Vánoční besídka školní družiny 2019

Také do školní družiny nám Ježíšek nosí dárky, jenom vždycky o trochu dřív než domů.
A abychom si je zasloužili a taky se u toho trochu pobavili a vánočně nastartovali, připravila si všechna oddělení krátký program. Letos jsme se sešli ve čtvrtek 12.prosince a kromě vánočně laděných básniček, písniček a koled jsme měli možnost zažít i hudební produkci a baletní vystoupení. Pořádající IV.oddělení nám pod vedením a s doprovodem třídní paní učitelky připravilo celé pásmo lidových koled i s tanečním vystoupením, které předvedou i mimo půdu školy.
A na závěr přišlo na řadu taky nějaké to ovoce a vánoční cukroví od našich malých kuchtíků a hlavně rozbalování dárků. Asi jsme byli dost hodní, a tak jsme je už později odpoledne mohl i vyzkoušet v dolní družině.  

Zdeňka Janoušková, vedoucí vychovatelka ŠD

vanocni dilny800x600xxx002-COLLAGE