Vzkazy pro rodiče - Mgr. Barbora Hrabcová

TÝDEN 25. - 29. 6. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

Pondělí

- donést peníze za poškozené učebnice a učebnice, které zůstaly doma

- poslední den podle rozvrhu, konec vyučování ve 12.35 hod.

 

Úterý

- konec výuky 11.40 hod.

- práce ve třídě

 

Středa

- konec výuky v 11.40 hod.

 

Čtvrtek

- konec výuky 11.40 hod.

 

Pátek

- vydávání vysvědčení 8.55 - 9.40 hod

- s sebou obal na vysvědčení, výdej obědů od 9.40 do 10.30 hod.


 

TÝDEN 18. - 22. 6. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

  • V tomto týdnu se budou vybírat učebnice. Prosím, učebnice vygumovat, slepit a nosit do školy.
  • 21. 6. - Retro den


Český jazyk:

- Závěrečné opakování

 

 

Matematika:

- učebnice 3. díl - okončení učebnice, závěrečné opakování

- nosit geometrii


Přírodověda:

- Človek, dokončení učebnice

 

Vlastivěda:

- Závěrečné opakování

 


 

TÝDEN 11. - 15. 6. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

---


Český jazyk:

- slovesa

- číslovky, zájmena

 

Matematika:

- učebnice 3. díl - desetinná čísla, násobení a dělení dělení desetinných čísel 10 a 100, zlomky, sčítání a odčítání zlomků, porovnávání

 

Přírodověda:

- Človek

 

Vlastivěda:

- Jižní a západní Čechy

 


   

TÝDEN 4. - 8. 6. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

  • 5. 6. pololetní písemná práce ČJ
  • 5. 6. Zahradní slavnost 17 - 20 hod.
  • 7. 6. pololetní písemná práce M
  • DO 8. 6. donést návratku DRUHÝ CIZÍ JAZYK

 

Český jazyk:

- slovesa

- číslovky, zájmena

Pololetní písemná práce - 5. 6. - shoda podmětu s přísudkem, podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa

 

Matematika:

- učebnice 3. díl - desetinná čísla, násobení a dělení dělení desetinných čísel 10 a 100, zlomky, sčítání a odčítání zlomků, porovnávání

Pololetní písemná práce - 7. 6. - desetinná čísla, slovní úlohy, zlomky

!!!trénovat písemné dělení dvojciferným dělitelem!!!

 

Přírodověda:

- Človek

 

Vlastivěda:

- Východní a severní Čechy

 


 

TÝDEN 28. 5. - 1. 6.

AKCE TOHOTO TÝDNE:

  • 28. 5. Focení třídy
  • 29. 5. Třídní schůzky od 17 hod. - nutná účast rodičů
  • 31. 5. Sportovní den 10:30 - 12:30

 

Český jazyk:

- slovesa

- číslovky, zájmena

Pololetní písemná práce - 5. 6. - shoda podmětu s přísudkem, podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa

 

Matematika:

- učebnice 3. díl - desetinná čísla, násobení a dělení dělení desetinných čísel 10 a 100, zlomky, sčítání a odčítání zlomků, porovnávání

Pololetní písemná práce - 7. 6. - desetinná čísla, slovní úlohy, zlomky

!!!trénovat písemné dělení dvojciferným dělitelem!!!

 

Přírodověda:

- Človek

 

Vlastivěda:

- Česká republika

- středa 30. 5. test státy Evropy a jejich hlavní města

- pátek 1. 6. test sousední státy ČR (učivo + zápisy probrané na škole v přírodě)


   

Strana 1 z 14