovor – Holidays, výslovnostní znaky (kopie ve slovníčku)

6. roč: sloveso to be- opakování, text a slovíčka úvodní lekce

zkouším: výslovnostní znaky(kopie ve slovníčku), In the summer, dobrovolný DÚ – An experience from summer

7. roč: WAS, WERE, opakování – přítomný čas prostý

test: příslovce frekvence

zkouším: rozhovor – Holidays, výslovnostní znaky(kopie ve slovníčku), dobrovolný DÚ – An experience from summer

8. roč: My Holidays , přítomné časy, minulý čas sloves – opakování, slovíčka a text úvodní lekce

zkouším: rozhovor My holidays, dobrovolný DÚ – An experience from summer

9. roč: My Free Time, minulý čas x předpřítomný – opakování, nepravidelná slovesa

zkouším: 18 vět – My Holidays, dobrovolný DÚ – An experience from summer

8. roč - konverzace:

My Holidays

 

 

 

Učivo od 10. 9. do 14. 9. 2018

 

3. roč: Classroom language, Holidays, výslovní znaky

zkouším: Classroom language – probrané věty na kopii, Holidays - I like

4. roč: My Holidays, sloveso to be- opakování, slovíčka 1. lekce

zkouším: výslovnostní znaky (kopie ve slovníčku), Holidays - I like

5. roč: Holidays - rozhovor, sloveso to be- opakování, slovíčka 1. lekce

zkouším: rozhovor – Holidays, výslovnostní znaky (kopie ve slovníčku)

6. roč: sloveso to be- opakování, In the summer… , text a slovíčka 1. lekce

zkouším: výslovnostní znaky(kopie ve slovníčku), In the summer

7. roč: rozhovor – Holidays,  WAS, WERE, popiš obrázek, opakování – přítomný čas prostý

zkouším: rozhovor – Holidays, výslovnostní znaky(kopie ve slovníčku)

8. roč: My Holidays , minulý čas sloves – opakování, slovíčka a text 1. lekce

zkouším: rozhovor My holidays

9. roč: My Holidays, Minulý čas – opakování, nepravidelná slovesa

zkouším: 18 vět – My Holidays

8. roč - konverzace:

Classroom Rules, My Holidays

 

 

Strana 1 z 18