Vzkazy pro rodiče - Mgr. Barbora Bendíková

TÝDEN 17. 12. - 21. 12. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

 • 17. 12. Plavání
 • 20. 12. Vánoce pro 3. B
 • 21. 12. Adventní dílna + besídka, KONEC vyučování v 11.40 hod. (žáci již budou po obědě) - prosím o lísteček s odchodem dítěte, děkuji

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

 • 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny
 • 3. 1. 2019 Hurá do školy


Český jazyk:

- vyjmenovaná slova po B

- učit se řadu vyjmenovaných slov po B a procvičovat slova příbuzná

- vyjmenovaná slova po Z

 

V úterý a v pátek máme čtení - nosit sešit čtení a na pátek vlastní knížku - někdo neustále zapomíná!

Ve čtvrtek máme sloh - nosit sešit na sloh.

 

Matematika:

- učebnice 1. díl - zaokrouhlování, písemné sčítání a odčítání

17. 12. TEST - násobení, dělení, sčítání, odčítání, slovní úlohy

 

M geometrie (každou středu)

- geometrické obrazce

19. 12. TEST - bod, přímka, úsečka, polopřímka, kolmice, rovnoběžky


Prvouka:

- povolání

 

TÝDEN 10. - 14. 12. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

 • 10. 12. - Plavání
 • 13. 12. Vánoce Josefa Lady - vybíráme 70 Kč (prosím, donést do úterý, děkuji)

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

 • 21. 12. Besídka


Český jazyk:

- slova příbuzná, vyjmenovaná slova po Z, po B

- Slova nadřazená, podřazená, souřadná, slova souznačná a protikladná,

 

V úterý a v pátek máme čtení - nosit sešit čtení a na pátek vlastní knížku - někdo neustále zapomíná!

Ve čtvrtek máme sloh - nosit sešit na sloh.

 

Matematika:

- učebnice 1. díl - písemné sčítání a odčítání

Středa ZMĚNA - bude matematika, geometrie bude v pátek.

M geometrie (každou středu)

- vzájemná poloha přímek, geometrické obrazce


Prvouka:

- Co smíme a co nesmíme

 

 

 

 

 

 

TÝDEN 3. - 7. 12. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

 • 5. 12. Mikulášská
 • 7. 12. Ředitelské volno

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

 • 13. 12. Vánoce Josefa Lady


Český jazyk:

- slova příbuzná, vyjmenovaná slova po Z

- Slova nadřazená, podřazená, souřadná, slova souznačná a protikladná,

 

V úterý a v pátek máme čtení - nosit sešit čtení a na pátek vlastní knížku - někdo neustále zapomíná!

Ve čtvrtek máme sloh - nosit sešit na sloh.

 

Matematika:

- učebnice 1. díl - písemné sčítání a odčítání

- projít si opakování v učebnici str. 57, 58

- každý den píšeme krátký testík na násobilku, žáci na konci týdne dostanou jednu velkou známku do el. ŽK (průměr známek získaných v týdnu)

- sčítání a odčítání do 100

M geometrie (každou středu)

- vzájemná poloha přímek


Prvouka:

- Odlišnost a tolerance (str. 19, 20)

 

 

 

 

 

   

TÝDEN 26. - 30. 11. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

 • 26. 11. Plavání - sraz 7.15 hod.
 • 27. 11. Básnička - Óda na lelky - zkoušení
 • Donést si sešit č. 523 a 524, jeden použijeme na vyjmenovaná slova, druhý bude navíc v boxu (kdo už nemá - děti ví)

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

 • 5. 12. Mikulášská
 • 7. 12. Ředitelské volno
 • 13. 12. Vánoce Josefa Lady


Český jazyk:

- slova příbuzná, vyjmenovaná slova po Z

- Slova nadřazená, podřazená, souřadná, slova souznačná a protikladná,

 

V úterý a v pátek máme čtení - nosit sešit čtení a na pátek vlastní knížku - někdo neustále zapomíná!

Ve čtvrtek máme sloh - nosit sešit na sloh.

 

Matematika:

- učebnice 1. díl - násobení, dělení,  slovní úlohy

- projít si opakování v učebnici str. 57, 58

- každý den píšeme krátký testík na násobilku, žáci na konci týdne dostanou jednu velkou známku do el. ŽK (průměr známek získaných v týdnu)

- sčítání a odčítání do 100

M geometrie (každou středu)

- vzájemná poloha přímek


Prvouka:

- Rodina, odlišnost a tolerance

- DÚ - dokončit rodokmen

 

 

 

 

 

TÝDEN 19. - 23. 11. 2018

AKCE TOHOTO TÝDNE:

 • 19. 11. Plavání - sraz 7.15 hod. před školou
 • DO 23. 11. donést objednávky na knížky
 • 23. 11. Básnička (dobrovolníci) - Óda na lelky (Emanuel Frynta)

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

 • 27. 11. Básnička - Óda na lelky - zkoušení
 • 5. 12. Mikulášská
 • 7. 12. Ředitelské volno
 • 13. 12. Vánoce Josefa Lady


Český jazyk:

- Slova souznačná a protikladná, slova příbuzná

- Slova nadřazená, podřazená, souřadná

 

 

V úterý a v pátek máme čtení - nosit sešit čtení a na pátek vlastní knížku - někdo neustále zapomíná!

Ve čtvrtek máme sloh - nosit sešit na sloh.

 

Matematika:

- učebnice 1. díl - násobení, dělení,  slovní úlohy

- každý den píšeme krátký testík na násobilku, žáci na konci týdne dostanou jednu velkou známku do el. ŽK (průměr známek získaných v týdnu)

- sčítání a odčítání do 100

M geometrie (každou středu)

- vzájemná poloha přímek


Prvouka:

- Rodina

- středa test - opakování - Místo, kde žijeme - viz. učebnice str. 17 a pracovní sešit str. 15

 

 

 

 

   

Strana 1 z 17