Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách

Logo OPVK

Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách

 

Info o projektu OP-VK na stránkách města Brna

 

Naše škola je zapojena do projektu „Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách“, který realizuje Magistrát města Brna – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

Cíle projektu:

  1. Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a/nebo předčasným odchodem ze vzdělávání
  2. Vytvoření sítě základních škol pro výměnu zkušeností dobré praxe mezi pedagogy
  3. Tvorba Lokální strategie rozvoje vzdělávání na území statutárního města Brna, která bude vycházet ze zkušenosti základních škol ve městě Brně a bude odpovídat jejím potřebám

Projekt „Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách“ navazuje na projekt „Sítě brněnských otevřených škol“, do něhož je naše škola rovněž zapojena.

V rámci tohoto projektu na naší škole funguje Kroužek aktivního občanství a sociálního rozvoje „ODDECHOVÝ  ČAS“ pro žáky 5. – 9. ročníku. Program kroužku je seberozvojový, obsah ovlivňují sami účastníci. V rámci setkávání se žáci pod vedením zkušené vyučující věnují rozvoji sociálních dovedností, sebepoznávání, nácviku komunikace a kooperace, náhledu na své chování a chování druhých, uplatňování demokratických principů – to vše zážitkovou formou, taktně a s respektem k druhým.


alt