Vzkazy pro rodiče - Mgr. Daniela Šmídová

17. 9. - 21. 9.

6. ročník


ČJ

mluvnice: opakování učiva 5. ročníku, vyjmenovaná slova

literatura: základní pojmy

 

OV

rytmus času

 

VZ

rodina

 

D

prameny

 

OSV

vztahy

 

8. ročník


ČJH

přísloví

 


OV:

osobnost


 

9. ročník

 

VZ:

rodina dříve a dnes

 

SČJ:

pravopis vyjmenovaných slov

 

VP:

kurz sexuální výchovy

 

Dom:

kurz sexuální výchovy


3. ročník

 

jmenovka

 

10. 9.. - 14. 9.

6. ročník


ČJ

organizační pokyny, opakování

 

OV

organizační pokyny

 

VZ

organizační pokyny

 

D

organizační pokyny

 

OSV

organizační pokyny

 

8. ročník


ČJH

organizační pokyny

 

9. ročník


OV:

organizační pokyny

 

VZ:

organizační pokyny

 

SČJ:

organizační pokyny

 

VP:

organizační pokyny

 

Dom:

organizační pokyny


3. ročník

 

jmenovka

 

11. 6. - 15. 6.

ČJ

mluvnice: skladba

čtení: poezie

sloh: popis

V:

ČR

Př:

člověk

I:

email

 

8. ročník


VZ:

návykové látky

 

9. ročník


OV:

ekonomie

 

VZ:

sexuální výchova

 

SČJ:

Kytice

 

VP:

finanční gramotnost

 

Dom:

grilování na přehradě

   

4. 6. - 8. 6.

 

ČJ

mluvnice: slovesa, skladba

čtení: poezie

sloh: popis

V:

ČR

Př:

člověk

I:

email

 

8. ročník


VZ:

návykové látky

 

9. ročník


OV:

Právo

 

VZ:

návykové látky

 

SČJ:

Kytice

 

VP:

finanční gramotnost

 

Dom:

úklid kuchyňky

 

28. 5. - 1. 6.

 

ČJ

mluvnice: slovesa, skladba

čtení: poezie

sloh: popis

V:

ČR

Př:

člověk

I:

email

 

8. ročník


VZ:

návykové látky

 

9. ročník


OV:

Právo

 

VZ:

návykové látky

 

SČJ:

Kytice

 

VP:

finanční gramotnost

 

Dom:

úklid kuchyňky

   

Strana 1 z 30