Mámo, táto, pojďme si hrát do školy

“Mámo, táto, pojďme si hrát do školy” je projekt pro rodiče a jejich děti.

Děti se mohou blíže seznámit a navzájem poznat v pátek 17.06. 2022 od 15:00 – 16:00 hod. na akci

“Mámo, táto, pojďme si hrát do školy”.

Přihlásit se můžete na schůzce zákonných zástupců budoucích 1. tříd dne 14.06.2022.

V Brně 14.06.2022