Vzkazy pro rodiče - Bc. Michael Bajužík

UČIVO ÚNOR

TĚLESNÁ VÝCHOVA

5.třída

Část rušná a průpravná

Základy gymnastiky (přeskoky, hrazda, akrobacie)

Sportovní hry (fotbal, basketbal, vybíjená)

Skok vysoký

6. třída

Část rušná a průpravná

Základy gymnastiky (přeskoky, hrazda, akrobacie)

Sportovní hry (fotbal, basketbal, vybíjená)

Skok vysoký

7. třída

Hoši

Část rušná a průpravná

Základy gymnastiky (přeskoky, hrazda, akrobacie)

Sportovní hry (volejbal, fotbal, basketbal, vybíjená)

Skok vysoký

Dívky

Část rušná a průpravná

Základy gymnastiky (přeskoky, hrazda, akrobacie)

Sportovní hry (volejbal, fotbal, basketbal, vybíjená)

Skok vysoký

8. třída

dívky

Část rušná a průpravná

Základy gymnastiky (přeskoky, hrazda, akrobacie)

Sportovní hry (volejbal, fotbal, basketbal, vybíjená)

Skok vysoký

INFORMATIKA

5.třída

Kreslení ve 3D

Kyberšikana

TECHNICKÉ PRÁCE

6. třída

Hoši a dívky

Tvorba ježka

ZEMĚPIS

8. třída

Evropa ( rostliny a živočichové, obyvatelstvo). Prosím nosit do hodin pastelky (stačí základní barvy)

7.2  TEST!: Obyvatelstvo, sídla a náboženství