Školní zprávy

Studijní vzdělávací zájezd do Hastings, 12. – 18. května 2018

Studijní vzdělávací zájezd do Hastings, 12. – 18. května 2018, číslo programu 18034


Organizuje: ZŠ Brno, Heyrovského 32 a CK Školní zájezdy, s.r.o., Srbská 53a, Brno
(www.skolnizajezdy.cz)


PROGRAM ZÁJEZDU PRO 7., 8. a 9. ROČNÍK:


1. den odjezd od školy přes Německo a Belgii do francouzského přístavu Calais


2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, odjezd do přímořského letoviska Hastings, návštěva Smugglers Adventure – poutavá prohlídka pašeráckých jeskyní a rozvaliny Hastings Castle, v případě zájmu možnost jízdy na viktoriánské lanové dráze East Hill Cliff Railway, umožňující panoramatické výhledy a přístup k Hastings Country Parku, Procházka přes Old Town, kde se nachází fishmarket, Blue Reef Aquarium a Net Shops, zastávka na pláži, nákupy, ve večerních hodinách ubytování v rodinách v Hastings a okolí


3. den dopoledne: 9:00–13:30 hod. – jazykový test, rozdělení do skupin, výuka, teplý oběd odpoledne: přejezd do města Canterbury, návštěva slavné Canterburské katedrály, možnost plavby na loďkách, pěší procházka a drobné nákupy na hlavní třídě (hrázděné domy s pokřivenými střechami, nemocnice Eastbridge Hospital), návrat do rodin


4. den dopoledne: 9:00–13:30 hod. – výuka, teplý oběd; odpoledne: návštěva města Brighton – pobřeží a viktoriánské molo Brighton Pier – zasahuje 512 m do moře, procházka po přímořské promenádě, piknik v královských zahradách, návštěva exotického královského paláce Royal Pavilion – sídla krále Jiřího IV., nazývaného „Bílý slon Anglie“, procházka historickým centrem „The Lanes“, možnost návštěvy British Airways i 360 – 162 m vysoké otáčivé rozhledny (nejvyšší svého druhu na světě), drobné nákupy a zastávka na křídových útesech Seven Sisters, které jsou součástí národního parku South Downs, návrat do rodin


5. den dopoledne: 9:00–13:30 hod. – výuka, předání diplomů, teplý oběd odpoledne: návštěva města Battle (dějiště nejslavnější suchozemské bitvy britských dějin u města Hastings), spojená s prohlídkou nádherného opatství Battle Abbey a velkolepého vesnického sídla Penshurst Place (od roku 1552 sídlo rodiny Sidney), návrat do rodin


6. den celodenní pobyt v Londýně dopoledne: pěší prohlídka s průvodcem – možnost projížďky na obřím vyhlídkovém kole London Eye s překrásným výhledem až do 60 km, Westminster Abbey, Houses of Parliament (v případě zájmu možnost prohlídky budovy – nutné objednat předem), Big Ben, Downing Street, procházka přes St. James’s Park, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Leicester Square, Trafalgar Square, přesun londýnským metrem (tube) odpoledne: návštěva nejznámějšího muzea voskových figurín Madame Tussauds (alternativně: London Dungeon – středověké muzeum hrůzy a hororu), ve večerních hodinách odjezd stejnou trasou zpět do České republiky


7. den příjezd ke škole ve večerních hodinách.


CENA ZÁJEZDU KČ 11 390,- ZAHRNUJE:
• 4x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách
• celodenní strava (plná penze, v době výuky teplý oběd – výběr ze široké nabídky jídel ve školní kantýně)
• 12 hodin výuky anglického jazyka včetně vstupního testu a diplomu (3 skupiny, vyučující s kvalifikací EFL)
• dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet)
• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně Eurotunnel, nebo trajekt)
• dopravu studentů k místu srazu hostitelskou rodinou
• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)
• pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
• průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační letáky a mapky
• přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv vzdálenosti bezplatně (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)
V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné.

 

ZÁVAZNÁ přihláška na studijní vzdělávací zájezd do Hastings

Základní škola Brno, Heyrovského 32 pořádá ve spolupráci s cestovní kanceláří CK ŠKOLNÍ ZÁJEZDY studijní zájezd do Velké Británie – Hastings a okolí. Zájezd je určen pro žáky 7. až 9. ročníku.

Termín zájezdu: 12. 5. – 18. 5. 2018

  • Cena zájezdu: 11 390 Kč (V ceně je zahrnuto: viz informační leták od CK, v ceně není zahrnuto kapesné.) + vstupy – asi 52 GBP. Doporučujeme vzít s sebou drobné libry a eura na poplatky za WC, drobné občerstvení a nákup suvenýrů.
  • Ubytování: hostitelské rodiny (včetně celodenní stravy)
  • Zájezd pořádán: CK ŠKOLNÍ ZÁJEZDY, Srbská 53, 612 00, Brno, tel.: 541 589 231

· Doprava: autobusem

Platba zájezdu je rozdělena do několika splátek.

První splátku 2 000,- (v hotovosti) předejte do 13. 11. 2017 spolu se závaznou přihláškou paní

učitelce Matouškové. Při vysokém počtu zájemců rozhoduje pořadí odevzdané přihlášky.

Ostatní splátky budou uhrazeny na účet školy, bližší informace dodáme po obdržení smlouvy od CK.

K uskutečnění zájezdu je třeba 42 žáků. Bude-li mít o zájezd zájem pouze menší skupinka žáků, pokusíme se ji doplnit účastníky z jiné školy. Do 13. listopadu potřebujeme znát přesný počet účastníků. Pokud se zájezd nenaplní, zájezd se neuskuteční a 1. splátka 2000,- Kč bude vrácena.

Do Velké Británie je možno vycestovat na platný cestovní pas a na platný občanský průkaz se strojově čitelným kódem (dle pokynů Ministerstva zahraničních věcí ČR).

Pokud bude zájezd uskutečněn a žák se ho nebude moci zúčastnit, jsou účtovány storno poplatky ve výši:

více než 60 dnů před stanoveným odjezdem.........................1000 Kč

59-30 dnů před odjezdem......................................................2000 Kč

29-22 dnů před odjezdem......................................................40 % z ceny zájezdu

21-15 dnů před zájezdem ......................................................50 % z ceny zájezdu

14 a méně dnů před odjezdem ............................................. 100 % z ceny zájezdu.

 

Zveme Vás na setkání se zástupcem CK Školní zájezdy 31. října v 16.30 v učebně 6.A.

V případě jakýchkoli dotazů mě prosím neváhejte kontaktovat.

Tyto informace najdete i na webových stránkách školy v aktualitách.

Za Váš zájem a spolupráci děkuji.

Olga Matoušková (koordinátorka za školu)

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tel.: 546 432 265

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZÁVAZNÁ přihláška na studijní vzdělávací zájezd do Hastings 2017-18

Můj syn/dcera ________________________________, žák/žákyně ________ třídy se zúčastní studijně vzdělávacího zájezdu do Hastings  pořádaného ZŠ Brno, Heyrovského 32 a CK Školní zájezdy, Brno (v termínu 12. – 18. 5. 2018).

Seznámil-a jsem se se všemi podmínkami účasti, souhlasím s nimi.

_____________________________________                   _____________________________________

Jméno zákonného zástupce                                Podpis zákonného zástupce žáka/žákyně

(hůlkovým písmem)

 

 

 

Kdo sportuje, nezlobí

25. září proběhl v areálu ZŠ Heyrovského 2. ročník akce pro děti a jejich rodiče s názvem Kdo sportuje, nezlobí. Tato akce je pořádána pod záštitou Magistrátu města Brna v rámci Brněnských dnů pro zdraví. Jak už z názvu vyplývá, učitelé pro děti připravili několik tradičních i netradičních sportovních disciplín. Všichni si to společně užili, protože se před začátkem konečně umoudřilo počasí a vysvitlo i sluníčko. A protože jsme sportovali, tak jsme nezlobili. 

Mgr. Karla Prátová, za organizátory

Album ve fotogalerii: Brněnské dny pro zdraví 

Brněnské dny pro zdraví 2017

brndnyzdravi2017

 

Žákovská knihovna

Vážení rodiče,

stejně jako v předchozích dvou letech se na Vás obracíme s prosbou o pomoc při doplňování žákovské knihovny. Loni jsme díky Vaší pomoci získali pro děti 161 nových knížek, za což děkujeme. Pokud nakupujete v prodejnách Albert a nesbíráte body, pošlete je po dětech do školy. Na prvním stupni je budou vybírat třídní učitelé, na 2. stupni paní učitelka Prátová. Body posílejte co nejdříve, nejpozději do 22. září.

Za spolupráci děkují učitelé ZŠ

 

Zahájení školního roku 2017/2018

Pondělí 4.9.2017

1. ROČNÍK    08:15 hod. 
2. – 9. ROČNÍK   08:00 – 08:45 hod.
Vydávání obědů:   09:30 – 11:00 hod.
 

ZAHÁJENÍ PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina bude v provozu od pondělí 4. září 2017 vždy od 6.30 do 17.00 hodin /vchod z atria/.

ZÁPIS DO ŠD – pro žáky 1. tříd v pondělí 4. září během třídních schůzek, žákům 2. - 5. tříd budou na základě předběžných přihlášek rozdány zápisní lístky s informacemi v úterý 5. září 2017.

POKYNY K PLATBÁM za pobyt dětí v ŠD převodem na účet školy obdrží rodiče po odevzdání zápisního lístku písemně v deníčku ŠD /NEPLAŤTE DŘÍVE, VYČKEJTE NA NOVÝ VARIABILNÍ SYMBOL ! /.

PROSÍME, ABY DĚTI NASTUPUJÍCÍ DO ŠD BYLY VYBAVENY PÍSEMNÝM SDĚLENÍM, ZDA DÍTĚ NAVŠTÍVÍ ŠD, V KOLIK HODIN BUDE ODCHÁZET, KÝM BUDE VYZVEDNUTO /V PŘÍPADĚ SAMOSTATNÉHO ODCHODU RODIČE MUSÍ PÍSEMNĚ POTVRDIT SOUHLAS/.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci v tomto školním roce.        

Kolektiv školní družiny

 

Školní rok 2017/2018

 

 

 

Začátek školního roku 2017/2018

Vážení rodiče a žáci, školní rok 2017/2018 začíná 4. září 2017

 

Strana 10 z 66