ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Úterý 01.09.2020 

1. ročník

Slavnostní zahájení v 8.15 před hlavním vchodem do školy,

v případě nepříznivého počasí přesun do atria školy.

Vstup do školy pro doprovod žáků možný pouze v roušce. 

2. – 9. ročník

Slavnostní zahájení v 8.00 v kmenových učebnách.

Žáci stráví ve škole pouze 1. vyučovací hodinu, odchod ze školy v 8.45. 

S sebou nemusí mít 1. den žáci přezůvky ani žádné školní potřeby.

Obědy ve školní jídelně se vydávají od 9.30 do 11.00. 

Těšíme se na spolupráci v tomto školním roce!