Přesun schůzky ohledně studijního pobytu žáků ve Velké Británii

Z důvodu nemoci paní učitelky Matouškové

se přesouvá schůzka se zákonnými zástupci žáků přihlášených

na studijní pobyt ve Velké Británii

z 9. ledna 2018 v 16.15 hod.

na 16. ledna 2018 v 16.00 hod.

Děkujeme za pochopení.