Výsledky soutěže Hey foto

V pondělí 28. června byly vyhlášeny výsledky devátého ročníku soutěže Hey foto. Novinkou letošního ročníku bylo, že žákovský parlament naší školy vymyslel téma, kterým se stala Doba koronavirová. Máme jí už všichni plné zuby, což se bohužel projevilo na jen devíti odevzdaných fotografiích. V minulých ročnících jich bývalo kolem šedesáti. Ale teď už k slibovaným výsledkům.

První místo získal Vojtěch Otruba z 8.A se svojí fotografií "Izolace je všude". Na druhém místě se umístila Terezie Drozdová ze 4.A se snímkem "Parafráze obrazu". Třetí místo obsadila Ema Kabelková z 6.A s fotkou "To je divný košík, paničko!". Emě také moc děkuji za návrh plakátu s pravidly pro letošní ročník. Kvůli Emině nepřítomnosti cenu přebrala spolužačka.

Velké poděkování patří také Klubu rodičů KRAP 32, který již tradičně sponzoroval ceny pro soutěžící. Paní Macháčková z KRAPu se také podílela na předávání cen. Děkujeme!

Mgr. Petr Duda, organizátor soutěže

vyhlášení Hey foto

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout všechny soutěžní fotografie.

Album ve fotogalerii: Hey foto 2021