Vzkazy pro rodiče - Bc. Michael Bajužík

UČIVO ŘÍJEN

TĚLESNÁ VÝCHOVA

5.třída

Část rušná a průpravná

Lehká atletika (běhy, skok daleký)

Základy gymnastiky (přeskoky, hrazda, akrobacie)

Sportovní hry (fotbal, basketbal, vybíjená)

6. třída

Část rušná a průpravná

Lehká atletika (běhy, skok daleký)

Základy gymnastiky (přeskoky, hrazda, akrobacie)

Sportovní hry (fotbal, basketbal, vybíjená)

7. třída

Hoši

Část rušná a průpravná

Lehká atletika (běhy, skok daleký)

Základy gymnastiky (přeskoky, hrazda, akrobacie)

Sportovní hry (volejbal, fotbal, basketbal, vybíjená)

Dívky

Část rušná a průpravná

Lehká atletika (běhy, skok daleký)

Základy gymnastiky (přeskoky, hrazda, akrobacie)

Sportovní hry (volejbal, fotbal, basketbal, vybíjená)

8. třída

dívky

Část rušná a průpravná

Lehká atletika (běhy, skok daleký)

Základy gymnastiky (přeskoky, hrazda, akrobacie)

Sportovní hry (volejbal, fotbal, basketbal, vybíjená)

INFORMATIKA

5.třída

Seznamovaní s MS Office (základy práce s Word 2016)

Kyberšikana

TECHNICKÉ PRÁCE

6. třída

Hoši

Vlastnosti surovin (vznik, původ, úpravy)

ZEMĚPIS

8. třída

Evropa (poloha, členitost, povrch, vodstvo, podnebí)