Volby do školské rady - výsledky

Dne 23.06.2021 se konaly volby do školské rady. 

Zákonní zástupci volili ze svých řad jednoho nového člena.

Zvolen byl pan Marek Žic.

Gratulujeme!