Vzkazy pro rodiče - Ing. Olga Matoušková

Učivo od 18. 3. do 22. 3. 2019

4. roč:  My postcard, Dragon Crown 5

test: přítomný čas průběhový

zkouším: práce s texty, rozhovor – ing, ve středu – odevzdat sešit s My Postcard

5. roč:  Have got, Wh- questions

test: Have got, has got

zkouším:  práce s texty, have got, has got, příprava – My Monster

6. roč:  Animals, slovíčka 2. lekce, My Year - projekt

zkouším: práce s texty, rozhovor Wh-

7. roč:  U5 slovíčka, Great Britain, My Country

kontrola sešitů: sešity vybírané ke kontrole obsahují všechny zápisy, včetně těch hodin, na kterých žák chyběl. Žák si opíše učivo od spolužáka. Pokud mu chybí kopie, vyzvedne si je u vyučující. Příprava sešitu je klasifikovaná známkou. Nejedná se o klasifikaci úpravy sešitu, ale přípravy, tedy toho, zda má žák vše doplněno.

zkouším: nepravidelná slovesa, dobrovolný DÚ – věty o Brně podle cv. 56/2, práce s texty 4. lekce

8. roč:  Kids, Everyday English

test: poslech

zkouším:  práce s texty, 15 vět My Future

9. roč:  Revision U9

test: California

zkouším:  dobrovolný DÚ (jeden ze států USA), One minute talk

8. roč - konverzace:

Brno + Brno Legends, My Dream Place – prezentace

 

Učivo od 1. 3. do 8. 3. 2019

4. roč:  My postcard, Dragon Crown

zkouším: práce s texty, dobrovolný DÚ – rozhovor str. 25, rozhovor - ing

5. roč:  Have got, Wh- questions

zkouším:  práce s texty, have got, has got

6. roč:  Animals, slovíčka 2. lekce, My Year - projekt

kontrola sešitů: sešity vybírané ke kontrole obsahují všechny zápisy, včetně těch hodin, na kterých žák chyběl. Žák si opíše učivo od spolužáka. Pokud mu chybí kopie, vyzvedne si je u vyučující. Příprava sešitu je klasifikovaná známkou. Nejedná se o klasifikaci úpravy sešitu, ale přípravy, tedy toho, zda má žák vše doplněno.

zkouším: práce s texty

7. roč:  U5 slovíčka, Great Britain

zkouším: nepravidelná slovesa, dobrovolný DÚ – rozhovor, písnička v učebnici str.55, práce s texty 4. lekce

8. roč:  Our Future, prepositions

test: poslech

zkouším:  práce s texty, rozhovor – WILL, dobrovolný DÚ – rozhovor (offers), 15 vět My Future

9. roč:  gerundium, one minute talk

test: gerundium

zkouším:  dobrovolný DÚ (jeden ze států USA), info o Kalifornii

8. roč - konverzace:

Brno, My Dream Place – prezentace

 

Učivo od 4. 3. do 8. 3. 2018

4. roč:  Holidays, přítomný čas průběhový

zkouším: práce s texty, dobrovolný DÚ – rozhovor str. 25

5. roč:  Have got, Film Monsters

zkouším:  práce s texty

6. roč:  opakování 1. lekce, My Year - projekt

kontrola sešitů: sešity vybírané ke kontrole obsahují všechny zápisy, včetně těch hodin, na kterých žák chyběl. Žák si opíše učivo od spolužáka. Pokud mu chybí kopie, vyzvedne si je u vyučující. Příprava sešitu je klasifikovaná známkou. Nejedná se o klasifikaci úpravy sešitu, ale přípravy, tedy toho, zda má žák vše doplněno.

test: přítomný čas prostý a příslovce frekvence, poslech, test po 1. lekci

zkouším: práce s texty, dobrovolný DÚ – My Robot

7. roč:  opakování 4. lekce, Meals in Britain

test: test po 4. lekci

zkouším: nepravidelná slovesa, dobrovolný DÚ – rozhovor, písnička v učebnici str. 55, práce s texty 4. lekce

8. roč:  Our Future

test: poslech, test – budoucí čas

zkouším:  práce s texty, rozhovor – WILL, dobrovolný DÚ – rozhovor (offers)

9. roč: California, gerundium, one minute talk

zkouším:  dobrovolný DÚ (jeden ze států USA), práce s texty 8. lekce, rozhovor – Wh-, info o Kalifornii

8. roč - konverzace:

Brno, My Dream Place – prezentace

 

Učivo od 25. 2. do 1. 3. 2019

4. roč:  Holidays, přítomný čas průběhový

test:Brno

zkouším: práce s texty, dobrovolný DÚ – text o Praze (Prague)

5. roč:  Have got, Film Monsters

zkouším:  práce s texty, rozhovor – My School

6. roč:  příslovce frekvence, Daily Routines

kontrola sešitů: sešity vybírané ke kontrole obsahují všechny zápisy, včetně těch hodin, na kterých žák chyběl. Žák si opíše učivo od spolužáka. Pokud mu chybí kopie, vyzvedne si je u vyučující. Příprava sešitu je klasifikovaná známkou. Nejedná se o klasifikaci úpravy sešitu, ale přípravy, tedy toho, zda má žák vše doplněno.

test: přítomný čas prostý a příslovce frekvence

zkouším: práce s texty, fráze – otázky a odpovědi na dosud probraná témata, My Daily Life, Wh- questions, dobrovolný DÚ – My Robot

7. roč:  a/an/some/the, Meals in Britain

test: poslech

zkouším: rozhovor (Going shopping for a party), nepravidelná slovesa

8. roč:  Future – WILL, Dectective of the year

zkouším:  práce s texty, rozhovor – WILL, dobrovolný DÚ – rozhovor (offers)

9. roč: California, gerundium

test: slovíčka 7., 8. a 9. lekce

zkouším:  dobrovolný DÚ (jeden ze států USA), práce s texty 8. lekce, rozhovor – Wh-

8. roč - konverzace:

My Dream Place – prezentace

 

Učivo od 18. 2. do 22. 2. 2019

4. roč: Dragon Crown 4, slovíčka 5. lekce

test: Brno

zkouším: práce s texty, Directions, dobrovolný DÚ – text o Praze (Prague)

5. roč: Have got, slovíčka U3

kontrola sešitů: sešity vybírané ke kontrole obsahují všechny zápisy, včetně těch hodin, na kterých žák chyběl. Žák si opíše učivo od spolužáka. Pokud mu chybí kopie, vyzvedne si je u vyučující. Příprava sešitu je klasifikovaná známkou. Nejedná se o klasifikaci úpravy sešitu, ale přípravy, tedy toho, zda má žák vše doplněno.

test: test po 1-2 lekci

zkouším: práce s texty, rozhovor – My School

6. roč: příslovce frekvence, Daily Routines

test: slovíčka U1

zkouším: práce s texty, fráze – otázky a odpovědi na dosud probraná témata, My Daily Life, Wh- questions, dobrovolný DÚ – 8 vět o narozeninách někoho z přátel nebo z rodiny.

7. roč: My Recipe

test: My Recipe

zkouším: rozhovor (Going shopping for a party), nepravidelná slovesa, podstatná jména, dobrovolný DÚ – rozhovor z PS

8. roč: Future - WILL, slovíčka a text 2. lekce

zkouším: práce s texty, rozhovor , dobrovolný DÚ – People and Space (Lidé a vesmír)

9. roč: California, slovíčka 9. lekce

test: slovíčka 7. a 8. lekce

zkouším: dobrovolný DÚ (jeden ze států USA), práce s texty 8. lekce, rozhovor – Wh-

8. roč - konverzace:

My Dream Place – prezentace

 

Učivo od 4. 2. do 8. 2. 2019

 

4. roč: In a Town, text 4. lekce

test: Directions – popis cesty

zkouším: práce s texty, Directions

5. roč: Revision U2, slovíčka U3

kontrola sešitů: sešity vybírané ke kontrole obsahují všechny zápisy, včetně těch hodin, na kterých žák chyběl. Žák si opíše učivo od spolužáka. Pokud mu chybí kopie, vyzvedne si je u vyučující. Příprava sešitu je klasifikovaná známkou. Nejedná se o klasifikaci úpravy sešitu, ale přípravy, tedy toho, zda má žák vše doplněno.

test: test po 1-2 lekci

zkouším: práce s texty, rozhovor – My School

6. roč: příslovce frekvence, testování KALIBRO (úterý)

zkouším: práce s texty, fráze – otázky a odpovědi na dosud probraná témata, My Daily Life, Wh- questions, dobrovolný DÚ – 8 vět o narozeninách někoho z přátel nebo z rodiny.

7. roč: My Recipe

test: podstatná jména, a, an, some, any a další výrazy, probrané v souvislosti s podst. jm.

zkouším: minulý čas sloves, nepravidelná slovesa, podstatná jména, dobrovolný DÚ – rozhovor z PS

8. roč: Future - WILL, slovíčka a text 2. lekce, rozhovor

test: práce s textem

zkouším: práce s texty, dobrovolný DÚ – People and Space (Lidé a vesmír)

9. roč: opakování 8. lekce, slovíčka 9. lekce

test: předpřítomný čas x minulý čas prostý (9. A), nepravidelná slovesa (9. B), test po 8. lekci (9. A+B)

zkouším: dobrovolný DÚ (jeden ze států USA), práce s texty 8. lekce, rozhovor – Wh-

8. roč - konverzace:

My Dream Place – dokončení práce, příprava na prezentaci

 

 

Pravidla pro hodiny AJ:

 

1. Komunikuj co nejvíce anglicky.

2. Ptej se, pokud něčemu nerozumíš.

3. Připravuj se na hodiny, nos pomůcky, nezapomínej lepidlo.

4. 3 napomenutí v hodině = zápis do ŽP.

5. 3 malé jedničky za aktivitu v hodinách = jedna velká jednička do přehledu známek.

6. Nemáš Dú? Omluv se, dones a ukaž příští hodinu.

7. Zapomenuté DÚ a pomůcky se zapisují do přehledu o zapomínání v třídní knize.

8. Opravit „nedostatečnou“ známku (5) si můžeš po individuální domluvě s vyučující do 14 dnů od sdělení dané známky, po předložení sešitu, pracovního sešitu a slovníčku – vše bude v pořádku.

9. Využívej dobrovolné DÚ.

10. Svědomitě doplňuj sešity.

11. Průměr známky v elektronické ŽK je orientační, obzvláště pokud je v rozmezí X,45 – X,55 (X = 1, 2, 3, 4)

12. S rodiči (či jinými zákonnými zástupci) si pročti tato pravidla a podepište je.

 

 

Učivo od 28. 1. do 31. 1. 2019

4. roč: In a Town, slovíčka 4. lekce

kontrola sešitů: sešity vybírané ke kontrole obsahují všechny zápisy, včetně těch hodin, na kterých žák chyběl. Žák si opíše učivo od spolužáka. Pokud mu chybí kopie, vyzvedne si je u vyučující. Příprava sešitu je klasifikovaná známkou. Nejedná se o klasifikaci úpravy sešitu, ale přípravy, tedy toho, zda má žák vše doplněno.

zkouším: práce s texty, Directions

5. roč: Revision U2, pracovní sešit

test: slovíčka

zkouším: práce s texty, množné číslo podstatných jmen, přítomný čas prostý, CAN + slovesa smyslového vnímání

6. roč: příslovce frekvence

zkouším: práce s texty, fráze – otázky a odpovědi na dosud probraná témata, My Daily Life, Wh- questions, dobrovolný DÚ – 8 vět o narozeninách někoho z přátel nebo z rodiny.

7. roč: My Recipe

test: nepravidelná slovesa

zkouším: minulý čas sloves, nepravidelná slovesa, podstatná jména

8. roč: Future - WILL, slovíčka a text 2. lekce

test: nepravidelná slovesa

zkouším: práce s texty, nepravidelná slovesa, dobrovolný DÚ – People in Space (Lidé ve vesmíru)

9. roč: , -less, koncovky, opakování 8. lekce

test: předpřítomný čas x minulý čas prostý, nepravidelná slovesa

zkouším: dobrovolný DÚ (jeden ze států USA), práce s texty 8. lekce, rozhovor – Wh-

8. roč - konverzace:

My Dream Place

 

Učivo od 21. 1. do 25. 1. 2019

 

4. roč: In a Town, slovíčka 4. lekce

zkouším: práce s texty 1. a 2. lekce, My Home, Doctor, Doctor…(rozhovor)

5. roč: Revision U2, pracovní sešit

zkouším: práce s texty, My Family, Computer Zone – fráze ze sešitu

6. roč: příslovce frkvence

test: U1 test (probraná látka)

zkouším: práce s texty, řadové číslovky, fráze – otázky a odpovědi na dosud probraná témata, My Daily Life, Wh- questions

7. roč: My Recipe

zkouším: minulý čas sloves, nepravidelná slovesa, podstatná jména

8. roč: Future - WILL, slovíčka 2. lekce

zkouším: práce s texty, nepravidelná slovesa, My Last Year, rozhovor – Do you fancy…?

9. roč: -ness, -less, koncovky

test: Alaska

zkouším: dobrovolný DÚ (jeden ze států USA), práce s texty, Alaska

8. roč - konverzace:

My Dream Place

zkouším: Directions, From My Home to My School

 

 

Učivo od 14. 1. do 18. 1. 2019

 

4. roč: Revision U1-3 (opakování lekcí 1-3)

test: U1-3 test

zkouším: práce s texty 1. a 2. lekce, My Home, Christmas, Doctor, Doctor…(rozhovor)

5. roč: My School, slovíčka 2. lekce

zkouším: práce s texty, My Family, Computer Zone – fráze ze sešitu, Christmas

6. roč: My Birthday

zkouším: práce s texty, řadové číslovky, fráze – otázky a odpovědi na dosud probraná témata, My Daily Life, Wh- questions

7. roč: Food and drink, revision

zkouším: minulý čas sloves, nepravidelná slovesa, podstatná jména

8. roč: Future, slovíčka 2. lekce

zkouším: práce s texty, nepravidelná slovesa, My Last Year, dobrovolný DÚ – My (Dream) Family, rozhovor str. 14 (dobrovolný), rozhovor – Do you fancy…?

9. roč: Slovíčka a text 8. lekce, SINCE, FOR

zkouším: dobrovolný DÚ (jeden ze států USA), práce s texty, Alaska

8. roč - konverzace:

kontrola sešitů: sešity vybírané ke kontrole obsahují všechny zápisy, včetně těch hodin, na kterých žák chyběl. Žák si opíše učivo od spolužáka. Pokud mu chybí kopie, vyzvedne si je u vyučující. Příprava sešitu je klasifikovaná známkou. Nejedná se o klasifikaci úpravy sešitu, ale přípravy, tedy toho, zda má žák vše doplněno.

My Dream Town

zkouším: Directions, From My Home to My School, Christmas.

 

 

Strana 1 z 19