Školní zprávy

Máme trička!

21. prosince dostal Žákovský parlament hezký vánoční dárek. Došla nám trička! Na několika setkáních jsme diskutovali o barvě a potisku a pak trička objednali.

Na tričkách máme logo našeho parlamentu a znak Bystrce.

Velice děkujeme panu Sommrovi z Bystrce, který nám finančním darem přispěl na jejich koupi. Také děkujeme firmě, která nám trička vyrobila a doručila ve velmi krátké době.

Hned následující den jsme je využili při organizaci vánoční akce na naší škole.

Za parlament O. Matoušková

P1080388P1080393

 

 

 

 

 

VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ 22. PROSINCE 2017

Na pátek, 22. prosince, připravili členové parlamentu malé, možná už trochu tradiční, překvapení. Připomněli jsme si, že Vánoce už jsou opět tady. Paní učitelka Šmídová napekla s deváťáky výborné cukroví, kterým si mohl osladit páteční ráno každý, kdo přišel do školy a paní učitelka Smělíková nacvičila se skupinkou žáků koledy, které ráno zahráli a zazpívali. Byl to příjemný začátek posledního školního dne před Vánocemi.

Děkujeme všem za pomoc při přípravě tohoto malého Vánočního překvapení.

Přejeme Vám hezký a klidný rok 2018 

Žákovský parlament

Album ve fotogalerii: Vánoční překvapení 

Kroužek Oddechový čas

Od září máme ve škole nový kroužek s názvem “Oddechový čas“ ve kterém si užijeme spoustu legrace, ale také si odpočineme od svých povinností a ač se scházíme ve škole, tak i od školy. Zde máme jistotu, že se nám nikdo nesměje a co se zde řekne, tak také tady zůstane.

Co vše v rámci kroužku provádíme ? Navštívili jsme například preventivní program „Přízraky ulice“, který zahrál a hlavně zatančil umělecký vojenský soubor Ondráš. Všem se to moc líbilo. Dále jsme se byli podívat v nízkoprahovém středisku volného času Jonáš v Bystrci. Zde nás skvěle uvítali, nachystali pro nás občerstvení a mohli jsme si zahrát fotbálek a něco na památku si vyrobit. Když jsme ve škole, hrajeme společně nejrůznější hry a zkoušíme osobnostní techniky. Dnes jsme třeba stavěli „Babylónskou věž“, což bylo složité, ale ještě obtížnější bylo spolupracovat a vzájemně se podporovat. A o to nám jde v „Oddecháči“ nejvíc. Přijďte se někdy podívat, scházíme se každý čtvrtek ve 14 hodin v relaxační místnosti.

Napsaly: Andrea Konečná, Anna Sodomková a Natálie Trnková z 8.A. 

Parlament na radnici

Dne 6.12.2017 v 9:15 školní parlament vyrazil směr radnice. S panem starostou jsme se sešli ve druhém patře v zasedací místnosti. Pan starosta ochotně odpovídal na naše dotazy. Zajímalo nás, kdy bude opraven skatepark u ZŠ Vejrostova, co bude s parkem u hřbitova, jaké změny se plánují na přechodu Kamenolom, proč jezdí tolik aut ráno k naší škole pěší zónou, jaké nové psí výběhy se objeví, atd. Padaly různé otázky, pan starosta se na všechny snažil odpovědět. Mně největší radost udělal slib, že příští rok vznikne v Bystrci nové moderní hřiště. Líbila se mi i starostova kancelář, kde nám pan starosta ukázal plány budoucího sportovního areálu. Nakonec dostala každá třída jednu knížku o Brněnské přehradě.

Za parlament Vilém Zaoral 5. C a Karla Prátová

Album ve fotogalerii: Parlament na radnici 

Den Slabikáře

8. listopadu přivítali prvňáčci a jejich paní učitelky ve svých třídách rodiče a prarodiče, aby si společně užili malou slavnost - předávání Slabikáře. Žáčci předvedli rodičům, jakým způsobem v hodinách českého jazyka pracují, jak se společně učí číst, jak se připravují na psaní. Nechyběly ani básničky a písničky. Na závěr hodiny paní učitelky dětem předaly Slabikáře. Věříme, že si všechny děti najdou ke čtení cestu a láska ke knihám je bude provázet celým životem.

Foto v galerii.

p.učitelky 1.tříd

Album ve fotogalerii: Den Slabikáře 

Volby do školské rady

Dne 7. 11. 2017 se konaly na naší škole volby do školské rady.

Zákonní zástupci žáků zvolili ze svých řad dva nové členy.

Jsou jimi paní Zita Žaludová a pan Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.

 

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

 

Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace

vyhlašuje

volby do školské rady

Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Její funkční období je tříleté

termín konání voleb: 07. 11. 2017

Volební řád byl vyvěšen 05. 10. 2017 na nástěnku u vchodu do budovy školy a dále na webové stránky .

 

 

způsob konání voleb:

 

1. volba zákonných zástupců žáků

- volba prostřednictvím hlasovacích lístků, které po vyplnění umístí do volební schránky

- hlasovací lístky obdrží zákonní zástupci 06. 11. 2017

- termín: 07. 11. 2017 od 17:00 – 18:30 (v době konání třídních schůzek)

- místo: vstupní vestibul základní školy

2. pedagogičtí zaměstnanci:

- volba prostřednictvím hlasovacích lístků, které po vyplnění umístí do volební schránky

- termín: 07. 11. 2017 od 15:00 do 16:00

- místo: sborovna

 

Zákonní zástupci žáků volí dva členy školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy. Pedagogičtí pracovníci volí rovněž dva členy a další dva členy jmenuje zřizovatel.

Návrhy na kandidáty z řad zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků lze podávat do 03. 11. 2017 ředitelce školy.

Návrh musí být podán písemně a musí obsahovat jméno, příjmení, titul,profesi a souhlasné stanovisko navrhovaného kandidáta, seznam kandidátů bude vyvěšen na webu školy a na nástěnce u vchodu do 03. 11. 2017

 

 

Volby do školské rady - kandidáti

Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace

Volby do školské rady konané dne 7. 11. 2017

Kandidáti z řad zákonných zástupců žáků

 

Brázdilová Silvie Luisa

Trvalý pobyt:        Jinačovice

Věk:                       39 let

Povolání:              vývojová inženýrka

 

Hakun Michal

Trvalý pobyt:        Brno-Kníničky

Věk:                       41 let

Povolání:              ředitel společnosti

 

Hluštík Petr

Trvalý pobyt:        Brno-Bystrc

Věk:                       40 let

Povolání:              odborný asistent

 

Krejčí Tomáš

Trvalý pobyt:        Brno-Bystrc

Věk:                       48 let

Povolání:              obchodní manažer

 

Minaříková Jana

Trvalý pobyt:        Brno-Bystrc

Věk:                       37 let

Povolání:              archivářka

 

Pařilová Kateřina

Trvalý pobyt:        Brno-Kníničky

Věk:                       40 let

Povolání:              grafička

 

Řičicová Hana

Trvalý pobyt:        Brno-Bystrc

Věk:                       40 let

Povolání:              zdravotní sestra

 

Švehlová Petra

Trvalý pobyt:        Brno- Kníničky

Věk:                       35 let

Povolání:              účetní

 

Vaverková Božena

Trvalý pobyt:        Brno-Bystrc

Věk:                       41 let

Povolání:              operátorka

 

Vrbas Jaroslav

Trvalý pobyt:        Brno-Bystrc

Věk:                       39 let

Povolání:              odborný asistent

 

Žaludová Zita

Trvalý pobyt:        Brno-Bystrc 

Věk:                       41 let

Povolání:              asistentka

 

Volí se dva kandidáti zakroužkováním na volebním lístku.

 

Strana 9 z 66