Vzkazy pro rodiče - Bc. Michael Bajužík

UČIVO DUBEN

TĚLESNÁ VÝCHOVA

5.třída

Část rušná a průpravná

Základy gymnastiky (přeskoky, hrazda, akrobacie)

Sportovní hry (fotbal, basketbal, vybíjená)

Skok vysoký

6. třída

Část rušná a průpravná

Základy gymnastiky (přeskoky, hrazda, akrobacie)

Sportovní hry (fotbal, basketbal, vybíjená)

Skok vysoký

7. třída

Hoši

Část rušná a průpravná

Základy gymnastiky (přeskoky, hrazda, akrobacie)

Sportovní hry (volejbal, fotbal, basketbal, vybíjená)

Skok vysoký

Dívky

Část rušná a průpravná

Základy gymnastiky (přeskoky, hrazda, akrobacie)

Sportovní hry (volejbal, fotbal, basketbal, vybíjená)

Skok vysoký

8. třída

dívky

Část rušná a průpravná

Základy gymnastiky (přeskoky, hrazda, akrobacie)

Sportovní hry (volejbal, fotbal, basketbal, vybíjená)

Skok vysoký

INFORMATIKA

5.třída

Kreslení ve 3D

Kyberšikana

TECHNICKÉ PRÁCE

6. třída

Hoši a dívky

Stavebnice Merkur - vlastní projekty

ZEMĚPIS

8. třída

Západní Evropa, Jižní Evropa a Jihovýchodní Evropa

8.4 - Test - Západní Evropa