Volby do školské rady

Dne 7. 11. 2017 se konaly na naší škole volby do školské rady.

Zákonní zástupci žáků zvolili ze svých řad dva nové členy.

Jsou jimi paní Zita Žaludová a pan Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.