ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD 2021/2022

 Aktuální informace k 10.03.2021:

 
Vzhledem k aktuální situaci edukativně-stimulační hodiny pro budoucí prvňáčky nenabízíme.