Vzkazy pro rodiče - Mgr. Barbora Bendíková

TÝDEN 22. - 26. 10.

AKCE TOHOTO TÝDNE:

 • 22. 10. Plavání - sraz 7.15 hod. před školou, prosím dejte dětem koupací čepici a zimní čepici (nebo bundu s kapucí)
 • Od 15. 10. do 26. 10. vybíráme platbu (250 Kč/žák) za plavání.
 • 26. 10. Celoškolní projekt 100 let republiky - bližší info bude v deníčku
 • 26. 10. Zkrácena výuka - konec v 11.40 hod. - prosím o lísteček s odchodem, žáci budou v 11.40 po obědě.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

 • 29. - 30. 10. Podzimní prázdniny


Český jazyk:

- Souvětí, věta jednoduchá

- Opakování tvrdých a měkkých souhlásek, párové souhlásky

V úterý a v pátek máme čtení - nosit sešit čtení a na pátek vlastní knížku.

Ve čtvrtek máme sloh - nosit sešit na sloh.

 

Matematika:

- učebnice 1. díl - násobení, dělení,  slovní úlohy

- každý den píšeme krátký testík na násobilku, žáci na konci týdne dostanou jednu velkou známku do el. ŽK (průměr známek získaných v týdnu)

- sčítání a odčítání do 100

M geometrie (každou středu)

- polopřímka


Prvouka:

- Mapa, Orientace v krajině, Naše vlast

- středa testík - krajina v okolí domova, orientace v krajině, turistická mapa

 

 

 

TÝDEN 15. - 19. 10. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

 • 15. 10. Plavání - sraz 7.15 hod. před školou, prosím dejte dětem koupací čepici a zimní čepici (nebo bundu s kapucí)
 • Od 15. 10. do 26. 10. vybíráme platbu (250 Kč/žák) za plavání

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

---


Český jazyk:

- Párové souhlásky, věta jednoduchá, souvětí

V úterý a v pátek máme čtení - nosit sešit čtení a na pátek vlastní knížku.

Ve čtvrtek máme sloh - nosit sešit na sloh.

 

Matematika:

- učebnice 1. díl - násobení, dělení,  slovní úlohy

- sčítání a odčítání do 100

M geometrie (každou středu)

- polopřímka


Prvouka:

- Mapa, Orientace v krajině, Naše vlast

- Brno, Bystrc

 

 

TÝDEN 8. - 12. 10. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

 • 8. 10. Plavání - sraz 7.15 hod. před školou, prosím dejte dětem koupací čepici a zimní čepici (nebo bundu s kapucí)

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

---


Český jazyk:

- Párové souhlásky, věta jednoduchá, souvětí

V úterý a v pátek máme čtení - nosit sešit čtení a na pátek vlastní knížku.

Ve čtvrtek máme sloh - nosit sešit na sloh.

 

Matematika:

- učebnice 1. díl - násobení, dělení

- sčítání a odčítání do 100

M geometrie (každou středu)

- polopřímka


Prvouka:

- Brno, Bystrc

- Mapa, Naše vlast

- středa test - obec (město, vesnice), značky

 

   

TÝDEN 1. - 5. 10. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

 • 1. 10. Plavání - sraz 7.15 hod. před školou, prosím dejte dětem koupací čepici a zimní čepici (nebo bundu s kapucí)
 • 4. 10. Vycházka Brno (dle počasí) - informace budou vylepeny v deníčku
 • 5. 10. Volby  - zkrácená výuka do 11.40 hod. oběd v průběhu 4. vyuč. hod.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

---


Český jazyk:

- Opakování - psaní i/í po měkkých souhláskýách, psaní y/ý po tvrdých souhláskách, párové souhlásky

V úterý a v pátek máme čtení - nosit sešit čtení a na pátek vlastní knížku.

Ve čtvrtek máme sloh - nosit sešit na sloh.

 

Matematika:

- učebnice 1. díl - opakování (sčítání a odčítání do 100, porovnávání, slovní úlohy), násobilka

M geometrie (každou středu)

- úsečka, polopřímka


Prvouka:

- krajina a okolí domova

 

 

TÝDEN 24. - 28. 9. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

 • 24. 9. Plavání - sraz v 7.15 hod. před školou
 • 24. 9. Brněnské dny pro zdraví 15.30 - 18.00 hod.
 • 25. 9. Družinové odpoledne pro děti a rodiče 15.30 - 17.00
 • 25. 9. Piknik Klubu rodičů od 16.30 hod.
 • 28. 9. Státní svátek

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

 • 5. 10. Volby  - zkrácená výuka do 11.40 hod. oběd v průběhu 4. vyuč. hod.


Český jazyk:

- Opakování - psaní i/í po měkkých souhláskýách, psaní y/ý po tvrdých souhláskách

V úterý a v pátek máme čtení - nosit sešit čtení a na pátek vlastní knížku.

Ve čtvrtek máme sloh - nosit sešit na sloh.

 

Matematika:

- učebnice 1. díl - opakování (sčítání a odčítání do 100, porovnávání, slovní úlohy)

M geometrie (každou středu)

- úsečka


Prvouka:

- okolí školy, cesta do školy

- dokončit vymyšlené město v PS str. 7/4 kdo neodevzdal

- v rámci hodiny prvouky se půjdeme projít po Bystrci (25. 9. - žáci s sebou nic nepotřebují)

   

Strana 1 z 16