Vzkazy pro rodiče - Bc. Michael Bajužík

UČIVO KVĚTEN

TĚLESNÁ VÝCHOVA

5.třída

Část rušná a průpravná

Základy gymnastiky (přeskoky, hrazda, akrobacie)

Sportovní hry (fotbal, basketbal, vybíjená)

Skok daleký

6. třída

Část rušná a průpravná

Základy gymnastiky (přeskoky, hrazda, akrobacie)

Sportovní hry (fotbal, basketbal, vybíjená)

Skok daleký

7. třída

Hoši

Část rušná a průpravná

Základy gymnastiky (přeskoky, hrazda, akrobacie)

Sportovní hry (volejbal, fotbal, basketbal, vybíjená)

Skok daleký

Dívky

Část rušná a průpravná

Základy gymnastiky (přeskoky, hrazda, akrobacie)

Sportovní hry (volejbal, fotbal, basketbal, vybíjená)

Skok daleký

8. třída

dívky

Část rušná a průpravná

Základy gymnastiky (přeskoky, hrazda, akrobacie)

Sportovní hry (volejbal, fotbal, basketbal, vybíjená)

Skok daleký

INFORMATIKA

5.třída

Kreslení ve 3D

Kyberšikana

TECHNICKÉ PRÁCE

6. třída

Hoši a dívky

Plastové lžíce, dřevěné vařečky

ZEMĚPIS

8. třída

Jihovýchodní Evropa a střední Evropa

Referáty: jihovýchodní Evropa

20.5 TEST: JIHOVÝCHODNÍ EVROPA