Plán práce školské rady, období 2012 - 2015

 

září 2012 3. řádné zasedání školské rady

- zpráva o hospodaření a chodu školy v roce 2012 podaná paní ředitelkou školy

- podněty ze strany členů školské rady

- schválení školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků

- seznámení se školním vzdělávacím programem

- schválení výroční zprávy za školní rok 2011/2012

- dotazy členů

 

 

listopad 2012 4. řádné zasedání školské rady

- podněty ze strany členů školské rady

- informace o chodu školy podané paní ředitelkou ZŠ

- dotazy členů

 

únor 2013 5. řádné zasedání školské rady

- projednání čerpání rozpočtu za rok 2012

- podněty ze strany členů školské rady

- informace o chodu školy podané paní ředitelkou ZŠ

- dotazy členů

 

květen 2013 6. řádné zasedání školské rady

- podněty ze strany členů školské rady

- informace o chodu školy podané paní ředitelkou ZŠ

- dotazy členů

září 2013 7. řádné zasedání školské rady

- projednání čerpání rozpočtu za rok 2013

- podněty ze strany členů školské rady

- informace o chodu školy podané paní ředitelkou ZŠ

- schválení školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků

- seznámení se školním vzdělávacím programem

- schválení výroční zprávy za školní rok 2011/2012

- dotazy členů

 

listopad 2013 8. řádné zasedání školské rady

- podněty ze strany členů školské rady

- informace o chodu školy podané paní ředitelkou ZŠ

- dotazy členů

 

únor 2014 9. řádné zasedání školské rady

- podněty ze strany členů školské rady

- informace o chodu školy podané paní ředitelkou ZŠ

- dotazy členů

 

květen 2014 10. řádné zasedání školské rady

- podněty ze strany členů školské rady

- informace o chodu školy podané paní ředitelkou ZŠ

- dotazy členů

 

září 2014 11. řádné zasedání školské rady

- podněty ze strany členů školské rady

- informace o chodu školy podané paní ředitelkou ZŠ

- schválení školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků

- seznámení se školním vzdělávacím programem

- schválení výroční zprávy za školní rok 2011/2012

- dotazy členů

 

listopad 2014 12. řádné zasedání školské rady

- podněty ze strany členů školské rady

- informace o chodu školy podané paní ředitelkou ZŠ

- dotazy členů

 

Kromě řádných jednání školské rady, mohou být svolána také mimořádná jednání, předsedou školské rady, kdy s jednáním musí souhlasit nadpoloviční většina členů Školské rady. V případě rovnosti hlasování, rozhoduje hlas předsedy.

O všech jednáních školské rady je pořizován zápis, který schválí předseda, nebo místopředsedkyně a je umístěn do záložky školská rada na internetových stránkách ZŠ Heyrovského a rozesílán elektronicky všem členům školské rady.