Školní kolo ve vybíjené

V pátek 9. 3. se naše tělocvična stala dějištěm školního kola ve vybíjené žáků ze 4. a 5. ročníku. 

Z každé třídy bylo sestaveno jedno družstvo v počtu 10 hráčů. Žáci změřili své síly mezi sebou. Přestože všichni bojovali jako lvi, tak vítězem se mohl stát pouze jeden tým. 

Nejúspěšnější třídou ve čtvrtém ročníku se stala třída 4.A, hned za ní se umístila třída 4.C a třetí příčka patřila žákům ze 4.B. 

V pátém ročníku se nejúspěšnější třídou stala třída 5.C, hned za ní se umístila třída 5.B a třetí příčka patřila žákům z 5.A.

Všem žákům patří dík za radost ze hry a velké nasazení, které bylo vidět v průběhu všech zápasů.

Mgr. Jana Nekulová, vyučující 1. stupně

Album ve fotogalerii: Vybíjená