Zápis do 1. ročníku školního roku 2022/2023

Škola podporující zdraví a Otevřená škola

zve budoucí prvňáčky a

jejich rodiče

na

Z Á P I S

do 1. tříd

Bližší informace k zápisu a termíny zápisu naleznete zde a zde.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku