Školy poskytující nezbytnou péči od 14.10.2020

V souvislosti s Usnesením vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1033, o přijetí krizového opatření sdělujeme seznam 4 škol a školských zařízení určených k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí. Tyto školy budou  přijímat děti od 14. 10. 2020 do výše své  personální a provozní kapacity a budou zajišťovat provoz cca  od 6.30  do 17.00 hodin.

Základní škola a mateřská škola Brno Křídlovická 30b - tel. 543 212 716

ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37 - tel. 545 211 651

Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10 - tel. 547 218 198

ZŠ Brno, Svážná 9 - tel. 547 427 111

Bližší informace a kontaktní údaje na zmíněná školská zařízení (+ záložní školy) naleznete zde.