Nabídka seminářů pro rodiče budoucích prvňáčků

"Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II"
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817

Město Brno spolu s mateřskými a základními školami podporuje školní úspěšnost dětí při přechodu do základního vzdělávání.

V rámci projektu se pod záštitou

1. náměstka primátorky města Brna Mgr. Petra Hladíka

a radního města Brna pro oblast školství Mgr. Jaroslava Suchého

konají vzdělávací semináře pro rodiče budoucích prvňáčků.

Více informací naleznete ZDE a ZDE.

brno-jmk-msmt-logo