Vzkazy pro rodiče - Ing. Olga Matoušková

Učivo od 27. 5. do 31. 5. 2019

4. roč:  What’s on TV?

zkouším: slovíčka, fráze, práce s texty

5. roč:   přídavná jména

zkouším: přítomný čas průběhový, práce s texty

6. roč:   předložky, was, were

zkouším: práce s texty 2. lekce, cvičení – přítomné časy, dobrovolný DÚ AB 22/4

- nezapomeň na online practice

7. roč:   Going to, příslovce

zkouším: nepravidelná slovesa, práce s texty 5. lekce, USA, dobrovolný DÚ – 20 států USA – jejich národní zvíře a rostlina

- nezapomeň na online practice

8. roč:  Kids, praktické fráze

zkouším:  práce s texty, Solar System x Transport in GB, A Dangerous Situation - interview

- nezapomeň na online practice

9. roč:  My School, Nebraska

test: test po 1. lekci

zkouším: 8 vět + 1 – 2 obr. o některém místě v NYC

8. roč - konverzace:

Brno – presentations, The World of Records

 

Učivo od 20. 5. do 24. 5. 2019

4. roč:  Dragon Crown 7, opakování 7. lekce, slovíčka 8. lekce

test: čas, měsíce, dny, školní předměty, My School

zkouším: What’s the time, please?, školní předměty, My School

5. roč:   ŠVP

6. roč:   Úvod do 3. lekce, slovíčka 3. lekce

test: test po 2. lekci

zkouším: práce s texty 2. lekce, cvičení – přítomné časy, dobrovolný DÚ AB 22/4

- nezapomeň na online practice

7. roč:   slovíčka 6. lekce, příslovce

test: poslech

zkouším: nepravidelná slovesa, práce s texty 5. lekce, USA, dobrovolný DÚ – 20 států USA – jejich národní zvíře a rostlina

- nezapomeň na online practice

8. roč:  Murder in a Library

zkouším:  práce s texty, Solar System x Transport in GB, A Dangerous Situation - interview

- nezapomeň na online practice

9. roč:  My School, Nebraska

test: test po 1. lekci

zkouším: 8 vět + 1 – 2 obr. o některém místě v NYC

8. roč - konverzace:

Brno – presentations, The World of Records

 

Učivo od 13. 5. do 17. 5. 2019

4. roč:  My School

zkouším: What’s the time, please?, školní předměty

5. roč:   4. lekce – slovíčka, World of Sport, přítomný čas průběhový

zkouším:  práce s texty 4. l, My Monster, My Dinosaur

6. roč:   Must, opakování 2. lekce, poslech

test: zájmena

zkouším: práce s texty 2. lekce, cvičení – přítomné časy

- nezapomeň na online practice

7. roč:   Opakování 5. lekce – pracovní sešit, poslechy

test: test po 5. lekci

zkouším: nepravidelná slovesa, práce s texty 5. lekce, rozhovor p. 62, USA

- nezapomeň na online practice

8. roč:  Murder in a Library

zkouším:  práce s texty, Solar System x Transport in GB, A Dangerous Situation - interview

- nezapomeň na online practice

9. roč:  At a Hotel - dialogue, Nebraska

test: předminulý čas

zkouším: 8 vět + 1 – 2 obr. o některém místě v NYC

8. roč - konverzace:

Brno – presentations

test: Easter

 

Učivo od 6. 5. do 10. 5. 2019

4. roč:  slovíčka 7. lekce, Space School

zkouším: práce s texty Dragon crown 6, dobrovolný DÚ str. 31., školní předměty

5. roč:   4. lekce – slovíčka, World of Sport

test: číslovky - základní, 1 - 100

zkouším:  práce s texty, My Monster, was/were, dobrovolný DÚ – písnička str. 26, My Dinosaur

6. roč:   Zájmena pro jiný než 1. pád, Chicken Licken

test: přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový

zkouším: práce s texty 3. lekce, cvičení – přítomné časy

10. 5. odevzdat práci - My Favourite Wild Animal

- nezapomeň na online practice

7. roč:   Opakování 5. lekce, the USA

zkouším: nepravidelná slovesa, práce s texty 5. lekce, stupňování přídavných jmen, rozhovor p. 62

- nezapomeň na online practice

8. roč:  A Dangerous situation, vocabulary U3, minulý čas průběhový x prostý

test: minulý čas průběhový

zkouším:  práce s texty, slovíčka 3. lekce, Solar System x Transport in GB, dobrovolný DÚ - A Place around the World  (8 - 10 vět, 2 obrázky, zpaměti)

- nezapomeň na online practice

9. roč:  Členy, At a Hotel

test: předminulý čas, New York City

zkouším:   One minute talk,8 vět + 1 – 2 obr. o některém místě v NYC, Easter

8. roč - konverzace:

Státní svátek

 

Učivo od 29. 4. do 3. 5. 2019

4. roč:  slovíčka 7. lekce, Space School

zkouším: A Weather Poem, práce s texty Dragon crown 6, otázky a odpovědi k obrázkům,dobrovolný DÚ str. 29, 31., Easter

5. roč:   Numbers (číslovky), opakování 3. lekce

zkouším:  práce s texty, My Monster, was/were, rozhovor Where were you?, Easter, dobrovolný DÚ – písnička str. 26, My Dinosaur

6. roč:   Zájmena pro jiný než 1. pád, My Animal

zkouším: práce s texty, 2. lekce, dobrovolný DÚ – str. 22 (scénka), cvičení – přítomné časy,Easter

7. roč:   Opakování 5. lekce

test: stupňování přídavných jmen a minulý čas sloves

zkouším: nepravidelná slovesa, práce s texty 5. lekce, stupňování přídavných jmen, Easter

8. roč:  Times and Places, Vocabulary U3, minulý čas průběhový

test: minulý čas sloves

kontrola sešitů: sešity vybírané ke kontrole obsahují všechny zápisy, včetně těch hodin, na kterých žák chyběl. Žák si opíše učivo od spolužáka. Pokud mu chybí kopie, vyzvedne si je u vyučující. Příprava sešitu je klasifikovaná známkou. Nejedná se o klasifikaci úpravy sešitu, ale přípravy, tedy toho, zda má žák vše doplněno.

zkouším:  práce s texty, slovíčka 3. lekce, Solar System x Transport in GB, dobrovolný DÚ - A Place around the World  (8 - 10 vět, 2 obrázky, zpaměti)

9. roč:  Předminulý čas

test: U9 test – kdo nepsal, New York City

zkouším:   One minute talk, dobrovolný DÚ - rozhovor Tourists in L.A., 8 vět + 1 – 2 obr. o některém místě v NYC, Easter

8. roč - konverzace:

Státní svátek

 

Učivo od 23. 4. do 26. 4. 2019

4. roč:  slovíčka 7. lekce, Space School

zkouším: A Weather Poem, práce s texty Dragon crown 6, otázky a odpovědi k obrázkům,dobrovolný DÚ str. 29, 31., Easter

5. roč:   Dinosaurs, numbers (číslovky)

zkouším:  práce s texty, My Monster, was/were, rozhovor Where were you?, Easter

6. roč:   Přítomný čas prostý x průběhový

zkouším: práce s texty, 2. lekce, dobrovolný DÚ – str. 22 (scénka), Easter

7. roč:   Adjectives – přídavná jména, stupňování – AS...AS

test: minulý čas sloves - nepravidelná slovesa a - ed koncovka

zkouším: nepravidelná slovesa, práce s texty 5. lekce, stupňování přídavných jmen, Easter, práce s obrázky - prac. seš. 46

8. roč:  Times and Places, Vocabulary U3, minulý čas průběhový

kontrola sešitů: sešity vybírané ke kontrole obsahují všechny zápisy, včetně těch hodin, na kterých žák chyběl. Žák si opíše učivo od spolužáka. Pokud mu chybí kopie, vyzvedne si je u vyučující. Příprava sešitu je klasifikovaná známkou. Nejedná se o klasifikaci úpravy sešitu, ale přípravy, tedy toho, zda má žák vše doplněno.

zkouším:  práce s texty, slovíčka 3. lekce, Solar System x Transport in GB, dobrovolný DÚ - A Place around the World (8 - 10 vět, 2 obrázky, zpaměti)

9. roč:  Easter, předminulý čas

zkouším:   One minute talk, dobrovolný DÚ - 8 vět + 1 – 2 obr. o některém místě v NYC.

8. roč - konverzace:

Brno places

zkouším: Brno places – presentations, Easter

 

Učivo od 15. 4. do 19. 4. 2019

4. roč:  Easter, Dragon crown 6

test:  test po 4.-6. lekci – druhá část

zkouším: A Weather Poem, práce s texty, otázky a odpovědi k obrázkům,dobrovolný DÚ str. 29.

5. roč:   Easter, minulý čas – ed, dinosaurs, numbers (číslovky)

zkouším:  práce s texty, My Monster, was/were, rozhovor Where were you?

6. roč:  Easter, My Favourite animal, přítomný čas prostý x průběhový

zkouším: práce s texty, 2. lekce, dobrovolný DÚ – str. 22 (scénka), rozhovor -ing

7. roč:  Easter, Adjectives – přídavná jména, stupňování – AS...AS

zkouším: nepravidelná slovesa, dobrovolný DÚ – 8 vět + 1 obr. o některém místě ve Velké Británii, práce s texty 5. lekce, stupňování přídavných jmen

8. roč:  Easter, Times and Places, Vocabulary U3, minulý čas průběhový

kontrola sešitů: sešity vybírané ke kontrole obsahují všechny zápisy, včetně těch hodin, na kterých žák chyběl. Žák si opíše učivo od spolužáka. Pokud mu chybí kopie, vyzvedne si je u vyučující. Příprava sešitu je klasifikovaná známkou. Nejedná se o klasifikaci úpravy sešitu, ale přípravy, tedy toho, zda má žák vše doplněno.

zkouším:  práce s texty, slovíčka 3. lekce, Solar System x Transport in GB

9. roč:  Easter, předminulý čas

zkouším: One minute talk, dobrovolný DÚ - rozhovor Tourists in L.A., 8 vět + 1 – 2 obr. o některém místě v NYC.

8. roč - konverzace:

Easter, Brno places

zkouším: Brno places - presentations

 

Učivo od 8. 4. do 12. 4. 2019

4. roč:  Weather poem, Dragon crown 6

test: poslech, test po 4.-6. lekci (čtvrtek)

zkouším: práce s texty, otázky a odpovědi k obrázkům,dobrovolný DÚ str. 28. a 29.

5. roč:   minulý čas – ed

test: Was, were

zkouším:  práce s texty, My Monster, was/were, rozhovor Where were you?

6. roč:  My Favourite animal, zájmena pro jiný než 1. pád

zkouším: práce s texty, 2. lekce, přít. čas průběhový, dobrovolný DÚ – str. 22 (scénka)

7. roč:  Adjectives – přídavná jména, stupňování – THAN, AS...AS

zkouším: nepravidelná slovesa, dobrovolný DÚ – věty o Brně podle cv. 56/2 nebo 8 vět + 1 obr. o některém místě ve Velké Británii, práce s texty 5. lekce.

8. roč:  Times and Places, Vocabulary U3

kontrola sešitů: sešity vybírané ke kontrole obsahují všechny zápisy, včetně těch hodin, na kterých žák chyběl. Žák si opíše učivo od spolužáka. Pokud mu chybí kopie, vyzvedne si je u vyučující. Příprava sešitu je klasifikovaná známkou. Nejedná se o klasifikaci úpravy sešitu, ale přípravy, tedy toho, zda má žák vše doplněno.

test: test po 2. lekci – mluvnická část

zkouším:  práce s texty, 15 vět My Future

9. roč:  New York City

zkouším:   One minute talk, dobrovolný DÚ - rozhovor Tourists in L.A., 8 vět + 1 – 2 obr. o některém místě v NYC.

8. roč - konverzace:

Brno places

 

Učivo od 1. 4. do 5. 4. 2019

4. roč:  What is the weather like?, poslechy a texty 6. lekce

test: slovíčka 5. a 6. lekce

zkouším: práce s texty, otázky a odpovědi k obrázkům,dobrovolný DÚ str. 28.

5. roč:   Where were you?

zkouším:  práce s texty, My Monster, was/were

6. roč:   přítomný čas průběhový – otázka, zápor, My Favourite animal, zájmena pro jiný než 1. pád

test: test přítomný čas průběhový

zkouším: práce s texty 2. lekce, přít. čas průběhový

7. roč:  Adjectives – přídavná jména, stupňování

kontrola sešitů: sešity vybírané ke kontrole obsahují všechny zápisy, včetně těch hodin, na kterých žák chyběl. Žák si opíše učivo od spolužáka. Pokud mu chybí kopie, vyzvedne si je u vyučující. Příprava sešitu je klasifikovaná známkou. Nejedná se o klasifikaci úpravy sešitu, ale přípravy, tedy toho, zda má žák vše doplněno.

zkouším: nepravidelná slovesa, dobrovolný DÚ – věty o Brně podle cv. 56/2 nebo 8 vět + 1 obr. o některém místě ve Velké Británii, práce s texty 5. lekce.

8. roč:  Times and Places, Vocabulary U3

test: test po 2. lekci

zkouším:  práce s texty, 15 vět My Future, dobrovolný DÚ – rozhovor (the Party) – prac. seš., scénka – KIDS (text p. 26)

9. roč:  New York

test: test po 9. lekci

zkouším:  One minute talk, dobrovolný DÚ - rozhovor Tourists in L.A.

8. roč - konverzace:

Brno + Brno Legends

zkouším:  legendy

 

Učivo od 25. 3. do 29. 3. 2019

4. roč:  What is the weather like?, slovíčka U6

zkouším: práce s texty, rozhovor – ing,dobrovolný DÚ str. 28

5. roč:  Have got, Wh- questions

zkouším:  práce s texty, have got, has got, My Monster

6. roč:  Azra’s trip, přítomný čas průběhový – otázka, zápor

zkouším: práce s texty, rozhovor Wh-

7. roč:  The weather

kontrola sešitů: sešity vybírané ke kontrole obsahují všechny zápisy, včetně těch hodin, na kterých žák chyběl. Žák si opíše učivo od spolužáka. Pokud mu chybí kopie, vyzvedne si je u vyučující. Příprava sešitu je klasifikovaná známkou. Nejedná se o klasifikaci úpravy sešitu, ale přípravy, tedy toho, zda má žák vše doplněno.

test: the UK

zkouším: nepravidelná slovesa, dobrovolný DÚ – věty o Brně podle cv. 56/2, práce s texty 4. lekce, znalosti UK, učeb. str. 57., dobrovolný DÚ - 8 vět + 1 obrázek o zajímavém místě ve Velké Británii (zpaměti)

8. roč:  Opakování 2. lekce

zkouším:  práce s texty, 15 vět My Future, dobrovolný DÚ – rozhovor (the Party) – prac. seš., scénka – KIDS (text p. 26)

9. roč:  New York

test: poslech

zkouším:  dobrovolný DÚ (jeden ze států USA), One minute talk

8. roč - konverzace:

Brno + Brno Legends

 

Strana 1 z 20