Změna telefonních čísel

Upozorňujeme, že od 1. srpna 2019 došlo na naší škole ke změně telefonních čísel.

Mgr. Ludmila Eliášová - ředitelka školy - 530 515 911

Mgr. Renata Polmanová - zástupkyně ředitelky pro 1. st., výchovná poradkyně - 530 515 912

Mgr. Yvona Procházková - zástupkyně ředitelky pro 2. st. - 530 515 913

Iveta Csurgaiová - personalistka, kancelář školy - 530 515 910

Dana Doleželová - ekonomka, kancelář školy - 530 515 916