EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ 26. ZÁŘÍ 2020

Kořeny Evropského dne jazyků sahají do roku 2001, který byl Radou Evropy a Evropskou unií vyhlášen za Evropský rok jazyků, do jehož oslav se zapojilo 45 zemí. Aktivitami, které během něj probíhaly, poukázal na jazykovou rozmanitost v Evropě a vyjádřil podporu jazykovému vzdělávání.

Rada Evropy rozhodla o vytvoření každoroční tradice a prohlásila 26. září za Evropský den jazyků.

Cíle:

   Upozornit veřejnost na důležitost studia jazyků, posilování mnohojazyčnosti a porozumění jiným kulturám.

   Podpora jazykové a kulturní rozmanitosti Evropy.

   Podpora celoživotního jazykového vzdělávání na školách i mimo školy.

(Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%BD_den_jazyk%C5%AF)

 

Pro žáky naší školy jsme letos připravili dva způsoby, jak se mohli do EDJ zapojit.

  1. Na webové stránce GOETHE INSTITUTU si mohli vyplnit kvíz o ceny.

     Odkaz: https://www.goethe.de/prj/edl/cs/quz.html

  1. V hodinách angličtiny se mohli zapojit do soutěže v jazykolamech:

TONGUE-TWISTERS (jazykolamy)

1.-3. ročník:    1. Beautiful blue balloons.

                        2. Selfish shellfish.

4.-5. ročník:    1. Four fresh fine fish for you.

                       2. She sells seashells by the seashore.

6.-9. ročník:   1. How much wood would a woodchuck chuck if                                                      a woodchuck could chuck wood?

                      2. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. 

 

Zkuste si i Vy, kolikrát řeknete jazykolam bez chyby rychle za sebouJ

Zapsala Olga Matoušková