Vzkazy pro rodiče - Ing. Olga Matoušková

Učivo od 14. 1. do 18. 1. 2019

 

4. roč: Revision U1-3 (opakování lekcí 1-3)

test: U1-3 test

zkouším: práce s texty 1. a 2. lekce, My Home, Christmas, Doctor, Doctor…(rozhovor)

5. roč: My School, slovíčka 2. lekce

zkouším: práce s texty, My Family, Computer Zone – fráze ze sešitu, Christmas

6. roč: My Birthday

test: U1 test (probraná látka)

zkouším: práce s texty, řadové číslovky, fráze – otázky a odpovědi na dosud probraná témata, My Daily Life, Wh- questions

7. roč: Food and drink, revision

zkouším: minulý čas sloves, nepravidelná slovesa, podstatná jména

8. roč: Future, slovíčka 2. lekce

zkouším: práce s texty, nepravidelná slovesa, My Last Year, dobrovolný DÚ – My (Dream) Family, rozhovor str. 14 (dobrovolný), rozhovor – Do you fancy…?

9. roč: Slovíčka a text 8. lekce, SINCE, FOR

zkouším: dobrovolný DÚ (jeden ze států USA), práce s texty, Alaska

8. roč - konverzace:

kontrola sešitů: sešity vybírané ke kontrole obsahují všechny zápisy, včetně těch hodin, na kterých žák chyběl. Žák si opíše učivo od spolužáka. Pokud mu chybí kopie, vyzvedne si je u vyučující. Příprava sešitu je klasifikovaná známkou. Nejedná se o klasifikaci úpravy sešitu, ale přípravy, tedy toho, zda má žák vše doplněno.

My Dream Town

zkouším: Directions, From My Home to My School, Christmas.

 

 

Učivo od 3. 1. do 11. 1. 2019

 

4. roč: Be Healthy, slovíčka 3. lekce, Back to Christmas

zkouším: práce s texty 1. a 2. lekce, My Home, Christmas

5. roč: Computer Zone, slovíčka 2. lekce, Back to Christmas

zkouším: práce s texty, My Family, Computer Zone – fráze ze sešitu, Christmas

6. roč: My Birthday, Back to Christmas

zkouším: práce s texty, řadové číslovky, fráze – otázky a odpovědi na dosud probraná témata, My Daily Life, Wh- questions

7. roč: Food and drink, podstatná jména nepočitatelná SOME, ANY, Back to Christmas

zkouším: minulý čas sloves, nepravidelná slovesa

8. roč: Práce s texty, opakování 1. lekce, Back to Christmas

test: U1 test

zkouším: práce s texty, nepravidelná slovesa, My Last Year, dobrovolný DÚ – My (Dream) Family, rozhovor str. 14 (dobrovolný), rozhovor – Do you fancy…?

9. roč: Slovíčka a text 8. lekce, Back to Christmas

kontrola sešitů: sešity vybírané ke kontrole obsahují všechny zápisy, včetně těch hodin, na kterých žák chyběl. Žák si opíše učivo od spolužáka. Pokud mu chybí kopie, vyzvedne si je u vyučující. Příprava sešitu je klasifikovaná známkou. Nejedná se o klasifikaci úpravy sešitu, ale přípravy, tedy toho, zda má žák vše doplněno.

zkouším: 18 vět – My Holidays, dobrovolný DÚ (jeden ze států USA), práce s texty

8. roč - konverzace:

Sydney, My Dream Town

zkouším: Directions, From My Home to My School, Christmas

 

 

Učivo od 17. 12. do 21. 12. 2018

4. roč: Be Healthy, slovíčka 3. lekce, Christmas

zkouším: práce s texty 1. a 2. lekce, My Home

5. roč: Computer Zone, slovíčka 2. lekce, Christmas

zkouším: práce s texty, My Family, Computer Zone – fráze ze sešitu

6. roč: dny, měsíce, data, Christmas

test: dny, měsíce data, čas, řadové číslovky

zkouším: práce s texty, řadové číslovky, fráze – otázky a odpovědi na dosud probraná témata, My Daily Life

7. roč: Food and drink, podstatná jména počitatelná SOME, ANY, Christmas

zkouším: minulý čas sloves, nepravidelná slovesa

8. roč: Práce s texty, opakování 1. lekce, Christmas

zkouším: práce s texty, nepravidelná slovesa, My Last Year, dobrovolný DÚ – My (Dream) Family, rozhovor str. 14 (dobrovolný), rozhovor – Do you fancy…?

9. roč: Slovíčka a text 8. lekce, Christmas

test: test po 7. lekci

zkouším: 18 vět – My Holidays, dobrovolný DÚ (jeden ze států USA), práce s texty

8. roč - konverzace:

Sydney, Christmas

zkouším: Directions, From My Home to My School

 

Učivo od 10. 12. do 14. 12. 2018

 

4. roč: Be Healthy, slovíčka 3. lekce

zkouším: práce s texty 1. a 2. lekce, My Home

5. roč: Computer Zone, slovíčka 2. lekce

test: test po 1. lekci

zkouším: práce s texty, přítomný čas prostý, My Family

6. roč: dny, měsíce, čas

zkouším: práce s texty, řadové číslovky, fráze – otázky a odpovědi na dosud probraná témata, My Daily Life

7. roč: Food and drink, podstatná jména počitatelná a nepočitatelná

test: slovíčka 3. lekce

zkouším: minulý čas sloves, nepravidelná slovesa

8. roč: Likes x dislikes

zkouším: práce s texty, nepravidelná slovesa, My Last Year, dobrovolný DÚ – My (Dream) Family, rozhovor str 14 (dobrovolný)

9. roč: SVOMPT, dva předměty v anglické větě

kontrola sešitů: sešity vybírané ke kontrole obsahují všechny zápisy, včetně těch hodin, na kterých žák chyběl. Žák si opíše učivo od spolužáka. Pokud mu chybí kopie, vyzvedne si je u vyučující. Příprava sešitu je klasifikovaná známkou. Nejedná se o klasifikaci úpravy sešitu, ale přípravy, tedy toho, zda má žák vše doplněno.

zkouším: 18 vět – My Holidays, dobrovolný DÚ (jeden ze států USA), práce s texty

8. roč - konverzace:

Sydney

zkouším: Ask and answer – rozhovor, Directions

 

 

Učivo od 3. 12. do 7. 12. 2018

 

4. roč: Dragon Crown 2, slovíčka 3. lekce

test: There is, there are

zkouším: práce s textem, Dragon Crown (dobrovolný úkol – scénka), there is, there are, dobrovolný DÚ str. 10, 11

5. roč: přítomný čas prostý – procvičování, opakování na test

test: přítomný čas prostý

zkouším: práce s texty, přítomný čas prostý

6. roč: My Daily Life, dny, měsíce, data, procvič. přít. čas prostý

zkouším: práce s texty, řadové číslovky, fráze – otázky a odpovědi na dosud probraná témata

7. roč: Food and drink, vocabulary U4

test: slovíčka 3. lekce

zkouším: minulý čas sloves, nepravidelná slovesa

8. roč: Kids (text), useful phrases

kontrola sešitů: sešity vybírané ke kontrole obsahují všechny zápisy, včetně těch hodin, na kterých žák chyběl. Žák si opíše učivo od spolužáka. Pokud mu chybí kopie, vyzvedne si je u vyučující. Příprava sešitu je klasifikovaná známkou. Nejedná se o klasifikaci úpravy sešitu, ale přípravy, tedy toho, zda má žák vše doplněno.

test: poslech

zkouším: minulý čas sloves, práce s texty, nepravidelná slovesa, My Last Year, dobrovolný DÚ – My (Dream) Family

9. roč: British x American English, dva předměty v anglické větě

zkouším: 18 vět – My Holidays, My Free Time – situační rozhovor, the U. S. A, dobrovolný DÚ (jeden ze států USA)

8. roč - konverzace:

How can I get there?

zkouším: Ask and answer – rozhovor, Directions

 

 

Učivo od 26. 11. do 30. 11. 2018

4. roč: What’s in the house? Texty a slovíčka 2. lekce

zkouším: práce s textem, Dragon Crown (dobrovolný úkol – scénka), there is, there are, dobrovolný DÚ str. 10

5. roč: My Family, přítomný čas prostý – otázka

zkouším: práce s texty, přítomný čas prostý

6. roč: My Daily Life, dny, měsíce, data

test: slovíčka

zkouším: práce s texty, řadové číslovky, fráze – otázky a odpovědi na dosud probraná témata

7. roč: opakování 3. lekce

kontrola sešitů: sešity vybírané ke kontrole obsahují všechny zápisy, včetně těch hodin, na kterých žák chyběl. Žák si opíše učivo od spolužáka. Pokud mu chybí kopie, vyzvedne si je u vyučující. Příprava sešitu je klasifikovaná známkou. Nejedná se o klasifikaci úpravy sešitu, ale přípravy, tedy toho, zda má žák vše doplněno.

test: test po 3. lekci

zkouším: minulý čas sloves – koncovka –ed (pravopis, výslovnost), práce s texty, rozhovor (Were you away at the weekend?)

8. roč: My Family

zkouším: minulý čas sloves, práce s texty, nepravidelná slovesa, My Last Year

9. roč: British x American English

test: podmiňovací způsob

zkouším: 18 vět – My Holidays, My Free Time – situační rozhovor, the U. S. A, dobrovolný DÚ (jeden ze států USA)

8. roč - konverzace:

How can I get there?

test: Places in a town

zkouším: Ask and answer – rozhovor, Daily Routines

 

 

Učivo od 19. 11. do 16. 23. 2018

 

4. roč: There is, there are, slovní zásoba 2. lekce

zkouším: práce s textem, Dragon Crown (dobrovolný úkol – scénka)

5. roč: My Family, přítomný čas prostý

zkouším: práce s texty, rozhovor Where are you from?

6. roč: My Daily Life, slovíčka 1A

kontrola sešitů: sešity vybírané ke kontrole obsahují všechny zápisy, včetně těch hodin, na kterých žák chyběl. Žák si opíše učivo od spolužáka. Pokud mu chybí kopie, vyzvedne si je u vyučující. Příprava sešitu je klasifikovaná známkou. Nejedná se o klasifikaci úpravy sešitu, ale přípravy, tedy toho, zda má žák vše doplněno.

test: přivlastňování

zkouším: fráze, rozhovor – HAVE GOT, přivlastňování v aj

7. roč: Minulý čas prostý – otázka, zápor, nepravidelná slovesa

test: poslech

zkouším: minulý čas sloves – koncovka –ed (pravopis, výslovnost), práce s texty, rozhovor (Were you away at the weekend?)

8. roč: Wh-, My Family

zkouším: minulý čas sloves, práce s texty, nepravidelná slovesa, My Last Year

9. roč: IF druhý podmiňovací způsob

test: Florida (9. B), poslech (9. B)

zkouším: 18 vět – My Holidays, My Free Time – situační rozhovor, the U. S. A, Florida, dobrovolný DÚ (jeden ze států USA)

8. roč - konverzace:

How can I get there?

zkouším: Ask and answer – rozhovor, Daily Routines

 

 

Učivo od 12. 11. do 16. 11. 2018

 

4. roč: There is, there are, slovní zásoba 2. lekce

test: práce s textem

zkouším: práce s textem, Dragon Crown (dobrovolný úkol – scénka)

5. roč: My Family, přítomný čas prostý

kontrola sešitů: sešity vybírané ke kontrole obsahují všechny zápisy, včetně těch hodin, na kterých žák chyběl. Žák si opíše učivo od spolužáka. Pokud mu chybí kopie, vyzvedne si je u vyučující. Příprava sešitu je klasifikovaná známkou. Nejedná se o klasifikaci úpravy sešitu, ale přípravy, tedy toho, zda má žák vše doplněno.

zkouším: práce s texty, rozhovor Where are you from?

6. roč: přivlastňování, řadové číslovky, slovíčka 1A

test: have got, has got

zkouším: fráze, rozhovor – HAVE GOT, přivlastňování v aj

7. roč: Minulý čas prostý – otázka, zápor, nepravidelná slovesa

test: minulý čas prostý

zkouším: minulý čas sloves – koncovka –ed (pravopis, výslovnost), práce s texty

8. roč: Minulý čas sloves – Wh-, My Last Year

test: minulý čas

zkouším: minulý čas sloves, práce s texty, nepravidelná slovesa

9. roč: IF – podmiňovací způsob

test: Florida

zkouším: 18 vět – My Holidays, My Free Time – situační rozhovor, the U. S. A, Florida, dobrovolný DÚ (jeden ze států USA)

8. roč - konverzace:

Places in a Town

test: Daily routines - slovíčka

zkouším: Ask and answer – rozhovor, Daily Routines

 

 

Učivo od 5. 11. do 9. 11. 2018

 

4. roč: The Dragon Crown 1, slovní zásoba 2. lekce

test: slovíčka

kontrola sešitů: sešity vybírané ke kontrole obsahují všechny zápisy, včetně těch hodin, na kterých žák chyběl. Žák si opíše učivo od spolužáka. Pokud mu chybí kopie, vyzvedne si je u vyučující. Příprava sešitu je klasifikovaná známkou. Nejedná se o klasifikaci úpravy sešitu, ale přípravy, tedy toho, zda má žák vše doplněno.

zkouším: práce s textem

5. roč: Where are they from? Přítomný čas prostý

test: A, AN, SOME, ANY, slovíčka 1. lekce (všechna)

zkouším: práce s texty

6. roč: přivlastňování, have got – opakování

zkouším: fráze, rozhovor – HAVE GOT

7. roč: Minulý čas prostý – otázka, zápor, nepravidelná slovesa

test: nepravidelná slovesa

zkouším: minulý čas sloves – koncovka –ed (pravopis, výslovnost)

8. roč: Minulý čas sloves – My Hero

zkouším: minulý čas sloves, práce s texty, nepravidelná slovesa

9. roč: Florida, IF – podmiňovací způsob

zkouším: 18 vět – My Holidays, My Free Time – situační rozhovor, the U. S. A

8. roč - konverzace:

Places in a Town

test: Daily routines - slovíčka

zkouším: Ask and answer – rozhovor, Daily Routines

 

 

Učivo od 29. 10. do 2. 11. 2018

 

4. roč: The Triathlon

zkouším: CAN - song

5. roč: Where are they from?

zkouším: dobrovolný DÚ – What a mess! – zpaměti (učebnice str. 5), práce s texty

6. roč: přivlastňování, have got – opakování

zkouším: fráze

7. roč: Minulý čas prostý – otázka, zápor, nepravidelná slovesa

zkouším: minulý čas sloves – koncovka –ed (pravopis, výslovnost)

8. roč: Minulý čas sloves – My Life, My Hero

zkouším: minulý čas sloves, práce s texty

9. roč: The U. S. A.,IF – podmiňovací způsob (opakování)

zkouším: 18 vět – My Holidays, My Free Time – situační rozhovor, A Person from the Czech History

8. roč - konverzace:

Places in a Town

test: Perfect Day, A Person from the Czech History

zkouším: Ask and answer – rozhovor, Daily Routines

 

 

Strana 1 z 19