Třídy

Přehled tříd pro školní rok 2016/2017

I. stupeň   II. stupeň  
1.A Mgr. Hana Sviderská 6.A Mgr. Silvie Gruberová
1.B Mgr. Karolina Zoufalá 6.B Mgr. Kateřina Sladečková
1.C Mgr. Petra Kupčihová    
    7.A RNDr. Jaroslav Vrtěna
2.A Mgr. Denisa Böhmová 7.B Mgr. Daniela Šmídová
2.B Mgr. Veronika Vavrušová    
    8.A Mgr. Eva Břicháčková
3.A Mgr. Marie Dufková 8.B Mgr. Jiří Mitaš
3.B Mgr. Lenka Bálková    
3.C Mgr. Marie Skopalíková 9.A Mgr. Simona Krejčí
    9.B Mgr. Tomáš Palupa
4.A Mgr. Eva Barovjanová    
4.B Bc. Barbora Hrabcová    
4.C Mgr. Jana Nekulová    
       
5.A Mgr. Karla Prátová    
5.B Mgr. Kateřina Benešová