Vzkazy pro rodiče - Ing. Olga Matoušková

Učivo od 19. 2. do 23. 2. 2018

 

3. roč: Have you got…? Has he/she…got?

zkouším: My Face – I’ve got…, He’s/She’s/It’s got - homework

4. roč: Přítomný čas průběhový

test: fráze Directions

zkouším: Excese me, where’s…?- rozhovor, práce s texty

5. roč: množné číslo, opakování 2. lekce

test: test po 2. lekci

zkouším: práce s texty, popis podle obrázku, cvičení v pracovním sešitě (Cyberboy)

středa 31. 1. – doučování pokud bude zájem

6. roč: Revision U1, slovíčka U2

test: poslech a test po U1

zkouším: práce s texty v učebnici, slovíčka 1. lekce, My Birthday, rozhovor

7. roč: My recipe

zkouším: práce s textem, podstatná jména, rozhovor

8. roč: THAT/WHO/WHICH

zkouším: rozhovor (But what if…?), dobrovolný DÚ (vynálezce - vynález)

9. roč: Gerundium - One minute talk, Tourists in L. A. - otázky a odpovědi

zkouším: dobrovolný DÚ (one of the USA states)

8. roč - konverzace:

test: Phrases

zkouším: Where can they meet?

 

 

Učivo od 12. 2. do 16. 2. 2018

3. roč: My Friend is a Monster 5, a song

test: nakresli obličej

zkouším: práce s texty, My Face – I’ve got…, He’s/She’s/It’s got - homework

4. roč: Dragon Crown 4, slovíčka 6. lekce

test: poslech, práce s textem, fráze Directions

zkouším: Excese me, where’s…?- rozhovor, práce s texty, BRNO (kopie v sešitě)

5. roč: My School

zkouším: práce s texty, popis podle obrázku

středa 14. 2. – doučování pokud bude zájem

6. roč: Houswork, zadání projektu: My Year

test: příslovce frekvence, práce s textem, poslech

zkouším: práce s texty v učebnici, slovíčka 1. lekce, My Birthday

7. roč: Some, any

test: podstatná jména - vše

zkouším: práce s textem, podstatná jména

8. roč: What can’t you live without?, slovíčka 3. lekce

test: ti, co nepsali test po 2. lekci a slovíčka

zkouším: rozhovor (But what if…?)

9. roč: Gerundium - One minute talk, přídavná jména, otázky a odpovědi

test: California, gerundium

zkouším: dobrovolný DÚ (one of the USA states), California

8. roč - konverzace:

Where can they meet?

zkouším: My Dream Place, Phrases

 

Učivo od 29. 1. do 2. 2. 2018

3. roč: Ive got…, He’s got…, a song

test: slovíčka, My face

zkouším: Good morning - song, čtení textu My Friend is a Moster 1, 2, 3 a 4, My Face – I’ve got…, He’s/She’s/It’s got - homework

4. roč: Brno, Dragon Crown 4

test: práce s textem, slovíčka

zkouším: Excese me, where’s…?

5. roč: Can + senses

test: slovíčka 2. lekce, Computer Zone - fráze

zkouším: práce s texty, Computer Zone – otázky, odpovědi, slovíčka 2. lekce

středa 31. 1. – doučování 13.00 – 13.45

6. roč: Houswork, opakování 1. lekce, zadání projektu: My Year

Zadání projektu My Year (k odevzdání do 16. 2. 2018, 14.00)

test: slovíčka

zkouším: práce s texty v učebnici, slovíčka 1. lekce, My Birthday

7. roč: Uncounts, articles, some, any

test: slovíčka

zkouším: práce s textem, podstatná jména

8. roč: opakování 2. lekce, slovíčka 3. lekce

test: slovíčka, test po 2. lekci

zkouším: rozhovor (But what if…?)

9. roč: Gerundium

test: práce s textem, slovíčka

zkouším: dobrovolný DÚ (one of the USA states), Californis

8. roč - konverzace:

Where can they meet?

zkouším: My Dream Place, Phrases

 

Učivo od 22. 1. do 26. 1. 2018

3. roč: I've got…, He’s got…

zkouším: Good morning - song, čtení textu My Friend is a Moster 1, 2, 3 a 4, My Face - I've got...

4. roč: How can I get there?, slovíčka 4. lekce

zkouším: My Dream House + My Ghost

5. roč: Can + senses

zkouším: práce s texty, Computer Zone – otázky, odpovědi, slovíčka 2. lekce

středa 27. 1. – doučování není

6. roč: Houswork

zkouším: práce s texty v učebnici, slovíčka 1. lekce, My Birthday

7. roč: LVK

8. roč: - er, One x ones , opakování 2. lekce

zkouším: rozhovor, dobrovolný DÚ – rozhovor (But what if…?)

9. roč: California

zkouším: dobrovolný DÚ (one of the USA states)

8. roč - konverzace:

Where can they meet?

zkouším: My Dream Place, Phrases

 

Učivo od 15. 1. do 19. 1. 2018

3. roč: I’ve got…, body parts

zkouším: Good morning - song, čtení textu My Friend is a Moster 1, 2, 3 a 4

4. roč: My Town, slovíčka 4. lekce

zkouším: My Dream House + My Ghost

5. roč: Computer Zone, slovíčka 2. lekce

zkouším: práce s texty

středa 17. 1. (13.00 – 13.45)

6. roč: My Birthday, Houswork

zkouším: práce s texty v učebnici, slovíčka 1. lekce

7. roč: Uncounts, articles, some, any

zkouším: práce s textem, podstatná jména

8. roč: Zero x First conditional (podmiňovací způsob)

test: Sports

zkouším: Sports - phrases, rozhovor, práce s textem, dobrovolný DÚ – rozhovor (But what if…?)

9. roč: Opakování 8. lekce, skovíčka 9. lekce

test: test po 8. lekci

kontrola sešitů: sešity vybírané ke kontrole obsahují všechny zápisy, včetně těch hodin, na kterých žák chyběl. Žák si opíše učivo od spolužáka. Pokud mu chybí kopie, vyzvedne si je u vyučující. Příprava sešitu je klasifikovaná známkou. Nejedná se o klasifikaci úpravy sešitu, ale přípravy, tedy toho, zda má žák vše doplněno. – po Vánocích

zkouším: dobrovolný DÚ (one of the USA states), Alaska

8. roč - konverzace:

My Dream Tlown - presentation, phrases

 

zkouším: My Perfect Day,  Directions, My Dream Place

 

Učivo od 8. 1. do 12. 1. 2018

3. roč: Opakování 4. lekce, My Friend is a Monster 4

zkouším: Can I have…? – rozhovor, čtení textu My Friend is a Moster 1, 2 a 3, práce s texty 4. lekce.

4. roč: Opakování 1. - 3. lekce, Dragon Crown 3, slovíčka 4. lekce

test: test po 1. - 3. lekci

zkouším: My Home, My Dream House + My Ghost

5. roč: Computer Zone, slovíčka 2. lekce

test: test po 1. lekci

zkouším: práce s texty

středa 20. 12. - doučování nebude

6. roč: My Birthday.

test: What's the time? Dates.

zkouším: práce s texty v učebnici

7. roč: Uncounts

zkouším: práce s textem

8. roč: Conditional (podmiňovací způsob)

test: IF

zkouším: Sports - phrases, práce s textem

9. roč: - less, - ness

test: Alaska

zkouším: dobrovolný DÚ (one of the USA states), Alaska

8. roč - konverzace:

kontrola sešitů: sešity vybírané ke kontrole obsahují všechny zápisy, včetně těch hodin, na kterých žák chyběl. Žák si opíše učivo od spolužáka. Pokud mu chybí kopie, vyzvedne si je u vyučující. Příprava sešitu je klasifikovaná známkou. Nejedná se o klasifikaci úpravy sešitu, ale přípravy, tedy toho, zda má žák vše doplněno. – po Vánocích

My Dream Tlown - presentation, phrases

zkouším: My Perfect Day,  Directions, My Dream Place


 

Učivo od 3. 1. do 5. 1. 2018

Učivo od 3. 1. do 5. 1. 2018

3. roč: Back to Christmas, dokončení 4. lekce

4. roč: Back to Christmas, opakování 3. lekce

5. roč: Computer Zone, slovíčka 2. lekce, Back to Christmas

6. roč: My Birthday. Back to Christmas

7. roč: FOOD – U4 – počitatelná a nepočitatelná podst. jména, Back to Christmas

8. roč: Conditional (podmiňovací způsob), Back to Christmas

9. roč: Alaska, whaling. Back to Christmas

8. roč - konverzace:

My Dream Town

zkouším: My Perfect Day,  Directions

 

Učivo od 18. 12. do 22. 12. 2017

3. roč: Pirates, Christmas

test: souhrnný test po 1. – 3. lekci (středa)

zkouším: Can I have…? – rozhovor, čtení textu My Friend is a Moster 1 a 2, fráze 1. a 2. lekce (kopie v sešitě z 1. 12., i písemně)

4. roč: What’s healthy x unhealthy? slovíčka 3. lekce

zkouším: My Home, My Dream House + My Ghost, dobrovolný DÚ (a song)

5. roč: Computer Zone, slovíčka 2. lekce, Christmas

zkouším: práce s texty

středa 20. 12. - doučování – není

6. roč: What’s the time?My Birthday. Christmas

test: přítomný čas prostý

zkouším: práce s texty v učebnici

7. roč: FOOD – U4, Christmas

zkouším: práce s textem

8. roč: Sports, conditional (podmiňovací způsob), Christmas

zkouším: Sports - phrases

9. roč: Alaska, whaling. Christmas

kontrola sešitů: sešity vybírané ke kontrole obsahují všechny zápisy, včetně těch hodin, na kterých žák chyběl. Žák si opíše učivo od spolužáka. Pokud mu chybí kopie, vyzvedne si je u vyučující. Příprava sešitu je klasifikovaná známkou. Nejedná se o klasifikaci úpravy sešitu, ale přípravy, tedy toho, zda má žák vše doplněno. – po Vánocích

zkouším: dobrovolný DÚ (one of the USA states), rozhovor – viz prac. sešit)

8. roč - konverzace:

My Dream Tlown, Christmas

zkouším: My Perfect Day,  Directions

 

 

Učivo od 11. 12. do 15. 12. 2017

3. roč: Pirates, sloveso to be (zápor)

test: slovíčka 1. a 2. lekce

zkouším: Can I have…? – rozhovor, čtení textu My Friend is a Moster 1 a 2, fráze 1. a 2. lekce (kopie v sešitě z 1. 12., i písemně)

4. roč: Doctor, doctor…, slovíčka 3. lekce

zkouším: My Home, My Dream House + My Ghost, dobrovolný DÚ (a song)

5. roč: Where on Earth 1, slovíčka 2. lekce

test: přítomný čas prostý

zkouším: práce s texty

středa 6. 12. - doučování – není

6. roč: Přítomný čas prostý, Wh-

pondělí 27. 11. - doučování (14.00 - 14. 45)

zkouším: práce s texty v učebnici

7. roč: Práce s texty – Holidays, Transport

test: test po 3. lekci

zkouším: práce s textem, rozhovor

8. roč: Sports, conditional (podmiňovací způsob)

zkouším: How can I get there?

9. roč: Alaska, Are traditions important?

kontrola sešitů: sešity vybírané ke kontrole obsahují všechny zápisy, včetně těch hodin, na kterých žák chyběl. Žák si opíše učivo od spolužáka. Pokud mu chybí kopie, vyzvedne si je u vyučující. Příprava sešitu je klasifikovaná známkou. Nejedná se o klasifikaci úpravy sešitu, ale přípravy, tedy toho, zda má žák vše doplněno.

zkouším: dobrovolný DÚ (one of the USA states), rozhovor – viz prac. sešit)

8. roč - konverzace:

My Dream Town

zkouším: My Perfect Day,  Directions

 

Učivo od 4. 12. do 8. 12. 2017

3. roč: Pirates, slovíčka 4. lekce

test: fráze 1. a 2. lekce

zkouším: Can I have…? – rozhovor, čtení textu My Friend is a Moster 1 a 2, fráze 1. a 2. lekce (kopie v sešitě z 1. 12., i písemně)

4. roč: Andrea‘s House, Dragon Crown 2

test: There is, there are

zkouším: There is, there are, My Dream House + My Ghost, dobrovolný DÚ (a song)

5. roč: Where on Earth, My Family, pracovní sešit

zkouším: práce s texty

středa 6. 12. - doučování (13.00 - 13. 45)

6. roč: Přítomný čas prostý, -s, -es

zkouším: práce s texty v učebnici, data, měsíce, dny, fráze

7. roč: Opakování minulého času

test: minulý čas

zkouším: práce s textem, rozhovor

8. roč: Sports

kontrola sešitů: sešity vybírané ke kontrole obsahují všechny zápisy, včetně těch hodin, na kterých žák chyběl. Žák si opíše učivo od spolužáka. Pokud mu chybí kopie, vyzvedne si je u vyučující. Příprava sešitu je klasifikovaná známkou. Nejedná se o klasifikaci úpravy sešitu, ale přípravy, tedy toho, zda má žák vše doplněno.

test: Feelings, U1 test

zkouším: How can I get there?

9. roč: Alaska, Are traditions important?

zkouším: 18 vět – My Holidays, dobrovolný DÚ (one of the USA states), rozhovor – viz prac. sešit)

8. roč - konverzace:

test: Directions - slovíčka

Sydney

zkouším: My Perfect Day,  Directions

 

 

Strana 1 z 15