TÝDENNÍ PLÁN OD 8.1. DO 12.1. 2018

Pondělí
8.1.
7:00 TH - Plánování, příprava a zhodnocení školních akcí - 8.B
  13:45 TH - Předcházení konfliktu - 8.A
  13:50 Pravidla slušného chování - 9.B
Úterý
9.1.
 16:15 - 17:00 Schůzka se zákonnými zástupci žáků přihlášených na studijní pobyt v GB (učebna jazyků)
  16:30 - 17:00 Schůzka se zákonnými zástupci žáků 9. ročníku - informace ohledně přijímacího řízení na SŠ, učebna 8.A 
  17:00 - 18:30 Třídní schůzky
Středa
10.1.
 9:45 - 13:45 Kyberšikana - výukový program, SVČ Legato, Stamicova 7, 50,- kč/žák, po nvratu do školy pouze oběd v ŠJ - 6.A
Čtvrtek
11.1.
   
Pátek
12.1.
7:00 Žákovský parlament, učebna jazyků
  11:40 Konec výuky 1. stupeň (prezidentské volby 2018)
  12:35 Konec výuky 2. stupeň (prezidentské volby 2018)
  14:00 - 22:00 Prezidentské volby 2018