Vzkazy pro rodiče - Mgr. Barbora Hrabcová

TÝDEN 16. - 20. 4. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

 • Přeji hodně štěstí žákům u přijímacích zkoušek.
 • Od 16. 4. vybíráme 450 Kč na exkurzi do Prahy
 • 18. 4. Dopravní hřiště (2x krátkou jízdenku, PŘILBU, svačinu, pití, čip)

DALŠÍ AKCE

 • 24. 4. Exkurze Praha

Český jazyk:

- číslovky, zájmena

- slovesa

 

Matematika:

- učebnice 2. díl- sčítání a odčítání desetinných čísel, porovnávání desetinných čísel

G: učebnice 2. díl - střed a osa úsečky, vlastnosti trojúhelníku

 

!!!trénovat písemné dělení dvojciferným dělitelem!!!

 

Přírodověda:

- podnebné pásy - Moře a oceány

 

Vlastivěda:

- státy západní a střední Evropy

- trénovat orientaci na mapě - zkoušení u tabule (pohoří, nížiny, vodstvo)


 

TÝDEN 9. - 13. 4. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

 • Přeji hodně štěstí žákům u přijímacích zkoušek.

DALŠÍ AKCE

 • Od 16. 4. vybíráme 450 Kč na exkurzi do Prahy
 • 18. 4. Dopravní hřiště
 • 24. 4. Exkurze Praha

Český jazyk:

- číslovky, zájmena

 

Matematika:

- učebnice 2. díl- desetinná čísla, porovnávání desetinných čísel

G: učebnice 2. díl - úsečka, střed a osa úsečky

 

!!!trénovat písemné dělení dvojciferným dělitelem!!!

 

Přírodověda:

- podnebné pásy - Subpolární a polární pás

 

Vlastivěda:

- státy západní a střední Evropy

- trénovat orientaci na mapě - zkoušení u tabule (pohoří, nížiny, vodstvo)


 

TÝDEN 2. - 6. 4. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

 • 2. 4. Velikonoční pondělí

DALŠÍ AKCE

 • 18. 4. Dopravní hřiště
 • 24. 4. Exkurze Praha

Český jazyk:

- číslovky, zájmena

 

Matematika:

- učebnice 2. díl- desetinná čísla, porovnávání desetinných čísel

G: učebnice 2. díl - úsečka, střed a osa úsečky

- 3. 4. TEST geometrie - obvod a obsah čtverce a obdélníku

 

!!!trénovat písemné dělení dvojciferným dělitelem!!!

 

Přírodověda:

- podnebné pásy - subtropický a mírný pás

 

Vlastivěda:

- státy severní Evropy

- slepá mapa - trénovat orientaci i doma


   

26. - 30. 3. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

 • 27. 3.  Hovorové hodiny od 17 hod.
 • 28. 3. Komiksový workshop (vybíráme 60 Kč)
 • 29. 3. - 2. 4. Velikonoční prázdniny

DALŠÍ AKCE

 • 18. 4. Dopravní hřiště
 • 24. 4. Exkurze Praha

Český jazyk:

- číslovky, zájmena

 

Matematika:

- učebnice 2. díl- desetinná čísla, porovnávání desetinných čísel

G: učebnice 2. díl - jednotky obsahu

 

!!!trénovat písemné dělení dvojciferným dělitelem!!!

 

Přírodověda:

- podnebné pásy - subtropický a mírný pás

 

Vlastivěda:

- Evropa - rostliny a živočichové, státy severní Evropy

- slepá mapa - trénovat orientaci i doma


 

TÝDEN 19. - 23. 3. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

 • 21. 3.  Akce "PÁŤÁK"
 • od 19. 3. platby ŠVP Poslední míle (převodem na účet školy)

DALŠÍ AKCE

 • 27. 3.  Hovorové hodiny od 17 hod.
 • 28. 3. Komiksový workshop (vybíráme 60 Kč)
 • 29. 3. - 2. 4. Velikonoční prázdniny


Český jazyk:

- číslovky

 

Matematika:

- učebnice 2. díl- desetinná čísla

- písemné dělení dvojciferným dělitelem, počítáme s velkými čísly

G: učebnice 2. díl - obsah čtverce a obdélníku

 

!!!trénovat písemné dělení dvojciferným dělitelem!!!

 

Přírodověda:

- podnebné pásy - tropický pás

 

Vlastivěda:

- Evropa - vodstvo, rostliny a živočichové

- slepá mapa - trénovat orientaci i doma


   

Strana 1 z 12