ÚPRAVA TERMÍNU JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

1. řádný termín

- pro obory s maturitní zkouškou – 3. května 2021

- pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia – 5. května 2021

 

2. řádný termín

- pro obory s maturitní zkouškou – 4. května 2021

- pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia – 6. května 2021

 

1. náhradní termín2. června 2021

 

2. náhradní termín3. června 2021