Vzkazy pro rodiče - Ing. Olga Matoušková

týden od 24. 06 do 28. 06. 2019

V tomto týdnu:

- dovybíráme učebnice

- žáci si uschovají pracovní sešity, obzvláště žáci 6. a 8. ročníku. Budou v nich pokračovat příští školní rok. Ostatním žákům mohou pracovní sešity příští rok sloužit k opakování učiva a slovíček.

Přeji všem hezké léto.

 

Učivo od 17. 06 do 21. 06. 2019

VYBÍRÁME UČEBNICE, čisté, nepopsané, bez vložených papírů.

4. roč:  What do you do in your free time?

zkouším: slovíčka, fráze, práce s texty

5. roč:   Animals, příslovce

zkouším:  přídavná jména – 2., 3. stupeň

6. roč:   was, were

- nezapomeň na online practice

7. roč:   have to x must

- nezapomeň na online practice

8. roč:  Britain, Time Zones

- nezapomeň na online practice

9. roč:  My Profile

8. roč - konverzace:

The World of Records

 

Učivo od 10. 06 do 14. 06. 201

4. roč:  What do you do in your free time?

test: fráze, alovíčka – televizní programy

zkouším: slovíčka, fráze, práce s texty

5. roč:   přídavná jména – 3. stupeň, příslovce

test: test z probraného učiva 3. a 4. lekce

zkouším: přítomný čas průběhový, práce s texty, přídavná jména – 2. stupeň

6. roč:   was, were

zkouším: práce s texty 2. lekce, cvičení – přítomné časy, rozhovor – Where were you last weekend?, předložky

- nezapomeň na online practice

7. roč:   příslovce, have to

zkouším: nepravidelná slovesa, práce s texty 6. lekce, slovíčka

- nezapomeň na online practice

8. roč:  Britain

test: test po 3. lekci

zkouším:  práce s texty KIDS, everyday English

- nezapomeň na online practice

9. roč:  passive (trpný rod), My Profile

test: School system

zkouším: School System, nepravidelná slovesa

8. roč - konverzace:

The World of Records

test: Brno

 

Učivo od 03. 06 do 07. 06. 2019

4. roč:  What’s on TV?

zkouším: slovíčka, fráze, práce s texty

5. roč:   přídavná jména – 3. stupeň, řadové číslovky

test: přítomný čas průběhový

zkouším: přítomný čas průběhový, práce s texty, přídavná jména – 2. stupeň

6. roč:   předložky, was, were

test: slovíčka

zkouším: práce s texty 2. lekce, cvičení – přítomné časy, dobrovolný DÚ AB 22/4

- nezapomeň na online practice

7. roč:   Going to, příslovce

test: vazba TO BE GOING TO

zkouším: nepravidelná slovesa, práce s texty 5. a 6. lekce, USA, dobrovolný DÚ – 20 států USA – jejich národní zvíře a rostlina, slovíčka 3. - 6. lekce

- nezapomeň na online practice

8. roč:  Britain, opakování 2. lekce

zkouším:  práce s texty KIDS, A Dangerous Situation – interview, everyday English

- nezapomeň na online practice

9. roč:  passive (trpný rod)

test: School system

zkouším: School Systém, nepravidelná slovesa

8. roč - konverzace:

Brno – presentations, The World of Records

 

Učivo od 27. 5. do 31. 5. 2019

4. roč:  What’s on TV?

zkouším: slovíčka, fráze, práce s texty

5. roč:   přídavná jména

zkouším: přítomný čas průběhový, práce s texty

6. roč:   předložky, was, were

zkouším: práce s texty 2. lekce, cvičení – přítomné časy, dobrovolný DÚ AB 22/4

- nezapomeň na online practice

7. roč:   Going to, příslovce

zkouším: nepravidelná slovesa, práce s texty 5. lekce, USA, dobrovolný DÚ – 20 států USA – jejich národní zvíře a rostlina

- nezapomeň na online practice

8. roč:  Kids, praktické fráze

zkouším:  práce s texty, Solar System x Transport in GB, A Dangerous Situation - interview

- nezapomeň na online practice

9. roč:  My School, Nebraska

test: test po 1. lekci

zkouším: 8 vět + 1 – 2 obr. o některém místě v NYC

8. roč - konverzace:

Brno – presentations, The World of Records

 

Učivo od 20. 5. do 24. 5. 2019

4. roč:  Dragon Crown 7, opakování 7. lekce, slovíčka 8. lekce

test: čas, měsíce, dny, školní předměty, My School

zkouším: What’s the time, please?, školní předměty, My School

5. roč:   ŠVP

6. roč:   Úvod do 3. lekce, slovíčka 3. lekce

test: test po 2. lekci

zkouším: práce s texty 2. lekce, cvičení – přítomné časy, dobrovolný DÚ AB 22/4

- nezapomeň na online practice

7. roč:   slovíčka 6. lekce, příslovce

test: poslech

zkouším: nepravidelná slovesa, práce s texty 5. lekce, USA, dobrovolný DÚ – 20 států USA – jejich národní zvíře a rostlina

- nezapomeň na online practice

8. roč:  Murder in a Library

zkouším:  práce s texty, Solar System x Transport in GB, A Dangerous Situation - interview

- nezapomeň na online practice

9. roč:  My School, Nebraska

test: test po 1. lekci

zkouším: 8 vět + 1 – 2 obr. o některém místě v NYC

8. roč - konverzace:

Brno – presentations, The World of Records

 

Učivo od 13. 5. do 17. 5. 2019

4. roč:  My School

zkouším: What’s the time, please?, školní předměty

5. roč:   4. lekce – slovíčka, World of Sport, přítomný čas průběhový

zkouším:  práce s texty 4. l, My Monster, My Dinosaur

6. roč:   Must, opakování 2. lekce, poslech

test: zájmena

zkouším: práce s texty 2. lekce, cvičení – přítomné časy

- nezapomeň na online practice

7. roč:   Opakování 5. lekce – pracovní sešit, poslechy

test: test po 5. lekci

zkouším: nepravidelná slovesa, práce s texty 5. lekce, rozhovor p. 62, USA

- nezapomeň na online practice

8. roč:  Murder in a Library

zkouším:  práce s texty, Solar System x Transport in GB, A Dangerous Situation - interview

- nezapomeň na online practice

9. roč:  At a Hotel - dialogue, Nebraska

test: předminulý čas

zkouším: 8 vět + 1 – 2 obr. o některém místě v NYC

8. roč - konverzace:

Brno – presentations

test: Easter

 

Učivo od 6. 5. do 10. 5. 2019

4. roč:  slovíčka 7. lekce, Space School

zkouším: práce s texty Dragon crown 6, dobrovolný DÚ str. 31., školní předměty

5. roč:   4. lekce – slovíčka, World of Sport

test: číslovky - základní, 1 - 100

zkouším:  práce s texty, My Monster, was/were, dobrovolný DÚ – písnička str. 26, My Dinosaur

6. roč:   Zájmena pro jiný než 1. pád, Chicken Licken

test: přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový

zkouším: práce s texty 3. lekce, cvičení – přítomné časy

10. 5. odevzdat práci - My Favourite Wild Animal

- nezapomeň na online practice

7. roč:   Opakování 5. lekce, the USA

zkouším: nepravidelná slovesa, práce s texty 5. lekce, stupňování přídavných jmen, rozhovor p. 62

- nezapomeň na online practice

8. roč:  A Dangerous situation, vocabulary U3, minulý čas průběhový x prostý

test: minulý čas průběhový

zkouším:  práce s texty, slovíčka 3. lekce, Solar System x Transport in GB, dobrovolný DÚ - A Place around the World  (8 - 10 vět, 2 obrázky, zpaměti)

- nezapomeň na online practice

9. roč:  Členy, At a Hotel

test: předminulý čas, New York City

zkouším:   One minute talk,8 vět + 1 – 2 obr. o některém místě v NYC, Easter

8. roč - konverzace:

Státní svátek

 

Učivo od 29. 4. do 3. 5. 2019

4. roč:  slovíčka 7. lekce, Space School

zkouším: A Weather Poem, práce s texty Dragon crown 6, otázky a odpovědi k obrázkům,dobrovolný DÚ str. 29, 31., Easter

5. roč:   Numbers (číslovky), opakování 3. lekce

zkouším:  práce s texty, My Monster, was/were, rozhovor Where were you?, Easter, dobrovolný DÚ – písnička str. 26, My Dinosaur

6. roč:   Zájmena pro jiný než 1. pád, My Animal

zkouším: práce s texty, 2. lekce, dobrovolný DÚ – str. 22 (scénka), cvičení – přítomné časy,Easter

7. roč:   Opakování 5. lekce

test: stupňování přídavných jmen a minulý čas sloves

zkouším: nepravidelná slovesa, práce s texty 5. lekce, stupňování přídavných jmen, Easter

8. roč:  Times and Places, Vocabulary U3, minulý čas průběhový

test: minulý čas sloves

kontrola sešitů: sešity vybírané ke kontrole obsahují všechny zápisy, včetně těch hodin, na kterých žák chyběl. Žák si opíše učivo od spolužáka. Pokud mu chybí kopie, vyzvedne si je u vyučující. Příprava sešitu je klasifikovaná známkou. Nejedná se o klasifikaci úpravy sešitu, ale přípravy, tedy toho, zda má žák vše doplněno.

zkouším:  práce s texty, slovíčka 3. lekce, Solar System x Transport in GB, dobrovolný DÚ - A Place around the World  (8 - 10 vět, 2 obrázky, zpaměti)

9. roč:  Předminulý čas

test: U9 test – kdo nepsal, New York City

zkouším:   One minute talk, dobrovolný DÚ - rozhovor Tourists in L.A., 8 vět + 1 – 2 obr. o některém místě v NYC, Easter

8. roč - konverzace:

Státní svátek

 

Učivo od 23. 4. do 26. 4. 2019

4. roč:  slovíčka 7. lekce, Space School

zkouším: A Weather Poem, práce s texty Dragon crown 6, otázky a odpovědi k obrázkům,dobrovolný DÚ str. 29, 31., Easter

5. roč:   Dinosaurs, numbers (číslovky)

zkouším:  práce s texty, My Monster, was/were, rozhovor Where were you?, Easter

6. roč:   Přítomný čas prostý x průběhový

zkouším: práce s texty, 2. lekce, dobrovolný DÚ – str. 22 (scénka), Easter

7. roč:   Adjectives – přídavná jména, stupňování – AS...AS

test: minulý čas sloves - nepravidelná slovesa a - ed koncovka

zkouším: nepravidelná slovesa, práce s texty 5. lekce, stupňování přídavných jmen, Easter, práce s obrázky - prac. seš. 46

8. roč:  Times and Places, Vocabulary U3, minulý čas průběhový

kontrola sešitů: sešity vybírané ke kontrole obsahují všechny zápisy, včetně těch hodin, na kterých žák chyběl. Žák si opíše učivo od spolužáka. Pokud mu chybí kopie, vyzvedne si je u vyučující. Příprava sešitu je klasifikovaná známkou. Nejedná se o klasifikaci úpravy sešitu, ale přípravy, tedy toho, zda má žák vše doplněno.

zkouším:  práce s texty, slovíčka 3. lekce, Solar System x Transport in GB, dobrovolný DÚ - A Place around the World (8 - 10 vět, 2 obrázky, zpaměti)

9. roč:  Easter, předminulý čas

zkouším:   One minute talk, dobrovolný DÚ - 8 vět + 1 – 2 obr. o některém místě v NYC.

8. roč - konverzace:

Brno places

zkouším: Brno places – presentations, Easter

 

Strana 1 z 21