Vzkazy pro rodiče - Mgr. Barbora Bendíková

TÝDEN 17. - 21. 6. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

 • 18. 6. Hemžení - výukový program

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

 • 28. 6. Vydávání vysvědčení 9 - 9.45 hod.

 

Český jazyk:

- slovní druhy, podstatná jména (pád, číslo, rod a životnost podstatných jmen), slovesa (osoba, číslo, čas)

- naučit se vyjmenovat pádové otázky, osoby u sloves


Matematika:

- učebnice 3. díl - písemné násobení, opakování

 

M geometrie (každou středu)

- rýsujeme trojúhelník

Prosím o kontrolu kružítka. Žáci by u sebe měli mít náhradní tuhy do kružítka, případně kousek brusného papíru, aby nerýsovali tupým koncem. Děkuji za spolupráci.


Prvouka:

- Rostliny

 

TV - Pokud bude hezké počasí, budeme chodit na TV ven. Donést si převlečení a tenisky.

 

 

TÝDEN 10. - 14. 6. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

 • 12. 6. Výlet Kunštátsko (info v deníčku - sraz 7.45 u školy)

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

 • 18. 6. Hemžení - výukový program
 • 28. 6. Vydávání vysvědčení 9 - 9.45 hod.

 

Český jazyk:

- Slovesa

- slovní druhy, podstatná jména (pád, číslo, rod a životnost podstatných jmen)

- naučit se vyjmenovat pádové otázky, osoby u sloves


Matematika:

- učebnice 3. díl - písemné násobení, opakování

 

M geometrie (každou středu)

BUDE V ÚTERÝ - rýsujeme trojúhelník

Prosím o kontrolu kružítka. Žáci by u sebe měli mít náhradní tuhy do kružítka, případně kousek brusného papíru, aby nerýsovali tupým koncem. Děkuji za spolupráci.


Prvouka:

- Rostliny

 

TV - Pokud bude hezké počasí, budeme chodit na TV ven. Donést si převlečení a tenisky.

 

 

TÝDEN 3. - 7. 6. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

 • 4. 6. Zahradní slavnost 17 - 20 hod.
 • 7. 6. Sportovní den - konec vyučování v 11.40 hod.
 • DO 7. 6. vybíráme peníze na výlet. Info v deníčku. Děkuji.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

 • 12. 6. Výlet Kunštátsko
 • 18. 6. Hemžení - výukový program
 • 28. 6. Vydávání vysvědčení 9 - 9.45 hod.

 

Český jazyk:

- Slovesa

- slovní druhy, podstatná jména (pád, číslo, rod a životnost podstatných jmen)

- naučit se vyjmenovat pádové otázky


Matematika:

- učebnice 3. díl - dělení mimo obor násobilek

 

M geometrie (každou středu)

- kružnice

- nezapomenout na DÚ

- nosit učebnici 3. díl

Prosím o kontrolu kružítka. Žáci by u sebe měli mít náhradní tuhy do kružítka, případně kousek brusného papíru, aby nerýsovali tupým koncem. Děkuji za spolupráci.


Prvouka:

- Rostliny

3. 6. Testík - kostra až do konce

6. 6. Test - opakování člověk

 

TV - Pokud bude hezké počasí, budeme chodit na TV ven. Donést si převlečení a tenisky.

 

   

TÝDEN 27. - 31. 5. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

 • 28. 5. Třídní schůzky od 17 hod.
 • 29. 5. Sportovní den

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

 • 12. 6. Výlet
 • 18. 6. Hemžení - výukový program
 • 28. 6. Vydávání vysvědčení

 

Český jazyk:

- Slovesa

- slovní druhy, podstatná jména (pád, číslo, rod a životnost podstatných jmen)

- naučit se vyjmenovat pádové otázky


Matematika:

- učebnice 3. díl - dělení mimo obor násobilek

 

M geometrie (každou středu)

- střed úsečky, trojúhelník, čtyřúhelník

- nosit učebnici 3. díl

Prosím o kontrolu kružítka. Žáci by u sebe měli mít náhradní tuhy do kružítka, případně kousek brusného papíru, aby nerýsovali tupým koncem. Děkuji za spolupráci.


Prvouka:

- Člověk - zdravá výživa, opakování

 

TV - Pokud bude hezké počasí, budeme chodit na TV ven. Donést si převlečení a tenisky.

 

 

TÝDEN 20. - 24. 5. 2019

AKCE TOHOTO TÝDNE:

 • Donést peníze na fotky (do 22. 5.) - částka je napsaná v deníčku. Děkuji.
 • 24. 5. Zkrácená výuka (Volby do Evropského parlamentu). Konec v 11. 40 hod. - žáci budou po obědě.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

 • 28. 5. Třídní schůzky od 17 hod.
 • 29. 5. Sportovní den
 • 18. 6. Hemžení - výukový program

 

Český jazyk:

- slovní druhy, podstatná jména (pád, číslo, rod a životnost podstatných jmen), slovesa

- naučit se vyjmenovat pádové otázky


Matematika:

- učebnice 3. díl - dělení se zbytkem (NUTNÉ procvičovat násobilku), násobení násobků deseti, dělení násobků deseti

 

M geometrie (každou středu)

- porovnávání úseček

- nosit učebnici 3. díl

Prosím o kontrolu kružítka. Žáci by u sebe měli mít náhradní tuhy do kružítka, případně kousek brusného papíru, aby nerýsovali tupým koncem. Děkuji za spolupráci.


Prvouka:

- Člověk - svaly, růst a vývoj člověka

- Testík pondělí - člověk (po vnitřní orgány)

 

TV - Pokud bude hezké počasí, budeme chodit na TV ven. Donést si převlečení a tenisky.

 

   

Strana 1 z 22