Rozmístění tříd a kabinetů ve spodním podlaží

spodni patro middle