Začátek školního roku 2021/2022 pro 1. ročník

Vážení rodiče, milí žáci,

blíží se začátek nového školního roku, proto Vám posíláme informace k organizaci výuky ve dnech 1. – 3. září 2021.

Opatření vzhledem ke covid-19

Ve společných prostorách školy musí mít žáci ochranu úst (chirurgická rouška, popř. respirátor), v učebně při sezení v lavici nikoliv.

Ve dnech 1. a 6. září 2021 budou žáci testováni metodou PCR (Salivette).

Testování nemusí podstoupit:

1) Žák, který má 14 dnů po plně dokončeném očkování.

2) Žák po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).

3) Žák, který má aktuální negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Všechny zmíněné varianty je třeba doložit písemnou formou.

Pokud se žák ve škole neotestuje (je třeba dodat písemné vyjádření zákonného zástupce o nesouhlasu s testováním) a nesplní ani jednu z výše popsaných podmínek, účastní se běžné prezenční výuky, ale musí mít respirátor po celou dobu pobytu ve škole či školní družině, nesmí cvičit v uzavřeném prostoru, nesmí zpívat, v době konzumace potravin včetně nápojů musí dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.

Organizace výuky

Ve středu 1. září proběhne pro žáky 1. ročníku zahájení školního roku od 8:15 před hlavním vchodem školy. Při vstupu do budovy musí mít žáci i doprovod příslušnou ochranu nosu a úst. V průběhu dopoledne budou žáci ve spolupráci s rodiči a třídním učitelem testováni. Dále proběhnou schůzky školní družiny a třídního učitele. Předpokládaný konec programu je stanoven na 10:15 hod. Na tento čas navazuje vydávání obědů pro 1. ročník.

Ve čtvrtek 2. září bude výuka od 8:00 do 9:40. Vydávání obědů v tento den bude zajištěno od 11:30 (možný pobyt v ŠD).

V pátek 3. září bude výuka od 8:00 do 10:45. Vydávání obědů v tento den opět od 11:30 (možný pobyt v ŠD).

Organizace školní družiny

Školní družina bude plně v provozu od středy 1. září 2021 vždy od 6:30 do 17:00. Podrobnosti získáte na schůzce s vychovatelkami školní družiny 1. září.

Těšíme se na spolupráci a dětem přejeme mnoho úspěchů ve školním roce 2021/2022.

Vedení ZŠ Heyrovského 32