Nákup pomůcek pro 1. stupeň na šk. rok 2017/2018

Seznam nutných školních potřeb a pomůcek pro žáky 1.stupně na š.r. 2017/2018:

Budoucí 1. třídy

Budoucí 2. třídy

Budoucí 3. třídy

Budoucí 4. třídy

Budoucí 5. třídy

Vyučující 1. stupně