třída 1.A: 24. - 30.6.2022

 

Termín

Akce

 
27.6.
 

11:00-11:40

Oběd v ŠJ - 1. stupeň pod dohledem TU (27/6 - 29/6)
1. ročník - 11:00, 2. ročník - 11:10, 3. ročník - 11:20, 4. ročník - 11:30, 5. ročník - 11:40

14:00-15:00

Malování na chodník, loučení se školním rokem
akce ŠD

 

Provoz ŠD (27/6 - 29/6)
v klasickém režimu bez kroužků

 

Třídní učitelé se svými třídami (27/6 - 29/6)
třídnické práce, úklid učeben, šaten, odstranění výzdoby z nástěnek (třídy, chodby), odnos květin z učeben

do 11:40

Konec výuky - 1. stupeň (27/6 - 29/6)

 
28.6.
 

8:00- 8:45

Program ve třídě se školní psycholožkou

 

Loučení se školním rokem v odděleních ŠD (28/6 - 29/6)

 
30.6.
 

6:30-15:00

Změna provozu ŠD

8:00- 8:45

Rozloučení s 9. ročníkem
atrium, všichni pedagogové

8:55- 9:40

Vydávání vysvědčení

10:00-11:00

Provoz ŠJ

24.6.2022 (10:10)

Zpracováno v systému Bakaláři